SEND INN SPØRSMÅL: I morgen klokka 11:30 svarer SV-statsråd Audun Lysbakken deg på nettmøte her i Dagbladet. Her er han sammen med datteren Aurora på ett år. I dag kommer boka hans «Frihet, likehet, farskap» ut. I boka han tar for seg problemstillinger om amming og kampen for en tredelt foreldrepermisjon. Foto: Greg Buick / Manifest Forlag
SEND INN SPØRSMÅL: I morgen klokka 11:30 svarer SV-statsråd Audun Lysbakken deg på nettmøte her i Dagbladet. Her er han sammen med datteren Aurora på ett år. I dag kommer boka hans «Frihet, likehet, farskap» ut. I boka han tar for seg problemstillinger om amming og kampen for en tredelt foreldrepermisjon. Foto: Greg Buick / Manifest ForlagVis mer

Bør mor slutte å amme for at far skal ta perm?

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken har satt sinnene i kok etter sitt utspill i Dagbladet.

I dag stilte SV-statsråden til nettmøte her på Dagbladet.no klokka 11.30. Se spørsmål og svar nederst i denne saken.

(Dagbladet): - Selv om vi skal ha tydelige råd om at amming er bra, må det også være tydelig at i et land der hygienen er god og vannet er rent, kan rådene veies opp mot andre viktige hensyn. Som likestilling, fars mulighet til å komme tidlig hjem, mors mulighet til å komme raskt tilbake i jobb, og stressnivået i familien, sa Lysbakken til Dagbladet lørdag.

Audun Lysbakken har fått kraftig motbør, særlig fra sine politiske motstandere. KrFs-leder Knut Arild Hareide gikk kraftig ut og mente forslaget var skammelig.

- Det er ekstremt spesielt at en barneminister går ut og sier at barnas beste ikke skal være det viktigste. Her prioriterer han produksjon, karriere og arbeidsliv på bekostning av barna, sa Hareide.

Høyres Linda Cathrine Hofstad Helleland gikk også hardt ut.

- En stressfaktor
Selv mente Lysbakken at hans utspill ikke burde vekke så mye harme.

- Det jeg har sagt til Dagbladet om amming, burde vært ukontroversielt. Jeg forsvarer helsemyndighetenes ammeråd. Jeg vil dessuten styrke kvinners ammerett på jobben.

- Men jeg ber om at de som velger annerledes enn de som ammer, ikke føler seg mobbet. For mange er det fryktelig vanskelig å få til ammingen. Det er en stressfaktor, sier Lysbakken.

- Kvelende ammemas
Men også mange, som høygravide Ina Bekkevold (26), er glad for barne- og likestillingsministerens utspill og lei det hun kaller «kvelende ammemas».

- Jeg har vært opptatt av dette temaet og snakket om det lenge, så da jeg leste Lysbakkens uttalelser i Dagbladet, sa jeg «Yess! Endelig!». Og artig at det skulle komme fra en mann.

- Takk, Audun, for at du tør å stikke hånda di inn i dette vepsebolet fullt av østrogen og bedrevitenhet, sier hun til Dagbladet i dag.

Ammeutspillet kommer i forbindelse med statsrådens lansering av boka «Frihet, likhet, farskap», som kommer ut på Manifest Forlag i dag.

Ny foreldreperm
I dag skriver Dagbladet at likestillingsministeren også vil tredele foreldrepermisjonen slik at både mor og far får hver sin kvote på 12 uker. Totalt vil det dermed være 20 uker til felles fordeling med full lønnskompensasjon.

I boka skriver SV-statsråden om hvor omstridt tredelingen av foreldrepermisjonen har vært. Nå blir den en realitet fra neste år.

Nettmøte:

Gratulerer med godt innspill!

Smarte forslag du har kommet med Audun. Jeg har selv fått barn og ønsker også å komme tilbake til jobb og karriere. Familien har godt av å fordele ansvar og oppgaver med hverandre, ikke at mor "blir uerstattelig". Stå på med dine gode meninger, jeg er sjokkert over andre politikere som "misforstår" ditt budskap og hva du mener.
– Anette L. Hansen

Hei Anette, Takk for det! Det er utrolig mange som har tatt kontakt for å si at det var bra dette ble sagt. Det tar jeg som et tegn på at det presset jeg har beskrevet føles reelt for mange. Jeg tror også den videre utbyggingen av foreldrepermisjonen vil vise seg å bli svært bra for både barn og likestilling i Norge. Nå renner tiden for dette nettmøtet ut. Jeg har prøvd å svare på så mange ulike spørsmål som mulig, selv om jeg ikke rekker alle. Takker for gode spørsmål, og for ris og ros! De som vil lese mer om mine tanker om disse tingene kan gjøre det i boken "Frihet, likhet, farskap", som kom ut i går. Hilsen Audun

Hva er likestilling?

Enslige mødre, - får de pappapermen?
– elisabeth

Hei Elisabeth, En mor som ikke bor sammen med far vil få hele permisjonen selv, også fedrekvoteukene. Hilsen Audun

Ammesluttepress

Dette utspillet ditt gikk innpå meg. Jeg fullammet i 6-7 mnd og det var ikke mulig å få barnet til å ville ha mat -selv om jeg skulle ha ønsket det. Jeg ammer fortsatt etter 16 mnd og jeg og barnet er fornøyde med det. WHO anbefaler 2 år. Skal jeg føle press på å måtte slutte før? Jeg sitter nå og føler jeg bør gjemme meg når jeg ammer, at jeg helst heller bør gi barnet mormelkerstatning på flaske selv om puppen er full. Jeg sitter og føler at jeg som mor ikke er verdt noe spesielt, at den symbiosen som eksisterer mellom mor og barn fra graviditeten av og videre i den første tiden ikke er verdt noenting, og at den jobben jeg gjør med amming, graviditet og fødsel, helst bør oversees, slik at vi kan få fedrene hjem. Jeg er enig i at kvinner kan få amme så lenge de vil, det være seg en dag eller tre år. Men jeg synes utspillet kommer fra feil hold, du er barnas minister, ikke likestillingens. (dessuten kommer utspillet særdeles beleilig, i og med at dere nå har tatt fra mor enda flere uker av de opprinnelige, som kvinnene har brukt mange år på å kjempe fram)
– Anne

Hei Anne, Du skal absolutt ikke føle press for å slutte å amme. Mange har presentert mine meninger som en oppfordring til ikke å amme, det er helt feil. Jeg er for tydelige ammeråd, og for at norske mødre ammer. All ære til ammehjelpen, og til alle dere som velger å amme lenge! Men jeg er mot et ammepress som mange andre mødre opplever som en belastning. Respekt for ulike valg er mitt budskap. Jeg er både barne- og likestillingsminister, og mener det jeg sier henger sammen med begge deler. Husk på at de fleste av ukene som er satt av til far har kommet på toppen av den eksisterende foreldrepermisjonen, bare tre av de 12 fedreukene har blitt overført fra fellesdelen av permisjonen. Den samlede permisjonen har blitt stading lengre, og vil bli utvidet enda litt til før vi er ferdige. Norske kvinner har muligheter til å ta ut permisjon med lønn som nesten ingen andre i verden har. Hilsen Audun

Flott

Hei Audun. Hilsing fra SV Namsos. Du gjør en kjempejobb og setter en viktig sak på dagsordenen. Dette blir litt skryt fordi jeg er helt enig med det du sier. Jeg har selv en datter på 1 og et halvt år, og moren mistet melken etter en måned. Jenta mi er frisk og tidlig ute med alt til tross for morsmelkerstatning nesten hele livet. Alternativet til amming er nå så bra at om kvinner vil ut i jobb må det være en mulighet. Kvinner skal ikke være hemmet av at det er de som føder barn, og de bør ha samme karrieremuligheter som oss menn. Det er tragisk å se hvor mye en mammapermisjon kan hemme en karriere til tross for at loven forbyr dette. Men som vi alle vet gir mange bedriftsledere en lang faen i arbeidsmiljøloven. Håper ikke kritikken stopper deg. Det er akkurat slik man må ta opp de utfordringene samfunnet vårt står ovenfor.
– Fredrik

