Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.Vis mer

Bonusfest for økonomer

55,3 prosent av Econas medlemmer som er ansatt i privat sektor har en bonusordning. 22 prosent av dem fikk en bonus på over en halv million kroner i fjor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Finansavisen): Interesse- og arbeidstagerorganisasjonen Econa, som organiserer siviløkonomer og økonomer med mastergrad, gjennomfører hvert år en lønnsundersøkelse blant medlemmene. Årets utgave viser at rundt en tredjedel av økonomene fikk ekstra penger på kontoen i 2016. De fleste av disse jobber i privat sektor, der 55,3 prosent av Econas medlemmer har en bonusordning.

257.000 i snitt

De som hadde en bonusordning i 2016 fikk i gjennomsnitt utbetalt 257.000 kroner hver. Noen drar gjennomsnittet kraftig opp, og blant dem finner vi rundt 400 som fikk en bonus på over en halv million kroner for fjoråret. Medianen blant dem som fikk utbetalt bonus var på 75.000 kroner.

– Jeg synes det er overraskende at det er så mange som får så mye i bonus, spesielt ettersom bonus som avlønningsform er omdiskutert, sier Tom Bolstad, adm. direktør i Econa.

46 prosent av dem som hadde en bonusordning fikk utbetalt under 100.000 kroner. 17 prosent fikk mellom 100.000 og 200.000 kroner i bonus, mens 22 prosent fikk mer enn 500.000 kroner.

I pose og sekk

Mens medlemmene som mottok bonus i fjor hadde en grunnlønn på gjennomsnittlig 924.000 kroner, hadde de som ikke mottok en bonus i fjor en gjennomsnittlig lønn på 740.000 kroner.

– Det er de som har høy grunnlønn som også får høy bonus, så man får på et vis i pose og sekk, sier Bolstad.

Blant dem som mottok bonuser er det en større andel som sitter høyere oppe i bedrifts-hierarkiet enn i den andre gruppen.

– Hvis vi justerer for stillingsnivå og ansiennitet, ser vi at de som ikke har bonusordninger i snitt har en grunnlønn som er rundt 100.000 kroner lavere, sier analytiker Atle Kolbeinstveit i Econa.

Andelen ansatte med bonus-avtaler er større i bransjer som olje og gass, shipping, eiendom og konsulentbransjen, samt bank og finans. I undersøkelsen oppgir litt over 70 prosent av dem som jobber i shipping at de fikk bonus i 2016, mens nesten 70 prosent innenfor bank svarer det samme.

– Vi ser en viss tendens til at bransjer med store etablerte virksomheter i større grad bruker bonus, sier Bolstad.

Mest til menn

Det er de mannlige økonomene som får størst bonus. Blant de mannlige bonusmottakerne var den gjennomsnittlige bonus-utbetalingen 305.000 kroner, mens de kvinnelige bonusmottakerne i snitt fikk 180.000 kroner. En av årsakene til den store forskjellen mellom de to gruppene, er at det er langt flere mannlige bonusmottakere på bedriftens høyeste stillingsnivå. Blant de mannlige toppsjefene er den gjennomsnittlige bonusutbetalingen på 721.0000 kroner.

Bonusutbetalingene øker også med økt ansiennitet.

– De som får de høyeste bonusene har gjerne passert 50 år, sier Bolstad.

– For ledere og toppledere er bonusen ofte ikke knyttet til egen arbeidssituasjon, men til virksomheten for øvrig, sier Bolstad.

Risikostyring

– Hvorfor tror dere at bonus benyttes så hyppig, til tross for at mye forskning viser at bonus ikke skaper mer motiverte medarbeidere?

– Mange bedrifter ser nok på bonusen som en del av topplederens lønn, og benytter dette elementet for å ha litt risikostyring i forhold til hvordan bedriften går.

– En annen effekt som kan føre til at våre medlemmer får høye bonuser er at de jobber mye, men ikke får overtidsbetalt. Mange er ansatt i særlig selvstendige stillinger, og får bonus som en belønning for sin innsats, påpeker han.

– Dessuten har vi jo medlemmer som lar seg motivere av bonus, så det kan jo også være at de selv ønsker en slik ordning, sier Bolstad.

Selv skulle han ønske at flere byttet ut bonusordningen med en annen ordning:

– Vi mener at mange kanskje burde satse mer på etter- og videreutdanning til sine ansatte fremfor store bonuser. Livslang læring blir stadig viktigere, og vi tror det ville vært et smart valg for mange arbeidsgivere, sier Tom Bolstad.

Andre økonominyheter:

Hegnar: SSB-sjefen er på dypt vann
De store meglerne boikotter Off Market