Boot Boys-leder frikjent i Høyesterett

Høyesterett har frikjent tidligere Boot Boys-leder Terje Sjølie for brudd på rasismeparagrafen etter en tale han holdt i Askim i 2000.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var 19. august 2000 på Askim torg at nazisten Sjølie holdt tale, og blant annet sa:

«Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene, som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.»

Talen kom etter en marsj i forbindelse med Rudolf Hess' dødsdag.

Elleve mot seks stemmer

Sjølie ble tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 135a, den såkalte rasismeparagrafen, men frifunnet i Halden tingrett. I fjor høst kom Borgarting lagmannsrett til motsatt resultat. Nå har Høyesterett reversert denne dommen med elleve mot seks stemmer.

- At det var dissens om avgjørelsen understreker hvor vanskelig denne saken er. Det er vern om ytringsfrihet på den ene siden og beskyttelse av minoritetsgrupper på den andre, kommenterte Sjølies forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, etter at dommen var blitt lest opp, melder NTB.

Kortere straff

Terje Sjølie var på grunnlag av uttalelsene og en rekke andre lovbrudd dømt i lagmannsretten til å sone to år og åtte måneder i fengsel. Høyesterett satte ned fengselsstraffen med én måned etter at han ble frifunnet for de omstridte uttalelsene.

Det er bare fem år siden sist Høyesterett behandlet straffelovens paragraf 135a som prinsippsak. Høyesterettsdommen fra 1997 gjaldt den såkalte Hvit Valgallianse-saken med formann Jack Erik Kjuus i sentrum.

Les mer på Høyesterett sine hjemmesider

(Dagbladet.no)

Rasismeparagrafen i straffeloven

Paragraf 135 a: Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse som framsettes offentlig eller på annen måte spres blant almenheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Tilsvarende gjelder slike krenkelser overfor en person eller en gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering. På samme måte straffes den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en handling som nevnt i første ledd.

<B>ASKIM 2000: </B>Her er Dagbladets bilder fra nynazistsamlingen i Askim, hvor Sjølie holdt den aktuelle talen.<br> Alle foto: ALEKSANDER NORDAHL