BOMPENGESTREIK: Over to hundre biler kjørte sakte i tog på E18 mellom Sandvika og Oslo torsdag 6. september. Det gjorde de i protest mot bompenger, og aksjonistene håper det vil skremme politikerne. Video/reporter: Ørjan Ryland / Dagbladet Vis mer

Cecilie Lyngby:

Bompenge-Cecilie fikk tilbake lappen, men får 9000 i bot: - De prøver å skremme meg

Bompengeaksjonisten Cecilie Lyngby må betale bot etter kjør sakte-aksjon.

4. oktober ble det arrangert en kjør-sakte-aksjon mot økte bompenger i Oslo på strekningen Hellerudsletta til Frognerparken.

Gruppa «Ja til miljø, nei til økte bompenger» med aksjonsleder Cecilie Lyngby sto bak, og hadde fått aksjonen godkjent av politiet.

Underveis skapte imidlertid aksjonen problemer da politiet hevder at en ambulanse ikke slapp forbi. Hun mistet lappen på stedet, men fikk den seinere tilbake.

- Bot på 9000

I går fikk Lyngby videre problemer da hun mottok et forelegg signert politimesteren i Oslo. Der sto det at hun må betale en bot på 9000 kroner, og om den ikke betales venter en straff i fengsel på 18 dager.

BOMPENGER: Mange er sinte og fortvilet etter at bompenge-prisene ble kraftig økt i Oslo-området. 4. oktober samlet flere hundre bilister seg i en kjør-sakte-aksjon fra Hellerudsletta til Oslo sentrum. Reporter: Frode Andresen. Video: Anita Arntzen. Redigering: Emilie Rydning / Dagbladet Vis mer

Hun er siktet for overtredelse av Vegtrafikklovens paragraf 3, første og tredje ledd.

«For å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

«Torsdag 4. oktober kjørte hun en personbil uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet hun i forbindelse med en planlagt aksjon forstyrret trafikken ved å kjøre i vesentlig lavere hastighet enn det som var skiltet på stedet. Kjøringen medførte kødannelse og hun medvirket til hindring av andre trafikanter.»

- Det var helt uventet da jeg fikk den i posten i går fordi jeg satte en advokat på saken da de fratok meg lappen. Den har jeg fått tilbake, men nå må jeg altså betale en bot på 9000 kroner eller sitte inne i 18 dager, sier Lyngby til Dagbladet.

- Jeg hadde søkt om å holde aksjonen, og politiet hadde ingen innvendinger.

Fikk ingen følger

Hun forteller at de søkte om å holde aksjonen etter at de holdt en liknende aksjon mellom Sandvika og Oslo vest for hovedstaden.

FÅR BOT: Cecilie Lyngby får bot etter en kjør sakte-aksjon i Oslo i oktober. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet
FÅR BOT: Cecilie Lyngby får bot etter en kjør sakte-aksjon i Oslo i oktober. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet Vis mer

- Så fikk jeg en forespørsel om vi også kunne ha en aksjon på andre siden av byen. Igjen søkte jeg til politiet uten at de hadde noen innvendinger. Vi gjorde også som de sa da vi holdt oss i høyre felt. I tillegg var det høstferie og lite trafikk på veien. sier hun til Dagbladet.

Lyngby forteller at hun ikke har snakket med politiet etter at hun fikk boten.

- Det var ingen store forskjeller fra den forrige aksjonen. Vi kjørte i 20 km/t. Den eneste forskjellen er at politiet ikke var til stede.

- Hva gjør du nå?

- Jeg skal ta en telefon til dem. Samtidig er jeg selvfølgelig opptatt av rullebladet mitt, og vil ikke at noe sånt som dette skal følge meg videre.

Gruppe har samlet inn penger

Hun sier aksjonsgruppa har samlet inn penger som kan betale for boten.

- Noe fengselsstraff blir ikke aktuelt. Jeg betaler boten om jeg ikke får prikk på rullebladet, men vedtar ikke straffskyld. Vi har samlet inn penger som kan betale for den, men synes det er merkelig at jeg får den i det hele tatt. Samtidig er saken viktigere for meg enn å holde på med politiet.

- Men selvfølgelig synes jeg at det er ubehagelig å få en slik bot og jeg føler på redsel. De prøver jo å skremme meg.

Ny demonstrasjon i kveld

Gruppa «Ja til miljø, nei til økte bompenger» skal i kveld holde en demonstrasjon på Fritjof Nansens plass.

- Vi har fått godkjent den også, men da er det noen andre enn meg som har søkt, sier Lyngby.

Ulik prioritet

Politifullmektig i Oslo politidistrikt, Johanna Tøn, forteller til Dagbladet at det ikke forelå dispensasjon for brudd på veitrafikkloven selv om aksjonen var varslet på forhånd.

Lyngby er ilagt forelegg på bakgrunn av veitrafikkloven § 3:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Lyngby fikk først førerkort beslaglagt av tjenestemenn på stedet, noe de har myndighet til etter veitrafikkloven § 33 nr. 3:

- Saksgangen er slik at patruljen kan tilbakekalle førerett på stedet, og at en politijurist så raskt som mulig etter dette skal vurdere om forholdet gir grunnlag for tap av førerett. Dersom påtalemyndigheten ikke finner at forholdet gir grunnlag for tap av førerett skal beslaget oppheves og førerkortet utlevere, sier politifullmektig Tøn.

- At spørsmålet om tap av førerett er avgjort innebærer ikke at det er tatt stilling til om det skal reageres med bot eller ikke. Dette vil i noen tilfeller føre til at det går noe tid mellom førerkortbeslaget oppheves og det utstedes forelegg. Dette har sammenheng med hvilken prioritet de ulike sakstypene gis av politi og påtalemyndighet, sier hun.