Vil ha forlik om elbiler og bompenger

- Bompenger er gammeldags

Erna Solberg svinger unna Frp-kravet om moms på elbiler, striden om bompengene fortsetter. WWF-topp Bård Vegar Solhjell mener hele systemet er utdatert.

GRØNN TRANSPORT: WWF-sjef Bård Vegar Solhjell frykter at enigheten om nullvekst for biltransporten i byene står for fall. Nå vil han ha et alternativ til bompengene som han mener har gått ut på dato. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
GRØNN TRANSPORT: WWF-sjef Bård Vegar Solhjell frykter at enigheten om nullvekst for biltransporten i byene står for fall. Nå vil han ha et alternativ til bompengene som han mener har gått ut på dato. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

- Det vi ser nå kan på sikt være et farvel til bompengene, slik vi kjenner dem i dag. Det er et gammeldags, urettferdig og dårlig system, sier Solhjell til Dagbladet.

Han ser med bekymring på den sterkt polariserte debatten om biltrafikken og tar til orde for et bredt nasjonalt forlik om det han kaller framtidas miljøvennlige samferdsel.

- Når det er full polarisering og strid er det vanskelig å lage gode fellesløsninger. Samtidig er det akkurat det vi trenger nå. Ny teknologi gjør det mulig å erstatte bompengene med noe bedre, sier han.

AVTALE: Statsminister Erna Solberg (H) viser til at elbilfordelene ligger fast i regjeringsplattformen. Reporter/video: Mats Rønning Vis mer

Kommisjon

Solhjell, tidligere SV-topp og statsråd, mener en bredt sammensatt nasjonal kommisjon bør få i oppgave å utrede hvordan samferdsel kan finansieres på en mer rettferdig og hensiktsmessig måte.

- Det er bekymringsfullt hvis den brede enigheten om at all vekst i transporten i de store byene skal skje med kollektiv, sykkel og gange, slår sprekker. Kommisjonen bør absolutt ikke være enige om alt, men arbeidet bør munne ut i et bredt politisk forlik, sier Solhjell og fortsetter:

- Vi har lange tradisjoner for dette i Norge, ikke minst om pensjon, barnehager og oljepenger.

Full klinsj i regjeringen

Innad i regjeringspartiene er det splid om bompenger og elbilfordeler. I gårsdagens Dagbladet gikk Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad ut og krevde full moms på elbiler allerede neste år.

Det kan gi 7 milliarder til statskassa, som Frp mener kan brukes til å kutte i bompengene.

- Vi ser nå et folkelig oppgjør mot bompenger over hele landet. Bilistene har betalt for mye over lang tid, og nå er det naturlig at også elbilene bidrar til spleiselaget, sier Bjørnstad.

Frp-kravet bryter med regjeringsplattformen som de fire partiene ble enige om på Granavolden, og ble raskt forsøkt skutt ned av regjeringspartner Venstre.

- Hvis man kutter elbilfordelene nå vil man få et el-sjokk i negativ forstand. Elbilsalget vil stupe, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, som kaller forslaget «idiotisk».

Holder på sitt

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til Dagbladet at hun forutsetter at Frp holder fast ved regjeringsavtalen, mens statsminister Erna Solberg (H) sier det slik:

- De har for fire måneder siden vært enige i Granavolden, og den ligger til grunn for regjeringen. En reåpning av det, betyr en reåpning av hele bilspørsmålet. Og det tror jeg ikke Frp ønsker.

Bård Vegar Solhjell i WWF ser ikke bare en ende på bompengene slik vi kjenner dem i dag. Han slår fast at kutt i elbilfordelene tvinger seg fram.

- Politikerne bør holde fast ved løftene sine, men det er åpenbart at vi som kjører elbil må ta vår del av spleiselaget i framtida. Vi belaster også veien med slitasje, tar i bruk areal og påfører samfunnet kostnader. Samtidig er det gode argumenter for at elbilister også i framtida skal betale mindre enn dem som kjører fossilbil, sier Solhjell.

Som alternativ til bompenger peker også WWF-toppen på veiprising, en GPS-basert modell som gjør det mulig å beregne avgifter ut ifra den enkeltes bil og kjøremønster. Frp sier blankt nei til dette også, men de øvrige regjeringspartiene er positive.

At GPS-overvåking av alle biler reiser viktige prinsipielle spørsmål om personvern, selv om Datatilsynet nylig åpnet for bruk av slik teknologi, er Solhjell enig i.

- Det er først og fremst et argument for å opprette en kommisjon, slik den jeg tar til orde for, som kan veie ulike hensyn opp imot hverandre, sier han.