Norsk coronagjennombrudd

Blodprøve kan avsløre coronarisikoen

Norske forskere ved Ahus har identifisert en blodprøvemarkør som tidlig kan avsløre hvilke pasienter som løper høy risiko for å utvikle alvorlig og kritisk covid-19.

GJENNOMBRUDD: Forskere ved Ahus og Universitetet i Oslo har funnet en blodprøvemarkør som kan avsløre hvilke pasienter som risikerer alvorlig coronavirussykdom. Foto: Ahus
GJENNOMBRUDD: Forskere ved Ahus og Universitetet i Oslo har funnet en blodprøvemarkør som kan avsløre hvilke pasienter som risikerer alvorlig coronavirussykdom. Foto: Ahus Vis mer
Publisert

Forskningsgjennombruddet er nylig publisert i verdens ledende hjertemedisinske tidsskrift Circulation.

Biomarkøren det er snakk om, heter Growth Differentiation Factor-15 (GDF-15).

Dette er et stoff som skilles ut i kroppen ved alvorlige infeksjoner, akutt sykdom og hjertesykdom.

GDF-15 skilte seg kraftig og positivt ut i sammenlikning med en lang rekke andre biomarkører forskerne undersøkte i håp om at de kunne spille en viktig rolle ved coronavirussykdommen som har herjet en hel verden i 2020.

Forskerne ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og Universitetet i Oslo, under ledelse av professor Torbjørn Omland og doktor Peder L. Myhre, var tidlig ute med planlegging av en studie der målet var å finne nettopp en blodprøve som kan skille mellom pasienter som får et mildt og pasienter som får et alvorlig forløp av covid-19.

UT MOT BIDEN: - Alt Biden vil snakke om er corona, corona, corona! Det sa Donald Trump på et valgkampmøte i Florida natt til lørdag, før han lovte at pandemien snart er over. Vis mer

Farlige komplikasjoner

I sommer satt forskerne med nedslående resultater for en rekke undersøkte blodprøvemarkører, men samtidig hadde de identifisert GDF-15.

I den ferske studien har forskerne analysert nivået av dette stoffet i blodet til 123 innlagte covid-19-pasienter på Ahus. 35 av disse pasientene, hadde et alvorlig sykdomsforløp. Fire døde.

Forskerne fant forhøyede konsentrasjoner av GDF-15 hos fire av fem pasienter.

Videre fant forskerne at kjente og farlige covid-19-komplikasjoner som lav oksygenmetning i blodet (hypoksemi) og påvisning av coronaviruset SARS CoV-2 i blodet (viremi) var assosiert med høyere konsentrasjoner av GDF-15.

Høye konsentrasjoner av GDF-15 var også forbundet med behov for intensivbehandling og dødelig utgang.

«Vi fant at GDF-15-konsentrasjoner ikke bare var forbundet med risiko, men var sterkt forbundet med viktige patofysiologiske trekk ved sykdommen, inkludert hypoksemi og ga langt bedre prognostisk informasjon enn etablerte risikomarkører for covid-19», skriver forskerne.

CORONA: 57 nye smittetilfeller i Bergen siden i går. Vis mer

- Sentral rolle

- Vi har funnet at GDF-15 spiller en sentral rolle i vurderingen av risiko ved covid-19. Denne blodprøvemarkøren kan tidlig avsløre hvilke pasienter som har høy risiko for alvorlig coronavirussykdom, sier Omland til Dagbladet.

Professoren mener det er et viktig funn at GDF-15 er forhøyet hos pasienter som, til tross for at de ikke opplever pustebesvær, har lav oksygenmetning i blodet, noe som er vanlig forekommende ved alvorlig coronavirussykdom.

- Disse pasientene kan være kritisk syke, uten at de merker det selv, sier Omland.

Forskerne ved Ahus tok blodprøver av pasientene tidlig under sykehusinnleggelsen, på dag tre og på dag ni.

De så at GDF-15-verdiene fortsatte å stige hos pasienter som endte på respirator eller døde, mens verdiene forble på et lavt stabilt nivå hos pasienter med et mildere forløp.

- Studien viser at det er en sterk sammenheng mellom GDF-15-prøver tatt tidlig under sykehusoppholdet og hvilke pasienter som trenger intensivbehandling eller har forhøyet dødsrisiko. Dette er viktig kunnskap under den pågående pandemien. Det kan hjelpe i utvelgelsen av pasienter med høy og lav risiko, noe som kan være avgjørende i en situasjon hvor intensivkapasiteten på sykehusene kan bli presset, sier Omland.

