Bondevik stilte kabinettspørsmål

Regjeringen går av dersom den ikke får flertall for alle de fire hovedelementene i sin budsjettpakke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kabinettspørsmålet ble satt fram da statsminister Kjell Magne Bondevik holdt sitt innlegg i debatten om revidert nasjonalbudsjett fredag ettermiddag.

Dersom ikke Fremskrittspartiet endrer standpunkt, og stemmer for forslaget om økt CO2-avgift for oljesektoren, kan Norge bli kastet ut i en regjeringskrise.

I sin replikk etter Bondeviks innlegg kom ikke Frps formann Carl I. Hagen med noe klart svar på hvordan partiet ville stemme.

Fire forslag

Pakken det strides om inneholder fire forslag:

* Utredning av en konjunkturavgift.

* Forslag om salg av statsaksjer for 500 millioner kroner.

* Innføring av en innskuddsbasert tjenestepensjon som skattemessig skal likestilles med ytelsesbasert tjenestepensjon.

* Økning av CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen.

Høyre ja, Frp nei

Høyre vil stemme for disse fire forslagene, mens Frp så langt har sagt nei til økt CO2-avgift.

Frp har tidligere gått inn for at det skulle stemmes over hvert forslag, men etter statsministerens kabinettspørsmål sa Hagen at det var greit å stemme over pakken som en helhet. Dermed kom Hagen regjeringen i møte på dette punktet.

Hagen HAR ba om et gruppemøte for å diskutere om partiet skulle støtte pakken, og dermed sikre en fortsatt Bondevik-regjering, eller stemme imot den, og dermed bidra til et regjeringsskifte.

Helhet viktig

- For regjeringens videre arbeid er det avgjørende at alle elementene faller på plass. Hvis dette ikke skjer, må regjeringen ta det videre ansvar. Da kan ikke denne regjeringen fortsette, konkluderte Bondevik sitt innlegg.

Han sa at regjeringspartiene hadde vært svært fleksible med å bidra til innstramninger, selv om man ikke var kommet langt nok.

Bondevik sa at man måtte se pakkeforslaget i lys av behovet for økonomiske innstramninger for å dempe presset på norsk økonomi.

Teater

Arbeiderpartiets leder Thorbjørn Jagland karakteriserte kabinettforslaget som et tegn på avmakt, og han beskyldte regjeringen for å sette i scene et teater for å vise handlekraft.

Jagland mente også at virkningene av de fire punktene i pakken var lik null når det er snakk om innstramninger.

(NTB)

MÅ GÅ?:</B> Statsminister Kjell Magne Bondevik har stilt kabinettspørsmål, og venter på Carl I. Hagens dom. Thorbjørn Jagland spøker i kulissene.