Bedre enn ventet:  Norsk BNP steg mer enn ventet i første kvartal.  Foto: © Kerstin Mertens / Samfoto
Bedre enn ventet: Norsk BNP steg mer enn ventet i første kvartal. Foto: © Kerstin Mertens / SamfotoVis mer

BNP-veksten større enn ventet i Norge

Den norske BNP-veksten overgikk forventningene i første kvartal.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 1. kvartal 2015, mens det på forhånd var ventet at veksten skulle ende på 0,2 prosent. Veksten for fjoråret som helhet var 2,2 prosent, skriver SSB.

«Fra 4. til 1. kvartal var sysselsettingen uendret, etter flere år med jevn oppgang», opplyser SSB.

Samlet BNP steg 0,2 prosent i perioden.

Bruttoproduktet i industri og bergverk falt i 1. kvartal med 0,8 prosent, etter en kraftig oppbremsing av veksten i andre halvår 2014. Nedgangen skyldes blant annet redusert produksjon i petroleumsrelatert leverandørindustri, slik som verftsindustri og reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr.

Det var også nedgang i ressursbasert industri som for eksempel produksjon av metaller og næringsmidler. Flere andre konkurranseutsatte næringer hadde også svak utvikling, men nedgangen ble motvirket av produksjonsoppgang i maskinindustri i tillegg til kjemisk og farmasøytisk industri.

Eksporten falt 3,8 prosent i perioden, mens samlet import var opp 2,8 prosent i kvartalet.

Det var en økning i eksporten av tradisjonelle varer på 0,8 prosent i årets første kvartal. De to siste kvartalene ser vi en klar oppgang i eksporten av verkstedsprodukter, noe som tyder på bedret konkurranseevne etter at den norske kronen ble svekket.

Husholdningenenes konsum økte med 0,7 prosent i 1. kvartal.

Med unntak av 3. kvartal, som hadde svak utvikling på grunn av en liten nedgang i varekonsumet, hadde husholdningenes konsum stabil og moderat vekst gjennom fjoråret, skriver SSB.

Varekonsumet gikk opp med 0,5 prosent i 1. kvartal. Denne veksten ble trukket opp av en sterk økning i bilkjøpene og konsumet av klær og sko. Kjøp av ikke-varige varer var derimot uendret fra kvartalet før. Tjenestekonsumet økte med 0,9 prosent i 1. kvartal, om lag som kvartalet før.

Lavere investeringer Bruttoinvesteringene på fastlandet gikk ned med 0,3 prosent i 1. kvartal, etter nedgang også de to foregående kvartalene. I industri og bergverk falt investeringene med vel 20 prosent. Nedgangen var spesielt kraftig for ressursbasert industri og skipsbyggingsindustrien.

De foreløpige tallene viser at petroleumsinvesteringene økte med 0,8 prosent i 1. kvartal. Investeringene hadde en topp i 3. kvartal 2013 og har deretter avtatt gradvis.

Ingen sysselsettingsvekst I 1. kvartal i år var sysselsettingen uendret fra kvartalet før, etter en jevn økning på mellom 0,2 og 0,3 prosent hvert kvartal gjennom hele fjoråret. Sysselsettingen har for øvrig økt jevnt siden 2. kvartal 2010, skriver SSB.

Antall utførte timeverk var 0,1 prosent mindre enn i 4. kvartal 2014. Med unntak av 2. kvartal, da veksten var på 0,4 prosent, har antall utførte timeverk økt med 0,2 prosent i hvert kvartal i 2014.