Bøndene tjener mest utenfor gården

Bare en tredel av lønna kommer fra gården.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statistisk sentralbyrås statistikk omfatter jordbruksbedrifter drevet av personlig bruker. Tallene viser at hver femte jordbruksbedrift var uten positiv jordbruksinntekt i 2002. To tredjedeler av disse hadde underskudd.

Den gjennomsnittlige næringsinntekt fra jordbruket var 141.000 kroner per jordbruksbedrift. Dette er en økning fra året før på 11 prosent. Til sammenligning var økningen fra 2000 til 2001 på 1,2 prosent.

I Norge driver mange jordbruksbedrifter på deltid, slik bøndene også kan ha inntekt fra andre yrker og næringsveier.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for hovedbruker av jordbruksbedriften var 353.200 kroner i 2002. Bruttoinntekten fordelte seg på knapt 38 prosent lønnsinntekt, 32,5 prosent næringsinntekt fra jordbruk, 11 prosent andre næringsinntekter, 5 prosent pensjon og lignende og knapt 14 prosent kapitalinntekter.

(.NTB)

<B>NØFF:</B> Norske griser blir stort sett tatt hånd om av deltidsarbeidende bønder.