Boikottbråk gir SV-jubel

Sentrale SV-politikere mener bråket rundt boikott-kampanjen mot Israel er svært positiv for partiet og saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  Dette har helt klart vært til fordel for saken. Vi har aldri tidligere fått så mye oppmerksomhet om en internasjonal kampanje og det til og med før den har startet, sier stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV).

Han sier saken har endt opp som en «positiv markering av SVs syn».

SVs partisekretær Edle Daasvand Skjæveland oppsummerer saken på samme måte:-  Vi er glade for det fokuset vi har fått på palestinernes situasjon, på Israels folkerettslige brudd, på byggingen av den ulovlig muren og på den fortsatte okkupasjonen, sier hun.

SVs sjel

Boikottsaken og hvordan SVs parlamentarikere skal oppføre seg, var tema på møtet i SVs stortingsgruppe onsdag.

Parlamentarisk leder Inge Ryan gjorde det der klart at partiets stortingsrepresentanter ikke skal fronte partiets kamp for forbrukerboikott av Israel, men stille seg bak den rød-grønne regjeringen som har det motsatte synet.

Jacobsen mener saken har styrket partiet SV og fått tydelig fram den arbeidsmåten partiet vil ha framover.

-  SV vil på sikt stå seg på å ha sine egne standpunkter. En åpen debatt i og utenfor partiet om våre politiske saker er positivt og bringer noe nytt inn i det parlamentariske system.

Samtidig vil han respektere at SVs representanter i regjeringen og på Stortinget må ha andre roller enn det partiorganisasjonen har.-  Det å forklare hvorfor vi ønsker en forbrukerboikott av Israel og drive debatten om dette, er typisk partiarbeid. Jeg tror nettopp en åpen og aktivistisk linje i tråd med SVs sjel fra partiorganisasjonens side, vil gjøre det lettere å sitte i regjeringen, sier han og legger til:

-  Det er gjennom dette arbeidet vi kan gjøre en minoritet til en majoritet i denne og andre saker som SV brenner for.

Andre arenaer

Skjæveland sier boikottsaken har demonstrert måten SV skal arbeide på framover.

-  Partiet har en rolle utover det som er sakene i storting og regjering. For oss er det viktig å drive et aktivistisk politisk arbeid også på andre arenaer enn det parlamentariske systemet.

Skjæveland håper også velgerne vil forstå denne tode-lingen og at spillet og striden etter Kristin Halvorsens boikottappell ikke har økt politikerforakten.

-  Ja, saken har totalt sett vært bra for SV, men medias iver etter å finne kontroversielle og betente saker kan også ha bidratt til å forvirre velgerne om skillet mellom SVs parlamentariske aktivitet og aktiviteten på andre arenaer.

- GLADE FOR FOKUSET: Edle Daasvand Skjæveland, SV.
- EN KLAR FORDEL: Bjørn Jacobsen, SV.