Bondevik: Foreldre må ta ansvar for barnas oppførsel

Oslo (NTB): Statsminister Kjell Magne Bondevik varslet i sin nyttårstale skjerpet kamp mot voldskriminaliteten. Politiet skal styrkes, og regjeringen vil ta initiativ til en bred mobilisering mot vold.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dersom voldskriminaliteten får vokse, kan den true velferdssamfunnet. Det vil vi ikke akseptere, sa han.

Statsministeren pekte på at alkoholbruk er en av de viktigste årsakene til at folk tyr til vold, og han oppfordret landets kommuner til å foreta en kritisk gjennomgang for å vurdere hvordan de kan bidra til å redusere dette problemet. Samtidig understreket han at foreldrene må ta ansvar for sine barns oppførsel og markere hva som er rett og galt.

- Sett grenser for uteliv og alkoholbruk, reager skarpt på hærverk og voldstendenser. Forlang av barna og de unge at de viser respekt for andre, både jevnaldrende og voksne, sa han.

Lav ledighet

Bondevik pekte på at Norge har tilnærmet full sysselsetting med en arbeidsledighet på om lag 3 prosent. Fortsatt lav ledighet og en gradvis reduksjon av rentenivået vil være hovedmålet for regjeringens økonomiske politikk dette året. Trass i presset mot krona og renteøkningen dette har ført til, er norsk økonomi i et internasjonalt perspektiv sterk og sunn.

Den økonomiske situasjon kan imidlertid føre til at ledigheten igjen begynner å stige, og Bondevik varslet at regjeringen vil følge utviklingen nøye og sette inn tiltak hvis det blir nødvendig.

- Grunnlaget for vår velferd ligger i et konkurransedyktig næringsliv. Dette forutsetter at vi ikke har en lønns- og prisstigning som er langt høyere enn våre handelspartnere. Dette er også en utfordring for arbeidslivets parter, sa han.

EUs myntunion

Statsministeren viste til at 11 av de 15 medlemslandene i EU ved årsskiftet innførte euro som felles valuta. Selv om noen av Norges viktigste handelspartnere blant EU-landene foreløpig står utenfor myntunionen, er det som skjer likevel viktig for Norge.

- Vi vil derfor aktivt følge opp utviklingen både på dette og andre områder i forhold til EU. Vi ønsker samarbeid på basis av den tilknytningsform vi har, og i respekt for folkeavstemningen i 1994.

Bondevik understreket at forholdet til Russland er en viktig del av norsk Europa-politikk. - Nå har vi en særlig oppgave i å bistå vårt grannefolk slik at de kan overvinne sine økonomiske og humanitære problemer. Vi ønsker å utvikle de politiske forbindelsene, sa han, og viste til at han er invitert til å besøke Russlands statsminister Jevgenij Primakov. Besøket vil trolig bli arrangert i mai.

Takk til kongen

Bondevik takket kong Harald, dronning Sonja og den øvrige kongefamilien for oppofrende og stor innsats for samhold og fellesskap i året som gikk. Han rettet også en takk til alle som har deltatt i den norske FN-styrken i Libanon som ble trukket hjem i høst, og til norske militære enheter som nå gjør en innsats for freden i det tidligere Jugoslavia.

- Fra i dag har vi overtatt formannskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Dette er kanskje den største utenrikspolitiske utfordring vi noensinne har hatt, sa han.

PASS PÅ: Statsminister Kjell Magne Bondevik ønsker sterkere grensesetting i oppdragelsen.