Bokas pris

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Konkurransetilsynet avleverte i går sin rapport om bokbransjeavtalen og fastprissystemet på bøker. Så vel avtalen som fastprissystemet slaktes. Konkurransetilsynet mener bransjeavtalen hemmer salget, verdiskapingen og nyskaping i bransjen. Fastprissystemet gjør at norskspråklige bøker taper for utenlandske på pris. Tilsynet vil derfor ha frie bokpriser, endre rammevilkårene for bokklubbene og oppheve bokhandlernes enerett til å selge skolebøker, som bare virker økonomisk belastende på kommunene og på skoleelevene selv.

Bakgrunnen for rapporten er at hele bokbransjeavtalen er under reforhandling, og at en ny konkurranselov trer i kraft 1. mai. Konkurransetilsynet setter fingeren på enkelte viktige problemer i dagens bokmarked, blant annet bokklubbenes posisjoner og forlagenes inntreden som eiere av både bokklubber og bokhandlere. Slik systemet nå fungerer, er det forlagene selv som i stor grad skal regulere forlagenes prispolitikk, og vi vet alle at bukken sjelden er den beste til å passe havresekken.

Problemene stikker imidlertid dypere enn som så. På lengre sikt dreier spørsmålet seg om vi vil ha et levende, norskspråklig bokmarked, hvilken pris vi i så fall er villige til å betale, og hvilke politiske grep som kan sikre at norsk blir noe annet enn et talespråk i framtida.

Andre europeiske nasjoner har for lenge siden innsett at det kreves omfattende grep for å verne skriftkulturen på nasjonalspråkene. Den opprinnelige tanken bak bransjeavtalen hadde også denne hensikten, men mer og mer har markedets lov fått lov til å bre seg. I markedet vinner de største aktørene, markedet favoriserer bestselgere, ikke den mer langsiktige, smale litteraturen. I markedet har forbrukerne minimale maktmidler.

I Norge har vi tradisjon for at politikerne griper inn på forbrukernes side. Det vi nå trenger, er ikke nye lapper på en bransjeavtale tida har løpt fra, men en grundig gjennomtenkning av hele systemet og politiske grep som kan ivareta de mer langsiktige hensynene til den norskspråklige litteraturen. Konkurransetilsynet har levert sitt votum, basert på markedets lov. Nå venter vi at modige kulturpolitikere tar hansken opp.