Boliger, bredbånd og beilere

ÅLEN (Dagbladet): Arild Hilmo (30) fikk gratis tomt fra Holtålen kommune i Nord-Trøndelag. Distriktskommunene går nå nye veier for å friste innflyttere og holde på innbyggerne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kommunene lokker med alt fra bredbånd til garantert oppmerksomhet fra det andre kjønn, for å få nye innbyggerne. Billige boligtomter og barnehager har stått på mange kommuneplaner lenge, men noen tar nå lokkemidlene et steg videre:

Gratis tomt

Holtålen kommune, Sør Trøndelag: Vil tilby gratis tomter i to nye felt (verdi om lag 200000 pr. tomt), og økonomisk støtte til bedriftsetableringer begrenset oppad til 250000 kroner. Har delt ut 14 gratis tomter allerede. Arild Hilmo (30) fikk en av dem, og han er glad for kommunens lokkepremie:

- Hvis vi ikke hadde fått tomt fra kommunen, hadde vi ikke tatt oss råd til å bygge hus her, sier Hilmo. Arilds samboer og deres to barn kan flytte inn i et hus han selv har bygd på gratis tomt i løpet av året.

Lover jobb

Vardø kommune, Finnmark: Har gått sterkt ut og lovet kvinnene jobb, leilighet og beilere. Jobber med næringsutvikling for å skape alternative arbeidsplasser for kvinner, knyttet til turisme og IT. Ordfører Harmod Larsen lover å skaffe privatpersoner og bedrifter tomt på dagen.

- Vi har ingen kø, full barnehagedekning, og ingen forurensning. I sommer har vi dessuten hatt bedre vær enn dere. Blir det varmere nå, må vi flytte sørover, skryter Larsen.

Full barnehagedekning

Dyrøy kommune, Troms: Gir 40000 kroner i tilskudd til bygging av nye hus. Vil tilby bredbånd til alle husstander innen to år. Har full barnehagedekning og et aktivt kultur- og idrettsliv. Vil bygge nye næringslokaler, ungdomsboliger, og et lærings- og kultursenter.Ser barnapå internett Haram kommune,Møre og Romsdal: Er den fremste kommunen i Europa, når det gjelder å knytte foresatte opp til barnas skoler. Over Internett kan foreldrene blant annet følge med på hvordan barna gjør det på skolen, og hvordan temperaturen i klasserommet deres er.

- Vi er Norges freskeste laboratorium for framtidstenkning, sier rådmann Jan Petter Eide. Over nettet kan innbyggerne blant annet se video fra kommunestyremøtene og sende inn byggesøknader. Innen 2003 vil alle innbyggere og virksomheter kunne kommunisere gratis over et spesielt nettverk.

- Innbyggere her har kjøpt opp bedrifter i Øst-Europa og Brasil, som administreres herfra over nettet. Ved å ta i bruk den nyeste teknologien kan vi holde på og utvikle kompetent arbeidskraft, sier Eide.

Allsidige bomuligheter

Vågå kommune, Oppland: Satser på allsidige bomuligheter: Har bygget seks ungdomsboliger, rehabilitert ledige hus, gir mulighet for å kjøpe store tomter på opptil tre dekar, og små leiligheter for de som ikke ønsker hagearbeid. Har lagt til rette, slik at fem IT- og økonomibedrifter har flyttet fra Oslo til Vågå i 2001. Har bygget flere næringsbygg, og 4000 nye kvadratmeter næringsbygg er allerede bortbestilt. Satser spesielt på unge jenter. Opprettholder grendeskolene. Spør utflyttede beboere om hva de trenger for å flytte tilbake.

- Vi hadde både fødselsoverskudd og innflytteroverskudd i 2000, for første gang på mange år. Nå ser jeg positivt på Vågås framtid, sier ordfører Rune Øygard.

Billig SFO

Sirdal, Rogaland: Lodder ut ei gratis hustomt med tilknytning til vann og kloakk, til en verdi av 90000 kroner. Deltakerne må være førstegangsetablerere over 18 år, og trekningen skjer 11. august. Kommunen har landets billigste skolefritidsordning, og full barnehagedekning.

Billig drosje

Grong, Snåsa, Lierne,Namsskogan, Høylandetog Røyrvik kommuner,Nord-Trøndelag: Tilbyr innbyggerne drosje til busspris på visse strekninger.

Fjernstudier

Skjåk kommune, Oppland: Har etablert et senter for fjernstudier, med muligheter for gratis Internett og videokonferanser. Har også et bygdemobiliseringsprosjekt, og finansierer litt av lønna til ungdommenes sommerjobber i Skjåks bedrifter.

Bredbånd

Modalen kommune, Hordaland: Gir bredbånd til alle innbyggerne, alle bedrifter og offentlige bygg.

Bygge-tilskudd

Sande kommune, Møre og Romsdal: Tilbyr tomter til redusert pris, (eks: 50000 for ei stor tomt). Har full barnehagedekning. Inntil første mai 2001 ga de 25000 kroner i tilskudd til bygging av nytt hus.

Skaper møteplasser

Gildeskål i Nordland, Ulvik i Hordaland, Drangedal i Telemark og Grue i Hedmark: Har vært med i «prosjekt Mikroby», som sammen med arkitektfirmaet Snøhætta og Norsk Form har kommet med forslag til konkrete endringer for å skape attraktive møteplasser på bygda. Prosjektet har tatt utgangspunkt i hva ungdom krever for å bli boende.

Enerom til alle

Våle i Vestfold: Er foregangskommune innen eldreomsorg. Har enerom til alle som ønsker det og ingen ventelister til sykehjemsplass.

Romjulstreff

Nore og Uvdal kommune, Buskerud: Har et prosjekt som heter «Ungdom Heimatt». Legger ut ledige kommunale stillinger på nettet. Arrangerer romjulstreff med pizza og brus for å informere om hva kommunen tilbyr av bolig, arbeid og fritidstilbud.

  • I tillegg har mange distriktskommuner en ordning med Lånekassen, som gjør at man får nedskrevet studielånet hurtigere.

Leder i Norges Bygdeungdomslag, Kristin Søyland, mener kommunenes tiltak for å holde på ungdommene er veldig avhengige av hvem som sitter i posisjonene:

- Du må være steinrik for å bo i for mange kommuner, og det varierer hva de er villige til å gjøre med problemet. Vi trenger små ungdomsleiligheter også i distriktskommunene, for det er ikke alle som har råd til å bygge hus med en gang, sier Søiland.

<B>FRITT LEIDE:</B> Arild Hilmo fikk gratis tomt fra Holtålen kommune, og bygger hus av tømmer han selv har hogd. - Ellers hadde jeg ikke hatt råd, sier Hilmo.