- Bondevik omfavner sosial dumping

Statsminister Kjell Magne Bondevik hyller et EU-direktiv som mange mener vil føre til sosial dumping. -  Rått og ubegripelig, sier LO.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et brev til formannskapet i EU skryter Bondevik av det omstridte Tjenestedirektivet. Han skriver at det er viktig at unionen utvikler de instrumentene som muliggjør fri bevegelse av goder, tjenester kapital og personer, og at forslaget til tjenestedirektiv er et konstruktivt initiativ i så måte.

- Dette er ubegripelig. Bondeviks brev viser at Norge har en statsminister som hyller markedet og skyver norske arbeidstakere ut i det ytterste mørke. Jeg er rystet over at han kan gjøre dette, sier LO-nestleder Finn Erik Thoresen.

Direktivet er svært kontroversielt i EU, og europeisk venstreside og sosialdemokrati er motstandere av forslaget. Den viktigste grunnen er frykten for mer sosial dumping, at arbeidstakeres rettigheter i de gamle EU-landene skal undergraves av arbeidstakere med andre krav til lønn og arbeidsmiljø fra de nye medlemslandene. Hvis tjenestedirektivet vedtas i sin nåværende form innebærer det blant annet at ved salg av tjenester over landegrensene, så er det lover og regler i hjemlandet til firmaet som gjelder.

Sterk motstand

I motsetning til Bondevik, er Frankrikes president Jacques Chirac sterk motstander av det som skjer. Han har uttalt at direktivet er «helt uakseptabelt.» Fra Sverige og Tyskland møter også direktivet sterk motstand.

- Likevel velger Bondevik å gi direktivet støtte, selv om han opptrer i strid med 850 000 LO-organiserte. Vi må heller ikke glemme at dette direktivet ikke bare handler om bygningsarbeidere. Også intellektuelle må vite at de kan bli erstattet av billigere, intellektuell arbeidskraft. Alle kan bli rammet, sier Finn Erik Thoresen.

Krass Sp-kritikk

Sp\'s parlamentariske leder Marit Arnstad er enig.

- Det er høyst overraskende at Bondevik omtaler tjenestedirektivet i så rosende ordelag. Med dette svekker han sterkt sin troverdighet som EU-tviler, sier Arnstad. Hun mener statsministeren nå langt på vei har tatt skrittet inn i ja-folkenes rekke.

- Hvis du aksepterer dette direktivet aksepterer også et høyre-liberalistisk EU, sier hun.

- Står Bondevik nå naken i tenkeboksen sin, avkledd som EU-tilhenger?

- Det virker i hvert fall som om Bondevik bare finner ja-argumenter i boksen sin, sier leder i Nei til EU, Hening Olaussen.

Mye motstand i EU

Bondevik skrev brevet til EUs formannskap 9. mars i år i egenskap av å være formann for Efta-landene i EØS-avtalen. Det omstridte tjenestedirektivet er et av temaene som skal opp til debatt på EU-toppmøtet i Luxembourg i dag og i morgen. EUs tradisjonelle økonomiske motor, Tyskland, sliter med høy arbeidsledighet og negativ vekst. Det er i et forsøk på å få fart på en EU-økonomi som er i ferd med å stagnere tjenestedirektivet ble foreslått av kommisjonen.

Enda hele den europeiske venstresida og mektige land som Tyskland og Frankrike er imot direktivet, vil ikke kommisjonen trekke det. Men det kan bli moderert. Det gjør det ikke enklere å forstå at KrF\'er og EU-tviler Bondevik applauderer direktivet.

- Jeg finner det merkelig at Bondevik bruker akkurat en sak som tjenestedirektivet til å signalisere hvor han står i EU-saken, sier Marit Arnstad.

Olaussen sier at til tross for statsministerens skap-tilværelse i EU-saken, så oppfatter han statsministerens parti, KrF, som et troverdig og pålitelig nei-parti. Bondevik er på ferie i Australia og var i går ikke tilgjengelige for kommentar.

STØTTER SOSIAL DUMPING? Statsminister Bondevik støtter EU-direktiv som kan føre til sosial dumping.