BOLIGPRISENE STIGER: Boligprisene steg med 1,8 prosent i april. Foto: Cornelius Poppe / Scanpi.
BOLIGPRISENE STIGER: Boligprisene steg med 1,8 prosent i april. Foto: Cornelius Poppe / Scanpi.Vis mer

Boligprisene:

Boligprisene fortsetter oppover

Boligprisene i Norge steg i april, både nominelt og sesongkorrigert.

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene steg med 1,8 prosent i april.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 1,0 prosent lavere enn for ett år siden.

- Prisutviklingen i april er den sterkeste for april å være de siste ti årene, og alle de store byene har en sterk oppgang i prisene. Særlig utviklingen i de to største byene drar den nasjonale utviklingen opp. Fallet i boligprisene som vi observerte gjennom 2017 ser ut til å være over, og hvis denne utviklingen fortsetter vil 12 måneders veksten være positiv innen utgangen av første halvår 2018, sier Christian Vammervold Dreyer.

Stor aktivitet

I april ble det solgt 8.072 boliger i Norge, noe som er 25,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

- Påsken i år falt nesten i sin helhet i mars. På grunn av påsken må mars og april alltid sees i sammenheng, og akkumulert så langt i 2018 er det solgt 3,6 prosent flere boliger i Norge enn på samme tid i 2017. Spesielt i hovedstaden er veksten i antall solgte boliger sammenlignet med samme tid i 2017 markant, sier Dreyer.

I april ble det lagt ut 9.506 boliger for salg i Norge, noe som er 14,5 prosent flere enn i samme måned i fjor.

- Også antall boliger lagt ut for salg i april må sees i sammenheng med påsken. Det er lagt ut mange boliger for salg i april, men vi har ikke sett en kraftig økning i tilbudssiden utover det som er normalt. Så langt i år er det lagt ut 3,0 prosent færre boliger for salg sammenlignet med i 2017, og det er særlig i Oslo at det kommet færre boliger på markedet så langt i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i april 2018, noe som er 15 dager mer enn i april 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 23 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 76 dager.

- Gjennomsnittlig salgstid er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år. Men i spesielt Oslo og Bergen går salgstiden markant ned siden i vinter, noe som sannsynligvis skyldes at mange av boligene som ble lagt ut for salg før jul nå er solgt. De neste månedene preges ofte av svært høy aktivitet og vi forventer derfor at salgstiden vil fortsette å gå ned inn mot sommeren, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

I april var det en oppgang i boligprisene i alle områder i Norge.

Av byene hadde Bergen sterkest utvikling med en økning i prisene på 2,8 prosent. Svakest oppgang hadde Hamar m/Stange med 1,0 prosent.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på 3,8 prosent, mens Hamar m/Stange har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

- I store deler av landet er det nå et godt tilbud av boliger for salg som sannsynligvis vil resultere i en moderat prisutvikling i tiden fremover. Så langt i år har det vært en mindre prisvekst i de største byene, med unntak av i Oslo der utviklingen har vært overraskende sterk, avslutter Dreyer.

DNB Markets' spådom

DNB Markets ventet i forkant av tallene en liten oppgang i boligprisene i april, med en økning på 0,3 prosent.

«Den sesongjusterte indeksen steg både i februar og mars, etter å ha falt mer eller mindre hver eneste måned siden april 2017. Vi utelukker ikke at det kan komme flere enkeltmåneder med fall, men tror nå at boligmarkedskorreksjonen i stor grad er over for denne gang», skrev Jeanette Strøm Fjære i morgenrapporten fredag.

Hun anslår at trendveksten i boligprisene vil være om lag 0,3 prosent sesongjustert de nærmeste månedene, likt anslaget for april.

«Vi tror imidlertid at prisveksten avtar litt igjen allerede mot høsten som følge av flere ferdigstillelser av nye boliger og litt høyere renter», fortsetter Strøm Fjære.

Nordea Markets' spådom

Nordea Markets ventet en forsiktig oppgang i april.

«Boligmarkedet har absolutt bedret seg gjennom våren, og de siste to månedene har månedsveksten vært positiv. Bedringen i boligmarkedet kommer også til syne gjennom en langt bedre balanse i markedet», het det fra analytiker Joachim Bernhardsen i morgenrapporten.

Bergen: 2,8 prosent

Boligprisene steg med 2,8 prosent i Bergen i april. Byen har hatt en sterkere utvikling i april enn gjennomsnittet av måneden de siste fem årene på 1,7 prosent.

