Bondevik får kritikk av Bondevik

TROMSØ: Statsminister Kjell Magne Bondevik ønsket i går de norske pilotene lykke til - på et oppdrag som kan medføre at nordmennene risikerer egne liv og dreper uskyldige sivile.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mens statsministeren i går klatret opp i et av flyene og seinere vinket farvel ved rullebanen ved Bodø hovedflystasjon, møter han sterk krigsmotstand i Kristen-Norge - og en av kritikerne er hans egen fetter, Odd Bondevik:

- Jeg stiller meg undrende til den norske krigsdeltakelsen. Ikke fordi jeg ikke er opptatt av å bekjempe samvittighetsløse og kyniske terrorister, men fordi jeg er redd vi ikke oppnår målene ved at norske fly slipper bomber der vi risikerer å bli direkte ansvarlige for å ta livet av uskyldige sivile. Jeg tviler på at dette er riktig vei å gå for å bekjempe terror, og savner en debatt om de fundamentale etiske problemstillingene den norske krigføringen reiser, sier Odd Bondevik til Dagbladet. Han er biskop i Møre, preses og øverste leder i Den norske kirke.

Norske bomber

- Jeg vil med fysisk nærvær markere at F-16-styrken har regjeringens fulle støtte når de nå settes inn i krigen mot terror. Jeg ønsker lykke til på vegne av hele det norske folk, sa statsministeren da han tok farvel med de norske krigerne.

De seks norske flyene skal ha base i Kirgisistan. Utstyrt med luft-til-luft-raketter og laserstyrte bomber skal de utføre krigsoperasjoner i Afghanistan.

Etisk problem

På Kirkemøtet i november i fjor sluttet et stort flertall seg til en uttalelse der det het at «bombing ikke er egnet til å bekjempe terrorisme».

Den gang dreide det seg om amerikanske bomber. Nå er det norske fly som skal slippe sin dødelige last.

Mange i kristne miljøer mener dette strider mot norske interesser og kristen etikk.

- Den etiske begrunnelsen for norsk bombing er ikke tydelig nok formulert fra Bondeviks side, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp.

- Kritikken må ikke ramme soldater på et farefullt oppdrag, men det må tas et oppgjør med de politiske beslutningene som har ført til at vi nå deltar aktivt i en krig som involverer hele det norske folk på en dramatisk måte. Dette er et tvilsomt prosjekt, og målet for angrepene er høyst usikre, sier Oslo-biskop Gunnar Stålsett til Dagbladet.

- Vår deltakelse er hjemlet i et ønske om å støtte USA. Men USA er ikke noen verdensorganisasjon slik FN er. Og FN har ikke bedt sine medlemsland slippe bomber over Afghanistan, sier biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland.