- Boikott DNA-test

Lægeforeningens president Hans Petter Aarseth anbefaler alle norske leger å boikotte Justisdepartementets DNA-prosjekt rettet mot somaliere som søker gjenforening med familiemedlemmer i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dørum vil møte Legeforeningen

- Dette er misbruk av medisin som fag, sier Aarseth til Dagbladet.

I dag behandler Lægeforeningen DNA-saken på sitt styremøte. Foreningens sekretariat har allerede behandlet saken, og går inn for at alle foreningens medlemmer skal nekte å delta i prøveprosjektet.

Dette er en kraftig irettesettelse av Justisdepartementet og statsråd Odd Einar Dørum, som står ansvarlig for prøveprosjekt. Målet med prosjektet er å avsløre usanne påstander fra somaliere som søker familiegjenforening med slektninger i Norge. DNA-testing er en sikker måte å fastslå om det foreligger slektskap.

- Sortering

Lægeforeningens president sier til Dagbladet at både foreningens Menneskerettighetsutvalg og Rådet for legeetikk vender tommelen ned for departementets prøveprosjekt. Dette er bakgrunnen for at sekretariatet nå går inn for et så drastisk vedtak. Rent personlig føler Aarseth også sterk motstand mot hele DNA-prosjektet.

- Jeg mener dette prøveprosjektet er et misbruk av medisin som fag. Leger skal hjelpe mennesker, ikke la seg bruke som et redskap for samfunnet til sortering av mennesker. Jeg er svært kritisk til å anvende medisin på en slik måte, sier Aarseth til Dagbladet.

Bryter konvensjon

- Dørum må ta et ansvar for å få norsk innvandringspolitikk på skinner før det går på anstendigheten løs, understreker professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk.

I en artikkel i avisa Dagens Medisin skriver Solbakk at prøveprosjektet er i strid med flere artikler i Europarådets konvensjon om menneskerettigheter, en konvensjon Norge har sluttet seg til.

- I konvensjonen slås det fast at enhver form for diskriminering av en person på grunnlag av genetisk arv er forbudt, skriver Solbakk.

Han går sterkt i rette med Justisdepartementet for at man valgte å gå inn for prøveprosjektet på tross av medisinske råd om det motsatte.

- Denne form for medisinsk assistert innvandringskontroll føyer seg inn i rekken av andre tiltak hvor departementet og Utlendingsdirektoratet setter til side råd av medisinsk faglig, etisk og menneskerettslig art, skriver Solbakk.

Han ber justisminister Dørum om å gripe inn og stoppe prosjektet.