Bondens lyse framtid

Navn: Arne Vinje Alder: 49 Yrke: Leder i Norskbonde- og småbrukarlag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Like sikkert som trekkfuglene vender tilbake, kommer den årlige elendighetsbeskrivelse fra bondeorganisasjonene. Gjennomsnittsbonden vil få en inntektsnedgang på 10500 kroner fra 2000 til 2001, kan man lese i tall fra budsjettnemnda for jordbruket. Og mens inntekten hos en bonde fra 1998 til 2001 har økt med om lag 10000 kroner, har andre inntektsgrupper hatt en økning på 38000 kroner i samme periode.
  • Dette skjer samtidig med at en stor del av landets befolkning har vært på påskeferie i Bygde-Norge og ved selvsyn har kunnet konstatere at der står det bra til. Der ser du traktorer av siste årsmodell på nesten hvert tun, sammen med et par Volvo stasjonsvogner eller en firehjulstrekker. Velstanden lyser - heldigvis - fra staselige våningshus og imponerende driftsbygninger. Så hva i alle dager er det dere griner for, Arne Vinje?
  • - Vi bør vel ta sjølkritikk for at det til tider høres syting og klaging fra oss. Men det er en ufravikelig sannhet at bøndene sakker akterut i forhold til andre inntektsgrupper. Og det er bare 20 prosent av landets om lag 70000 bønder som har garden som eneste næring. De resterende 80 prosent er deltidsbønder med andre inntekter i tillegg.
  • Når det er sagt, bør vi bli flinkere til å framheve de store verdiene som er knyttet til det å drive en gard. Jeg tror det er et lite fåtall som gjør det bare av økonomiske grunner. Etter dette holocaust for husdyra vi ennå står midt oppe i, tror jeg vi er ved et veiskille som fører bort fra det industrielle landbruket over mot en større satsing på små og mellomstore bruk og mer økologiske driftsformer. Folk vil i økende grad ha «kortreist» mat, produkter de kjenner opprinnelsen til, og som de derfor oppfatter som trygge. Slik sett tror jeg framtida til den norske bonden er rosenrød.
  • Arne Vinje har overlatt ansvaret for garden hjemme i Vinje til kona, Kari Tellefsen. Hun har ansvaret for 70 vinterftrede sauer og 1800 mål produktiv skog. Hun driver også økologisk produksjon av krydderurter som kler sauekjøtt: Timian, basilikum, rosmarin og estragon, samt hvitløk. Han er ikke i slekt med Åsmund Olavsson, men kjenner et åndelig slektskap med husmannsgutten som ble journalist og forfatter.
  • Selv har Vinje skrevet bøker om Dyre Vaa, Henrik Sørensen, en innføring i økofilosofi og historien om kirkestedet Vinje. Da han ble valgt til formann i Bonde- og småbrukarlaget i fjor, var han i gang med ei bok om den europeiske landsbygda. Den kan han nå skrive ferdig med dramatiske sluttkapitler.