Sjekk nøye:  Huseiernes Landsforbund har mange tips til hva man bør sjekke i selvangivelsen. Foto:  Håkon Mosvold Larsen  / SCANPIX
Sjekk nøye: Huseiernes Landsforbund har mange tips til hva man bør sjekke i selvangivelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIXVis mer

Boligskatt: På dette punktet brenner mange seg

Selvangivelsen skal inn like over påske. Jusekspert i Huseiernes Landsforbund ramser opp 10 boligtips.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Skatteetaten sier at selvangivelser som ikke er levert innen 30. april, regnes som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp.

Men dette blir fort en sovepute, og ifølge Skattebetalerforeningen taper mange - særlig dem som får igjen penger på skatten - store summer på sløvheten.

Huseiernes Landsforbund vil nødig at deres medlemmer havner i en slik situasjon, og advokatfullmektig Øistein Olsen Krokmoen kommer med ti gode råd om skatt på bolig.

1) Skattefri leieinntekt i enebolig
Leier du ut den minst verdifulle delen av boligen din, er inntekten skattefri. Leier du imidlertid ut den mest verdifulle delen, er det skattefritt inntil 20.000 kroner.

Men pass på: Bryter du den inntektsgrensen, blir all netto leieinntekt det året beskattet med 28 prosent for 2013 (for 2014 er satsen 27 prosent).

2) Skattefri leieinntekt i tomannsbolig som ikke er seksjonert
Hovedregelen for enebolig gjelder også for tomanns­bolig, men for at leieinntekten skal være skattefri må du også her passe på at du bruker den mest verdifulle delen selv.

3a) Ligningsverdi boligeiendom
Verdien blir utregnet etter boligtype, areal, byggeår og beliggen­het. Formuen settes til 25 prosent av verdien for din primærbolig, men 50 prosent av sekundær­boliger, for eksempel utleie­boliger.

Merk at satsen for sekundærboliger i 2014 stiger til 60 prosent - det får altså ikke virkning for selvangivelsen for 2013.

3b) Ligningsverdi fritidseiendom
Grensen mellom bolig og fritidseiendom er viktig. Her heter det: Skillet mellom bolig- og fritidseiendom skal bygge på karakter/sær­trekk ved eiendommen.

Det er altså ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.

4) Urimelig høy ligningsverdi?
Selv med de nye reglene kan det være grunnlag for å få verdien satt ned. Er lignings­verdien høyere enn 30 prosent av markedsverdien av din bolig eller fritidsbolig, skal den settes ned hvis du krever det.

Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved takst, meglers verdi­vurdering eller såkalt observert markedsverdi.

5) Renter og alle omkostninger ved lån
Dette er utgifter du kan trekke fra, og omfatter eksempelvis formidlingsprovisjon, etableringsgebyr og gebyr for prioritetsvikelse.

6) Er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri?
Har du eid boligen i minst ett år, og brukt den mest verdifulle delen av egen bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri.

Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg (aksepterer kjøpers bud) for tidlig - her har flere brent seg!

7) Er et mulig tap ved salg av bolig fradragsberettiget?
Har du IKKE eid boligen i minst ett år, eller IKKE brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget.

Pass på at du selger eller flytter ut i tide!

8) Hva med pendlerbolig?
Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan selges skattefritt eller skattepliktig etter reglene i punkt 6 og 7 over. Men fritaket omfatter ikke en mulig utleid del av pendlerboligen.

9) Møblert utleie
Er utleien du driver skattepliktig, kan det være greit å leie ut fullt møblert.

Er møblene slike som du selv bruker før og etter leieforholdet, og dette ikke varer mer enn tre år, kan du hvert år føre 15 prosent av brutto leie til fradrag i leieinntekten.

10) «Utleie» til barna
Husk at skatteplikt kan oppstå om voksne barn bruker en bolig du eier - vederlagsfritt.

Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og slikt. Da oppstår ingen skatteplikt for fordelen.

Flere nyheter Sjekkliste for selvangivelsen
Nå kommer selvangivelsen
De fem skattefradragene de fleste sjekker