2018: Det er bare å slå fast at starten på året har vært svak. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg.
2018: Det er bare å slå fast at starten på året har vært svak. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg.Vis mer

Bolig: De svakeste januartallene på ti år

Januareffekten er ikke like bra som tidligere.

(Hegnar.no): Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene la på seg 2,0 prosent i januar. Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,4 prosent.

Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

- Dette er som en svak januar å regne, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer på presentasjonen som overføres på Hegnar.no nå.

Faktisk har vi ikke sett en svakere januar de siste ti årene.

DNB Markets ventet at boligprisene ville falle 0,3 prosent fra desember til januar, etter å ha steget 0,1 prosent i desember.

Høy aktivitet

I januar ble det solgt 6.762 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

- Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet i januar, og våre medlemmer melder om en merkbar økning i antall visningsdeltagere og budgivere sammenlignet med i høst. Dette har resultert i mange flere salg sammenlignet med januar 2017, sier Dreyer.

I januar ble det lagt ut 6.430 boliger for salg i Norge, noe som er 0,9 prosent færre enn i samme måned i fjor.

- Gjennom store deler av 2017 var det en betydelig økning i tilbudssiden i boligmarkedet generelt og spesielt i Oslo, Bergen og Trondheim. Tilbudssiden er nå redusert, og da særlig i Oslo og Bergen. I løpet av januar er det solgt flere boliger enn det som har kommet til av nye boliger i markedet, noe som er unormalt for januar å være, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 58 dager å selge en bolig i januar 2018, noe som er 14 dager mer enn i januar 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 29 dager og tregest salgstid hadde Stavanger med 84 dager.

Regional prisutvikling

I januar var det en oppgang i boligprisene i alle deler av landet. Av byene hadde Bergen den sterkeste utviklingen med en oppgang på 3,9 prosent. Svakest utvikling hadde Drammen med en oppgang på 0,4 prosent.

- Selv om det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet i hovedstaden, så er det flere tegn på bedring. Prisutviklingen på 2,7 prosent i Oslo i januar er over gjennomsnittet for måneden de siste årene. I tillegg var det stor aktivitet, og det ble lagt ut langt færre boliger i markedet enn det som ble solgt, sier Dreyer.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på 9,4 prosent, mens Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.

Statistikken er lagt om

Legg merke til at Eiendom Norge nå har lagt om beregningsmetoden som ligger til grunn for statistikken.

Omleggingen kommer etter at den gamle metoden i flere måneder skapte mindre intuitive forskjeller i prisutviklingen mellom den nasjonale indeksen og de regionale indeksene.

Fra og med januar 2018 vil Norges-indeksen være en opp-aggregering av underområdene, noe som gjør at prisutviklingen i regionene og landet under ett vil være lettere å tolke.

Fra endringen i mai 2017 til og med desember 2017 ble den såkalte de-glattingsfaktoren beregnet over to måneder, men fra og med 1. januar 2018 blir den beregnet over en måned.

Dette innebærer ifølge Eiendom Norge en betydelig mer følsom indeks, det vil si at svingningene vil bli større i de regionale tallene.

- Lavt transaksjonsvolum gjør at indeksene må bearbeides statistisk (glatting og de-glatting) for å vise et så riktig bilde av prisutviklingen som mulig, har Eiendom Norge forklart.

Prisutviklingen vil heretter rapporteres i 16 geografiske områder, syv regioner, samt Norge under ett.

Tror prisfallet er over

- De nye tallene viser tydeligere enn før at korreksjonen ned i boligprisene er et Oslo-fenomen. På landsbasis viser tallene at boligprisene faktisk var nær uendret de siste tre månedene av fjoråret, skrev sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i dagens morgenrapport.

Han tror landsgjennomsnittet viser stabile priser også fra desember til januar, korrigert for sesongfaktorer.

- I så fall kan vi trolig konkludere med at boligprisfallet allerede er over. Også i Oslo begynner vi trolig å nærme oss bunnen. Har vi rett, er det enda mindre grunn enn tidligere å frykte at boligmarkedet skal sette en stopper for oppgangen vi nå har i norsk økonomi. En stabilisering av boligprisene bør også gi ytterligere støtte til kronen, som har styrket seg en del etter nyttår, fortsatte Olsen.

Ifølge økonomene i Handelsbanken viser tallene i den nye statistikken at den samlede boligprisindeksen for Norge har beveget seg sidelengs de siste tre månedene.

- Dette har gjort oss enda tryggere i vår vurdering, nemlig at det er en myk landing for boligmarkedet sett under ett. For Oslo kan det nok fortsatt være litt tidlig å anslå den sesongjusterte prisbunnen, men også her mener vi å se noen positive utviklingstrekk. Viktigst er det at balansen mellom antall boliger som legges ut for salg, og antall solgte, har bedret seg de siste månedene, skrev sjeføkonom Kari Due-Andresen og seniorøkonom Marius Gonsholt Hov mandag morgen.

OBOS-prisene steg

Duoen mener forrige ukes tall fra OBOS gir grunnlag for å si at det har vært noe bedring.

- For gjennom volatiliteten har prisnedgangen i OBOS dempet seg de siste månedene, fortsatte de.

Statistikken fra OBOS viste at prisene i Oslo-området steg 1,7 prosent fra desember til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 57.028 kroner i januar.

De siste 12 månedene er prisene ned 12,2 prosent, og årsveksten var dermed ytterligere ned fra minus 11,8 prosent i desember.

- Det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet, men det er likevel flere positive tegn. Tallet på antall omsatte boliger er også en god indikator på at det er liv i boligmarkedet, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.

På landsbasis var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger opp 1,1 prosent fra desember til januar, og ned 10,4 prosent fra januar i fjor.

Andre økonominyheter:
Tomtefeste: Hvor høy kan festeavgiften bli?​
​​Stig Myrseth: Er børsfesten over for denne gang?​