Bondevik må vise vei

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Statsminister Kjell Magne Bondevik varsler nå reformpause. Voksenåsen-erklæringen må legges på is. Mange av løftene fra sist høst må trolig utsettes til etter 2001. I tillegg må regjeringen kutte i utgiftene og øke inntektene i statsbudsjettet.
  • Det var i et intervju med Vårt Land i går Bondevik kom med disse uttalelsene. Han begrunner snuoperasjonen med utviklingen i økonomien de siste ukene. Situasjonen var en annen på Voksenåsen i fjor. Regjeringsprogrammet bygde på forutsetninger som nå viser seg å svikte, og det må regjeringen ta konsekvensen av.
  • Dette er helt nye toner fra Bondevik. Det er ikke lenge siden han hevdet at det ambisiøse programmet skal gjennomføres denne perioden. Møtet med den nye virkeligheten har også ført til at han har lagt om arbeidsstilen i regjeringen. Nå er finansminister Gudmund Restad endelig tatt opp i regjeringens indre krets. Der burde han hatt en naturlig plass helt fra starten av for å markere at regjeringen tar styringen med økonomien på alvor.
  • Det er selvsagt lett for mange å hovere over den snuoperasjonen Bondevik nå foretar. Det hører med i det politiske spillet. Historien er full av brutte løfter. Problemet er heller at prestisje har stått i veien for løftebrudd, og at politikerne har nektet å justere kartet etter terrenget.
  • Når Bondevik først er i det selvkritiske hjørnet, bør han selv vise vei og legge partiprestisjen til side. Han bør si seg fornøyd med vedtaket om å innføre kontantstøtte til ettåringene, og utsette reformen for toåringene. Bondevik har mye rett i at kontantstøtten ikke kan være roten til alt ondt, slik mange synes å mene. Men han kan ikke lukke øynene for den signaleffekten reformen har hatt i den økonomiske debatten. Den er blitt selve symbolet på overbud og uansvarlig pengebruk. Et slik utspill fra Bondeviks side ville trolig ført til at andre partier, også i regjeringen, hadde satt sine kjepphester på stallen. Bondevik ville ha alt å vinne med et slik utspill.