Bondeviks tenkeboks

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Statsminister Kjell Magne Bondevik erkjenner i et intervju med Dagsavisen at EØS-avtalen har fratatt Norge mer makt enn han regnet med da avtalen ble inngått. Han ser avtalens svakheter tydeligere i dag enn da den ble forhandlet fram på begynnelsen av 90-tallet. Bondevik peker på Norges begrensede innflytelse på utformingen av EØS-reglene som følge av at vi ikke deltar i EUs organer. Han viser til at Efta-pilaren i EØS er blitt betydelig svekket ettersom Sverige, Finland og Østerrike har gått ut av Efta. Enda verre blir styrkeforholdet i Efta-landenes disfavør når EU utvides med ti nye medlemsland.
  • Bondevik mener likevel EØS-avtalen er et langt bedre alternativ enn en frihandelsavtale, slik Norge hadde før 1994. En frihandelsavtale vil etter Bondeviks mening være «et veldig dårlig alternativ, fordi den er så mye mindre omfattende enn EØS-avtalen».
  • Slik legger Bondevik premissene for sin egen tilværelse i tenkeboksen. Han erkjenner at EØS-avtalen er dårligere for Norge enn han trodde. Han fastslår at en frihandelsavtale er et mye verre alternativ. Mange ville da trukket den konklusjon at et fullt norsk EU-medlemskap ville være det beste. Men det gjør ikke Bondevik. Han har altfor god tid til å spille bort kortene sine nå. Han erklærer seg i intervjuet som fortsatt nei-mann. Hadde det vært folkeavstemning i dag, ville han stemt nei. Det sier han vel vitende om at det ikke er folkeavstemning i dag. Han har heller ikke trådt formelt inn i den imaginære «tenkeboksen». Det vil han først gjøre «når vi nærmer oss 2005».
  • Slik taler en politiker som er helt ærlig om sin tvil. Det er greit nok. Slik taler en politiker som er uklar om veien og målet. Det er verre. Slik taler en politiker som vil holde alle muligheter åpne og ikke vil støte fra seg verken ja-folk eller nei-folk. Det er typisk Bondevik. Og det er et paradoks at den politiker som bedre enn noen andre norske kan de bibelske setninger om å la et ja være et ja og et nei et nei, ikke er i stand til å lede hjorden noe sted. Ta et standpunkt. Og stå på det!