BONUSFRYKT: Per Christian Rogdar, advokat og leder av Econas arbeidslivsavdeling, samt Heidi Fuglesang, advokat­fullmektig i Econa. Foto: Silje Sundt Kvadsheim / Finansavisen
BONUSFRYKT: Per Christian Rogdar, advokat og leder av Econas arbeidslivsavdeling, samt Heidi Fuglesang, advokat­fullmektig i Econa. Foto: Silje Sundt Kvadsheim / FinansavisenVis mer

Bonus kan gi mindre pensjon

Mange arbeidstagere kan gå glipp av store beløp fordi bonusen de får feilaktig er unntatt pensjonsgrunnlaget.

(Finansavisen:) Bonus er en vesentlig del av lønnen for mange norske ansatte. I Econa, interesseforeningen for økonomer, har 55 prosent av medlemmene i privat sektor en bonusavtale. Gjennomsnittlig får de utbetalt en bonus på i overkant av 200.000 kroner i året.

Tolker feil

Nå frykter Econa at mange av dem feilaktig ikke opparbeider seg innskuddspensjon på grunnlag av bonusen.

– Både i innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven heter det at arbeidsgiver kan bestemme at det skal sees bort fra «godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse eller andre varierende eller midlertidige tillegg», sier Heidi Fuglesang, advokat­fullmektig i Econa.

– Og her ser vi at ordlyden «varierende og midlertidig» skaper utfordringer. Enkelte arbeids­givere har tolket en bonusordning der størrelsen på bonusen varierer fra et år til et annet som varierende, men det er ikke slik loven skal forstås, sier hun.

Variable, ikke varierende

– De aller fleste bonuser som utbetales er ikke varierende og midlertidige, selv om man ikke får det samme hvert år.

– Står det i arbeidsavtalen din at du har rett til å ta del i selskapets bonusordning, så skal bonus, dersom den oppnås, være med i pensjonsgrunnlaget.

– Hvilke bonuser er det da som kan unntas?

– Bonuser som utbetales ved en bestemt anledning eller som en engangssum, for eksempel en signeringsbonus, eller julebonus et år det har gått spesielt bra, kan unntas. I disse tilfellene vil bonusen være skattepliktig, men ikke en del av pensjonsgrunnlaget.

Kan bli millioner

For mange kan det utgjøre store summer.

– Blant våre medlemmer, som i snitt har en fastlønn på 800.000 kroner, og en gjennomsnittlig bonus for dem som har det på 200.000 kroner, vil pensjonsopptjening på bonus kunne bli vesentlig, sier Per Christian Rogdar, advokat og leder av Econas arbeidslivsavdeling.

– Våre beregninger viser at en ansatt med maksimal sats på innskuddspensjon, 25,1 prosent, som har en pensjonssparing på 30 år og en avkastning på i gjennomsnitt 6 prosent, vil tape over 4 millioner kroner i pensjonsutbetaling, dersom bonus ikke er med i pensjonsgrunnlaget. Er satsen 8 prosent, vil vedkommende tape 1,3 millioner kroner.

Utydelig lov

En sammenligning av innskuddspensjonsgrunnlaget hos pensjonsleverandøren og årsoppgave fra arbeidsgiver vil vise om arbeidsgiveren innbetaler pensjon også på grunnlag av bonus.

– Mener dere at arbeidsgiverne lurer de ansatte?

– Vi mistenker ikke at arbeidsgivere forsøker å lure sine ansatte. Problemet er at loven ikke er så tydelig som den burde være, og da er det lett for arbeidsgiver å gjøre feil. De fleste virksomheter har tross alt ikke store HR-avdelinger som er eksperter på lovgivningen knyttet til dette, sier han.

– Vi anbefaler derfor den enkelte arbeidstager å være bevisst på hvorvidt bonusen er en del av pensjonsgrunnlaget eller ikke, enten man skifter jobb eller avtaler bonus for kommende år. Hvis det ikke virker riktig, er det lurt å ta det opp med arbeidsgiver på en ryddig måte.