OPP: Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent i mars. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen
OPP: Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent i mars. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/FinansavisenVis mer

Boligprisene opp

Fasiten er her. Slik utviklet boligprisene seg i mars.

(Hegnar.no:) Boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i mars 2018.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

- Prisutviklingen i mars bekrefter utviklingen vi har sett så langt i 2018 om at boligprisfallet som preget markedet gjennom 2017 har stoppet opp i store deler av landet. Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i hovedstaden der første kvartal har resultert i en sterk prisoppgang, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Lavere aktivitet grunnet påske

I mars ble det solgt 6.632 boliger i Norge, noe som er 18,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2017.

- Til tross for en tidlig påske i år er det blitt solgt mange boliger i mars, og så langt i år er det blitt solgt kun 3,3 prosent færre boliger sammenlignet med i 2017, da påsken falt sent i april. Dette vitner om stor aktivitet i boligmarkedet i årets tre første måneder, sier Dreyer.

I mars ble det lagt ut 7.731 boliger for salg i Norge, noe som er 20,7 prosent færre enn i samme måned i fjor.

- Tilbudssiden fortsetter også i mars å falle, noe som er normalt inn mot påsken. Mange venter med å legge ut boligen sin for salg til etter påske, og vi forventer at antall boliger til salgs vil øke de neste månedene. Til tross for dette er tilbudssiden i flere av de store byene lavere enn for få måneder siden, og det gjelder særlig i Oslo, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i mars 2018, noe som er 14 dager mer enn i mars 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 22 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 81 dager.

- Salgstiden synker i landet under ett, men den er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år. Salgstiden vil sannsynligvis synke i tiden fremover, da vi ser at mange av de boligene som har ligget for salg en stund er blitt solgt de siste månedene, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

I mars var det en oppgang i boligprisene i flere områder på Østlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge.

Av byene hadde Oslo sterkest oppgang med 1,7 prosent. Svakest utvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på 6,6 prosent, mens Hamar har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

- Selv om det er flere tegn på bedring i det norske boligmarkedet sammenlignet med den svake utviklingen i 2017, så er det bare i hovedstaden vi kan konstatere at det har vært et markant trendskifte. Normalt vil et økt utbud av boliger for salg i andre kvartal dempe prisveksten fra første kvartal, og det er grunn til å anta at det vil skje også i år. Det er sannsynlig at den sterke utviklingen i bruktboligmarkedet i Oslo vil øke både tilbudet og salget i ny-boligmarkedet i hovedstadsområdet, noe som etter hvert vil kunne dempe etterspørselen i bruktboligmarkedet, avslutter Dreyer.

Forventninger

Nordea Markets ventet i forkant en positiv prisvekst.

«I dag kommer mars boligpristall fra Norge, og vi venter positiv prisvekst. Over de siste månedene har vi fått flere bevis på at korreksjonen fra i fjor flater ut. Lageret av usolgte boliger har sunket betydelig. Det blir nå solgt flere boliger enn det som kommer ut på markedet, helt motsatt av situasjonen i fjor da prisene falt», skriver analytiker Joachim Bernhardsen i morgenrapporten.

«Med et marked i langt bedre balanse, ser vi for oss en prisvekst på omkring 0,4 prosent m/m. Norges Banks prognose indikerer nullvekst på måneden», fortsetter analytikeren.

Tror på flat utvikling

DNB Markets hadde et anslag om et sesongjustert fall i norske boligpriser på 0,1 prosent fra februar til mars.

«Det vil i så fall bety at boligprisene endte så vidt ned i 1. kvartal. Boligprisveksten er vanskelig å anslå på månedlig basis. Det vi prøver å treffe på er trenden og der tror vi nå på en relativt flat utvikling», skriver økonomene.

De peker på at høy omsetning kombinert med færre boliger lagt ut for salg de siste månedene har gjort at antall usolgte bruktboliger har falt markant.

«Det indikerer en mer normal balanse mellom tilbud og etterspørsel enn i fjor og at boligpriskorreksjonen nå nærmer seg slutten».

Fremover tror økonomene i DNB Markets imidlertid ikke på noen ny periode med rask boligprisvekst.

De ser tre viktige årsaker til dette.

· For det første er prisene fortsatt på et høyt nivå og korreksjonen har bare slettet veksten etter sommeren/høsten 2016.

· For det andre skal renten snart opp, mest sannsynlig fra september. Vi tror ikke renten stiger mer enn 1,25 prosentpoeng de neste to-tre årene, men med nordmenns høye gjeldsnivå er dette nok til at renteutgiftene som andel av inntekten stiger til nær 2007-nivåer da både forbruk og boligpriser reagerte negativt.

· En tredje grunn til at boligprisveksten blir beskjeden, er at mange nye boliger vil ferdigstilles mot slutten av 2018 og i 2019. Samtidig er det utsikter til at befolkningsveksten blir lavere enn før.

«Det verste er over»

Handelsbanken Capital Markets tror boligmarkedet har lagt det verste bak seg, og at vi allerede nå kan se at boligprisene tenderer noe oppover igjen, i sesongjusterte termer.

«For selv om Norges Bank har varslet at renta skal opp etter sommeren, vil dette gå parallelt med stigende sysselsetting og høyere lønnsvekst, noe som vil bidra til at etterspørselen holder seg oppe. Og etter hvert vil også tilbudsøkningen dempes av lavere igangsetting», heter det i morgenrapporten.

OBOS-prisene

Tall fra OBOS viste onsdag at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 58.677 kroner per kvadratmeter i mars, 0,3 prosent mer enn i februar.

Hittil i år har Oslo-prisene steget 4,7 prosent.

Sammenlignet med mars i fjor, er prisene ned 8,7 prosent. I februar var årsveksten negativ med 10,0 prosent.

- Vendepunkt

- Til tross for en forsiktig prisvekst i mars fortsetter den positive trenden i bruktboligprisene. Vi ser også tegn på et vendepunkt til det positive i nyboligsalget så langt i 2018, både hos oss og våre konkurrenter, kommenterte konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

På landsbasis var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 51.598 kroner i mars, 0,5 prosent mer enn i februar.

Hittil i år har OBOS-prisen på landsbasis steget 4,3 prosent.

Sammenlignet med mars i fjor, er prisene ned 8,2 prosent. I februar var årsveksten negativ med 8,7 prosent.

Minner om påsken

I mars ble det foretatt 739 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger, mot 649 i februar og 837 i mars 2017.

Årsaken til forskjellen mellom antall omsetninger i år og i 2017 er at påsken falt i april i fjor.

I 2017 ble det omsatt 8.209 boliger totalt, mot 8.466 boliger i 2016.

Andre økonominyheter:
Oppgraderer aksjen til «kjøp» for første gang siden i fjor
Seniorøkonom: - Nøkkelen ligger i detaljene