Boligbyggingen øker - prisene også?

Boligbyggingen økte med hele 22 prosent i januar-november i fjor. Spørsmålet er om økningen i tilbudet på sikt er stor nok til å dempe prisoppgangen i pressområdene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det ble igangsatt bygging av 22.156 boliger de elleve første månedene i fjor, 22 prosent flere enn i samme periode i 1999. Det viser Statistisk sentralbyrås månedlige byggearealstatistikk, som ble offentliggjort i en pressemelding fredag morgen.

I løpet av fjorårets elleve første måneder ble det igangsatt 3.124.600 kvadratmeter bruksareal til bolig. Dette representerer en økning på 19 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem har fremholdt begrenset byggeaktivitet som en av faktorene som bidrar til at vi kan regne med stigende boligpriser de nærmeste årene. Renteøkningene, mangelen på tomter i sentrale områder og knapphet på arbeidskraft er faktorer som bremser nybyggingen, ifølge sentralbanksjefen.

Norges Bank venter derfor en prisstigning på boliger i perioden frem til 2004 som overstiger den generelle prisveksten.

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid solid oppgang i boligbyggingen for de elleve første månedene i fjor. Spørsmålet er om renteøkningene bremser en videre utvikling i samme retning.

Tilstrekkelig tilbudsvekst?

Ikke uventet øker boligbyggingen mest i pressområder. Akershus leder an i boligbyggingen med 3.307 boliger. Rogaland følger rett bank med 2.809 boliger. Det gir en økning på 46 prosent i Akershus og hele 66 prosent i Rogaland sammenlignet med samme periode året før.

Tidligere denne uken kom annen statistikk som viser at en fjerdedel av befolkningen nå bor i de fire storbyområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger (inkludert Sandnes).

Prosentvis øker altså byggeaktiviteten sterkt i pressområder som for eksempel Akershus, nesten 50 prosent opp fra 1999. Spørsmålet er likevel om rundt 3.000 nye boliger årlig er tilstrekkelig til å dempe tilbudsunderskuddet - og prisveksten - i Akerhus.

Selv om boligbyggingen økte kraftig for landet under ett, viser imidlertid statistikken nedgang i en rekke fylker. Boligbyggingen gikk ned i Østfold, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms. Størst nedgang var det i Nordland med 19 prosent

Liten vekst for næringsbygg

Byggeaktiviteten øker sterkt for bolig. Men ikke for næringsbygg og annet som ikke er bolig. Dette skriver Statistisk sentralbyrå i sin pressemelding:

'Fra januar til november i fjor ble det igangsatt 3.597.400 m2 bruksareal til annet enn bolig, en økning på 3 prosent fra samme periode i 1999. Størst økning er det i Buskerud og Hordaland, med henholdsvis 62 og 45 prosent. Igangsetting av bruksareal til annet enn bolig gikk mest ned i Oslo, med 40 prosent. Igangsatt areal til undervisning er 18 prosent høyere i perioden januar til november i 2000 sammenlignet med samme periode i 1999, mens igangsetting av areal til hotell- og restaurantvirksomhet gikk ned med 30 prosent.

Konjunkturavgiften ga en bråstopp på dette området. Avgiften har ventelig også en viss effekt etter at den er vedtatt avblåst. Tallene fra SSB viser altså begrenset byggeaktivitet også i perioden før denne effekten eventuelt skulle ha inntrådt.

Artikkelen er produsert i samarbeid med Finanskanalen