VIKTIG FUNN: Professor Torbjørn Omland og kolleger har funnet en blodprøvemarkør som viser hvilke pasienter som risikerer alvorlig covid-19. Foto: Nicki Twang
VIKTIG FUNN: Professor Torbjørn Omland og kolleger har funnet en blodprøvemarkør som viser hvilke pasienter som risikerer alvorlig covid-19. Foto: Nicki Twang Vis mer

Gjennombrudd

Professoren mener den uvanlig sterke prognostiske verdien til GDF-15 skyldes at den integrerer informasjon om immunrespons, virus i blodet, lavt oksygennivå i blodet og skade på sentrale organer som for eksempel hjerte.

- Vi føler jo at våre funn er et gjennombrudd i jakten på en sterk prognostisk markør ved covid-19. Det er også viktig at GDF-15-metoden kan enkelt implementeres på sykehus over hele verden og gi svar allerede i akuttmottak på hvem som har høy risiko for alvorlig covid-19, sier Omland.

Professoren gjør oppmerksom på at han, basert på disse funnene, er oppført som medoppfinner på en patentsøknaden «GDF-15 for predicting the disease severity of a patient with COVID-19», og at det vil ta rundt to år før det blir avklart om søknaden godkjennes.

- Det er alltid nyttig å finne biomarkører som kan forbedre prognostisering og monitorering av pasienter. Dersom man lettere kan identifisere hvem som har høy risiko for forverret sykdomsforløp etter innleggelse, er det selvsagt en fordel for både behandler og pasient, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet og utdyper:

- En biomarkør kan sjelden brukes alene, men gir ofte god prediktiv verdi dersom den brukes sammen med kliniske parametere, som for eksempel oksygenmetning i dette tilfellet.

Overlege Marius Myrstad ved Medisinsk avdeling på Bærum sykehus synes studien fra kollegene på Ahus og UiO er interessant.

- I en situasjon med stor pasienttilstrømning og kanskje til og med begrenset kapasitet, vil hjelpemidler som kan bidra til raskt å identifisere de pasientene som trenger høyt nivå av overvåkning og intensivbehandling være veldig etterspurt, sier Myrstad.

Overlegen leder COBRA, covid-19-studien ved Bærum sykehus.

FORSKER: Overlege Marius Myrstad leder COBRA, covid-19-studien ved Bærum sykehus. Foto: Bærum sykehus
FORSKER: Overlege Marius Myrstad leder COBRA, covid-19-studien ved Bærum sykehus. Foto: Bærum sykehus Vis mer

Bekrefter funn

Han påpeker at GDF-15 er en analyse som ikke gjøres rutinemessig, og heller ikke er tilgjengelig ved laboratorier ved de fleste norske sykehus per i dag.

- Men studien bekrefter at det finnes gode hjelpemidler som kan bidra til bedre pasientflyt og sikre at den enkelte pasient får god nok overvåkning, og dette er viktig - særlig i en situasjon hvor mange pasienter kommer til sykehuset på kort tid, sier Myrstad.

Forskere på Bærum sykehus var tidlig ute med å publisere data fra covid-19-pasienter innlagt ved dette sykehuset.

I juli ble en studie publisert i det internasjonale tidsskriftet Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (SJTREM), hvor forskerne fant at skåringsverktøyet NEWS2, som er i bruk ved sykehuset, er effektivt for tidlig å kunne identifisere covid-19-pasienter som utvikler et alvorlig sykdomsforløp.

- I likhet med hva vi tidligere har publisert, fant våre kolleger på Ahus også at høy NEWS-skår ved innkomst var forbundet med høyere risiko for et alvorlig forløp av coronavirussykdom, sier Myrstad og fortsetter:

- Studien fra Ahus bekrefter flere av våre funn: Ved begge sykehusene utviklet omkring en av fire pasienter et svært alvorlig sykdomsforløp. I likhet med pasientene som var innlagt på Bærum sykehus, hadde covid-19-pasientene på Ahus også langvarige symptomer, gjerne i en til to uker før de ble innlagt på sykehus. Feber og luftveissymptomer var de vanligste symptomene, sier Myrstad.

Overlegen påpeker at en felles svakhet ved de norske studiene er det relativt lave antallet pasienter som er inkludert.

- Dette skyldes jo at vi i Norge heldigvis har hatt relativt få pasienter innlagt på sykehus, sammenlignet med andre land, og det er vi glade for. Selv om antallet er lavt, er det en styrke ved begge studiene at inklusjonen av pasienter har vært fullstendig, sier Myrstad.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer