20150220: Byggevirksomheten i Oslo er tydelg i gatebildet. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
20150220: Byggevirksomheten i Oslo er tydelg i gatebildet. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

- Boligprisene skal videre opp

Tallknuserne i SSB har sett inn i glasskulen. Ifølge ekspertene skal boligprisene videre opp.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): SSB er i dag ute med en ny konjunkturrapport, og kommer der med oppdaterte boligprisprognoser.

Byrået legger til grunn at norske husholdninger fortsatt vil oppfatte de økonomiske utsiktene som relativt svake, og at forventningsindikatoren fra TNS Gallup og Finans Norge, som måler husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi, derfor vil holde seg om lag på dagens nivå ut året.

- Deretter tror vi stemningen vil snu i takt med økt aktivitetsvekst og gi svakt positive impulser til boligprisutviklingen. Vi venter en realinntektsvekst på 2 prosent i 2015, som er lavere enn i de foregående årene, skriver SSB.

- Så mye vil boligprisene stige Boligprisene ventes å stige med litt over 4,5 prosent på årsbasis i 2015, noe som tilsvarer en reell økning på i overkant av 2 prosent.

- Siden vi hittil i år har sett en sterk boligprisvekst kan dette innebære en utflating eller et beskjedent nominelt prisfall i 2. halvår i år. Dette kan komme som en korreksjon til det høye prisnivået og en litt strammere kredittpraksis fra bankene i 2. halvår vil kunne bidra til korreksjonen, heter det videre.

Lenger frem ser SSB for seg høyere vekst i disponibel realinntekt og en reell kredittvekst på rundt 4 prosent i 2016 og 2017, slik at boligprisveksten tar seg opp igjen og blir 2,5 prosent i 2016 og litt over 2 prosent i 2017.

- Det er litt over inflasjonen i både 2016 og i 2017. I 2018 venter vi nær null nominell boligprisvekst - og dermed et lite fall i realboligprisene - etter to år med høye boliginvesteringer og litt høyere realrenter, skriver byrået i rapporten.

Økte boliginvesteringer Videre anslår SSB at boliginvesteringene, som følger igangsettingen med et tidsetterslep, vil holde seg om lag på samme nivå i 2015 som året før, mens vi vil se en økning i boliginvesteringene på over 5 prosent i 2016 og nær 4 prosent i 2017.

- Denne økningen skyldes at boligprisnivået er høyt og at boligprisveksten er høyere enn veksten i byggekostnadene i disse årene. Ettersom boligprisene faller reelt i 2018, vil boliginvesteringsveksten bli redusert til rundt 2 prosent dette året, heter det videre.

Flere nyheter - Forskjellene mellom Oslo og Stavanger vil øke
1 av 5 slår til på boligkjøpet etter mindre enn 30 minutter
- Kjemperift om små leiligheter øst i Oslo