Boligrenta ned neste uke

De store norske bankene vil trolig redusere boligrentene i neste uke, selv om Norges Bank ikke gjennomfører et nytt kutt i signalrentene den 25. august.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forklaringen er at rentenivået i pengemarkedet er synkende. Fredag lå pengemarkedsrenta under «gulvet» i Norges Bank.

Normalt ligger rentene i pengemarkedet over innskuddsrenta i Norges Bank, men fredag lå 3-måneders-renta noen få rentepunkter under. I hele sommer har den ligget mellom 30 og 40 rentepunkter over Norges banks signalrente.

Ingen løfter

- Vi vil foreta en vurdering i neste uke, men går ikke ut med noe løfte, sier informasjonsdirektør Jarl Veggan i DnB. Han bekrefter at det er rentene i pengemarkedet som avgjør hvilket nivå banken fastsetter for boligrentene, men samtidig mener Veggan DnBs boligrenter er tilpasset det nivå som man nå har i pengemarkedet.

- Forrige gang Norges Bank foretok et rentekutt, fulgte ikke pengemarkedet etter. Vi satte likevel ned boligrentene av konkurransemessige grunner, sier Veggan.

- Det viktigste for vår vurdering er om rentenedgangen i pengemarkedet er stabil og ikke forbigående, sier informasjonssjef Tore Westhrin i Kredittkassen. Han vil ikke tidfeste noen reduksjon i boligrentene, men bekrefter at det nå skjer en fortløpende vurdering i banken. Også K-bank legger vekt på både nivået i pengemarkedet og konkurranseforholdene, men Westhrin tror det er en forutsetning for det nåværende lave nivået at Norges Bank følger opp med et nytt kutt kommende onsdag.

- I likhet med tiden før forrige rentekutt blir pengemarkedet påvirket av forventningene om en ny reduksjon i sentralbankens rentenivå. Hvis rentekuttet uteblir, har vi ingen garanti for at dagens lave nivå vil holde seg stabilt fremover, sier Westhrin.

Storbankene dyrest

Institusjonen Norsk Familieøkonomi har et rentebarometer som viser at de norske storbankene, med unntak for Fokus Bank, ligger på et rentenivå som ikke er tilpasset den siste ukens utvikling i pengemarkedet. Tjue banker har et lavere nivå enn K-bank, og nærmere 30 banker ligger lavere enn DnB. Mens mange små sparebanker har et lavt rentenivå, ligger Sparebanken NOR helt på topp.

Sparebankene med de laveste rentene er ikke i samme grad som storbankene avhengig av å låne i pengemarkedet. Derfor er det ikke urimelig at storbankene må holde et høyere nivå på sine boligrenter når pengemarkedet ligger høyt. Når pengemarkedet begynner å nærme seg bankenes innskuddsrenter på høyrentekonti, er imidlertid grunnlaget for de store forskjellene ikke det samme.

(NTB)