Bondevik i klemma

Regjeringens velgere er splittet etter partigrensene i synet på om regjeringen bør gå av hvis den får stortingsflertallet mot seg i gasskraftsaken. Lysten til å velte regjeringen er stor blant Arbeiderpartiets velgere, men ikke blant Høyres.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette viser en måling MMI har gjort denne uka for Dagbladet og NRK blant et landsrepresentativt utvalg på 794 personer. Dermed ser det temmelig svart ut for statsminister Kjell Magne Bondevik når han skal avgjøre om han skal stille kabinettsspørsmål og la regjeringen gå av på gasskraftsaken. Bondeviks gode politiske nese mangler spor å følge som kan lede mot en løsning der regjeringen kan fortsette med en viss troverdighet i behold etter et gasskraftnederlag i Stortinget.

Dyp splittelse

Det er nesten like mange tilhengere som motstandere av å bygge gasskraftverk med dagens teknologi i befolkningen, og like mange uten noen mening. Alle partiene er splittet, og alle har mange velgere uten standpunkt. Flest tilhengere av gasskraftverk finnes i Høyres rekker. Venstre er det partiet som har flest gasskraftverkmotstandere blant sine velgere.

Usikre kvinner

Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner er tilhengere av gasskraftverk. Blant dem som ikke har tatt standpunkt, er derimot kjønnsforholdet omvendt. Her er kvinnene i stort flertall. Dette er et typisk mønster i en sak der usikkerheten i befolkningen er stor og der saken er teknisk komplisert.

  • Menn tar da lettere standpunkt, selv med lite kjennskap til saken.

På linje med Jens

  • Jens Stoltenberg har altså god ryggdekning for sin tøffe linje i denne saken.

Nær halvparten av Arbeiderpartiets velgere er tilhengere av gasskraftverk med dagens teknologi, mindre enn to av ti er motstandere. Og det er dobbelt så mange Ap-tilhengere som mener regjeringen bør gå av hvis den får Stortinget mot seg, sammenliknet med hvor mange som mener at Bondevik-regjeringen fortsatt bør sitte. Det er for øvrig interessant å merke seg at et flertall av Høyres velgere mener Bondevik-regjeringen bør bli sittende.

Press fra egne

Fra sine egne og fra Senterpartiets velgere har Kjell Magne Bondevik et press på seg for å finne en løsning slik at regjeringen kan bli sittende. Selv om motstanden mot gasskraftverk i disse partiene er stor, mener sju av ti av deres velgere at regjeringen bør bli sittende på tross av et nederlag i Stortinget.

Verst for Venstre

Hos Venstre, som har flest gasskraftverkmotstandere, er det derimot et klart flertall som mener regjeringen bør gå av etter et stortingsvedtak om å bygge gasskraftverk nå.