Bondevik, Petersen, Sponheim eller I...?

Av pressefolks sommerlige agurkspørsmål, er disse blant de mer brukte: «Hvem er det som vikarierer for hvem når statsministeren og statsrådene nå har sommerferie?», eller «Hvem styrer landet i statsministerens fravær?».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På Statsministerens kontor humrer man en smule over spørsmålene På toppen av regjeringsbygget i Akersgata mener man at en norsk statsminister eller statsråd på reise eller ferie - innenlands eller utenlands - i dag knapt nok er utenfor kontakt med sitt kontor og det øvrige regjeringsapparatet. Og uttrykket «styrer landet i statsministerens fravær» står ikke i forhold til virkeligheten i dagens kommunikasjonssamfunn.

Man har da mobiltelefon, må vite.

Få timers styring

De svært avgrensede tidsrommene der et annet medlem av regjeringen enn statsministeren utfører regjeringssjefens oppgaver, er når han eller hun leder regjeringskonferansene mandag og torsdag, og sitter ved kongens eller kronprinsens høyre side i statsråd på Slottet fredag. Regjeringskonferanser og statsrådsmøter utgjør i løpet av en gjennomsnittsuke ikke mer enn 6-7 timer, og om sommeren mindre enn det. Og statsministeren kan, om nødvendig, kontaktes også i disse periodene.

Det vil alltid være nedfelt i en offisielt dokument hvem som vikarierer for hvem gjennom sommeren. Ikke bare gjelder det hvem som skal lede en regjeringskonferanse eller kontrasignere statsråddokumentene - og følgelig er statsministerens stedfortreder - det er også innført en fast stedfortrederordning for statsrådene.

Rangordningen

Nåværende regjering holder seg til en rangordning som med bare få unntak har vært praktisert siden 1905. Det betyr at utenriksministeren - altså Jan Petersen - er statsministerens faste stedfortreder. Om også han er fraværende fra embetet, rykker finansminister Jan Kristian Foss opp. Deretter følger partilederne og statsrådene Valgerd Svarstad Haugland og Lars Sponheim.

Den videre rekkefølgen i regjeringen følger ansiennitet og alder: Statsrådene Odd Einar Dørum, Dagfinn Høybråten, Hilde Frafjord Johnson, Einar Steensnæs, Laila Dåvøy, Kristin Clemet, Svein Ludvigsen, Victor D. Norman, Ingjerd Schou, Ansgar Gabrielsen, Torild Skogsholm, Erna Solberg, Kristin Krohn Devold og Børge Brende.

Og disse statsrådene er stedfortredere for hverandre: Petersen - Frafjord Johnson, Foss - Clemet,, Svarstad Haugland - Dåvøy, Sponheim - Dørum, Høybråten - Schou, Steensnæs - Gabrielsen, Ludvigsen - Skogsholm, Norman - Solberg, og Krohn Devold - Brænde.

Og skulle det mangle en statsråd i et departement, så finnes det noe som heter statssekretærer med fullmakt til å fatte avgjørelser på sjefens vegne.

(NTB)