Bondevik svarer Jagland

Regjeringen regner med en utgiftsvekst på rundt 10 milliarder kroner neste år i forbindelse med folketrygden, kontantstøtten og reformene innen helse- og eldresektoren. Dette framgår av et notat om ufordringene i den økonomiske politikken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I kveld sendte Statsministerens kontor sitt varslede notat med svar på de spørsmålene Ap-leder Thorbjørn Jagland stilte da han møtte regjeringen før helgen. Notatet er adressert til de parlamentariske lederne for Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og SV.

Jagland ba om å få vite hvordan regjeringen vil dekke inn de økte utgiftene i årene framover. Han tar blant annet utgangspunkt i at kontantstøtten vil koste 3 milliarder kroner neste år.

Røper lite

I notatet fra regjeringen røpes imidertid lite om planene for neste års statsbudsjett, utover at det arbeides med en tilnærming av skatt på kapital- og lønnsinntekter og en momsreform. Men regjeringen framholder at den årlige utgiftsveksten ikke må overstige 7-8 milliarder kroner, på linje med veksten i fastlandsøkonomien. Innsparingsbehovet blir dermed på 2-3 milliarder kroner.

Ifølge regjeringen vil forslagene i revidert nasjonalbudsjett medføre en inndragning fra privat sektor på mellom 3,6 og 4 milliarder kroner i 1999.

Kontantstøtte

Regjeringen anslår at kontantstøtten vil koste 2,8 milliarder kroner med samme barnehagedekning som i dag. Med full barnehagedekning for ett- og toåringer, som er anslått til 65 prosent av et årskull, blir utgiftene til kontantstøtten 1,9 milliarder kroner.

Regjeringen viser også til at Arbeiderpartiets forslag om økt fødselspermisjon vil kunne medføre årlige økte kostnader på i overkant av 6 milliarder kroner når reformen er gjennomført fullt ut.

Satsingen på psykiatri, utstyr til sykehusene og kreftbehandling medfører mellom 300 og 500 millioner kroner i økte utgifter neste år, ifølge regjeringens anslag. Tusenlappen til minstepensjonistene betyr 770 millioner og eldrereformen vil koste 1,5 milliarder kroner. Utgiftene til folketrygden ventes å øke med 5,8 milliarder kroner.