Bergen har hatt en sterkere prisutvikling sist måned sammenliknet med Oslo (2,4 prosent), Trondheim (1,8 prosent), og Stavanger (1,3 prosent).

I Bergen har boligprisene sunket med 2,7 prosent de siste 12 månedene. Det er svakere enn i Trondheim (0,4 prosent) og Stavanger (ned 2,0 prosent). Det er sterkere enn i Oslo (ned 3,8 prosent).

Det har i april blitt solgt 566 boliger i Bergen. Det er 20,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er det blitt solgt 1961 boliger i Bergen. Det er 2,7 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Det har i april blitt lagt ut 667 boliger for salg i Bergen. Det er 13,6 prosent flere enn april måned i fjor. Hittil i år er det lagt ut 2138 boliger i Bergen. Det er 4,1 prosent færre enn tilsvarende periode i 2017.

Påsken i år falt nesten i sin helhet i mars, mens den i fjor falt i sin helhet i april. Tidspunktet for påsken påvirker hvor mange boliger som selges og blir lagt ut for salg i mars og april.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 29 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 49 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå kroner 2.875.000 kroner.

Trondheim: 1,8 prosent

Boligprisene i Trondheim steg med 1,8 prosent i april.

Boligprisene har i april utviklet seg sterkere enn gjennomsnittet av måneden de siste fem årene på 1,0 prosent. Utviklingen i april er svakere enn i Oslo, og Bergen, men sterkere enn i Stavanger.

De siste 12 månedene har boligprisene steget med 0,4 prosent prosent i Trondheim. Byen har en sterkere 12 måneders vekst enn i Oslo, Bergen, og Stavanger.

Det har i april blitt solgt 473 boliger i Trondheim. Det er 26,1 prosent flere enn tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er det blitt solgt 1702 boliger. Det er tilnærmet likt tilsvarende periode i 2017.

Det har i april blitt lagt ut 516 boliger for salg, noe som er 7,7 prosent flere enn tilsvarende måned i 2017. Hittil i år det lagt ut 1741 boliger til salgs i Trondheim. Det er 4,5 prosent færre enn tilsvarende periode i 2017.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 46 dager. Det er raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 49 dager.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå kroner 3.010.000 kroner.

Stavanger: 1,3 prosent

Boligprisene i Stavanger steg med 1,3 prosent i april.

Det er en sterkere utvikling enn gjennomsnittet av de siste fem årene på 0,5 prosent. Det er en svakere utvikling sammenliknet med Bergen, Oslo og Trondheim.

I Stavanger har boligprisene sunket med 2,0 prosent de siste 12 månedene. Det er sterkere enn i Oslo og Bergen, men svakere enn i Trondheim.

Det har i april blitt solgt 403 boliger i Stavanger, noe som er 34,8 prosent flere enn samme måned i 2017. Hittil i år har det blitt solgt 1403 boliger i Stavanger, noe som er 2,8 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Det har i april blitt lagt ut 542 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 25,5 prosent flere enn tilsvarende måned i 2017. Hittil i år er det lagt ut 1792 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 4,4 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 76 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 49 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.014.000 kroner.

Rallyet fortsetter

Onsdag denne uken viste tall fra OBOS at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 59.734 kroner per kvadratmeter i april, 1,8 prosent mer enn i mars.

Hittil i år har Oslo-prisene steget 6,6 prosent.

Sammenlignet med april i fjor, er prisene ned 7,0 prosent. I mars var årsveksten negativ med 8,7 prosent.

- Ikke ta helt av

April-oppgangen er høy, også sammenlignet med historisk snitt for måneden.

Gjennomsnittlig april-vekst i 2004-18 er 0,6 prosent.

For å unngå problemet med påsken, viser tallene for perioden februar-april i år 2,1 prosent prisvekst, mot i snitt 2,2 prosent for februar-april i årene 2004-18.

- Tallene viser at den negative pristrenden definitivt er brutt, men vi oppfordrer boligkjøpere og boligselgere til å ikke ta helt av i forhold til budrunder og boligprisforventninger, sa OBOS-sjef Daniel K. Siraj i en kommentar.

Andre økonominyheter:
Boligene rives vekk - 24 solgte på to timer
Spår aksjen opp 44 prosent
Morten Klein har tjent 300 mill. i år