Hei Fredrik, Takk for hilsen! Det er ikke noe vits i å drive med politikk hvis vi ikke tør å være litt kontroversielle. Av og til er det nødvendig for å få opp viktige debatter. I boken min skriver jeg litt om den positive effekten økt pappaperm har for likelønn. Det viser at likestilling for menn i familien, og for kvinner i arbeidslivet, henger sammen. Stå på i Namsos! Hilsen Audun

Amming

Spørsmål om mor bør slutte å amme for at pappa skal ha perm. Mor bør amme ferdig først. Så kan pappa ta perm. dette skjer fra 9 mnd alder. Da er det pappa sin tur. Hva gjøres for t bedrifter samarbeider med barnefamilier og hvilke lover gjelder for dem? Kan en bedrift nekte pappaperm? Eller fastsette tid selv som pappa MÅ rette seg etter?
– Siv

Hei Siv, De fleste familier velger i dag å ta ut foreldrepermisjonen med 80%lønnskompensasjon. Da er det ikke noe problem for mor å være hjemme til barnet er ni måneder, hvis familien ønsker det. Også med hundre prosent kan man komme i nærheten. En bedrift kan ikke nekte pappaperm. Men vi vet jo at noen arbeidsgivere er motvillige, og derfor tror jeg en del ville mistet muligheten uten fedrekvoten. Heldigvis ser vi at flere og flere bedrifter ser det som et konkurransefortrinn å være en familievennlig arbeidsplass! hilsen Audun

Hva er viktigst?

Politikk er beskrevet som kunsten å prioritere. Dette innebærer at vi ikke kan få til alt samtidig. Jeg mener at det er viktigere for vår samfunnsutvikling at mødre (og fedre) kan prioritere barns oppvekst fremfor karriere når barna er 0-3 år. Dette er god investering fordi trygghet og nærhet som barn opplever i denne perioden er avgjørende kapital for det fremtidige norske samfunnet. Lysbakken vil sikkert si at dette gjør vi i dag med de gode velferdsordninger som er utviklet (fødselspermisjon osv) og det er riktig.Det er i dag klare trekk i samfunnet som peker i mottsatt retning d.v.s. at nybakte foreldre prioriterer jobb og karriere fremfor omsorgsoppgaver. Derfor er det viktig at politiske valg motvirker denne utviklingen.
– Are Fjermeros

Hei Are, Jeg mener det er viktig at vi tilrettelegger for at familiene kan velge både barn og jobb. I mange land i Europa er det ikke slik, og det gjør at færre kvinner deltar i arbeidslivet og færre barn blir født. Vi blir et rikere land fordi vi har unngått en slik utvikling. Dessuten mener jeg foreldre prioriterer barna sine svært høyt i Norge i dag. Jeg tror ikke det noen gang har vært så mye fokus på foreldrerollen som i dag. Norge er et godt land å vokse opp i for de fleste barn. Hilsen Audun

Kvelende karrieremas!

Jeg har forståelse for de som ønsker å komme tilbake i jobb etter permisjon, også de som kanskje ikke får til ammingen og føler at det er et stort press på dem pga det. Men hva med oss som ikke ønsker å ut i jobb så fort som mulig. Som har et ønske om å være hjemme med barna, amme til barna er over et år og slippe å sende dem i store, upersonlige barnehager? Kan dere vise forståelse for oss også? Hvorfor må fremmede mennesker sitte å bestemme hvordan jeg skal gjøre det med mitt barn? Hva med å lage en ordning som er så fleksibel at ingen føler seg presset til hverken det ene eller det andre?
– Sigrun Bjørndalsæter

Hei Sigrun, Jeg mener vi har en veldig fleksibel ordning. Med foreldrepermisjon + ferie har de fleste norske foreldre ett år eller godt over ett år å være hjemme med barna på. Størsteparten av denne tiden kan vi fordele som vi vil. Selv om fedre har fått mer tid de siste årene kan de norske kvinner som ønsker det være hjemme med betaling lenger enn kvinner i nesten noe land i verden. Dagens generasjon mødre har også utrolig mye bedre rettigheter til å være hjemme med lønn enn noen i Norge har hatt før. Permisjonen er svært lang og fleksibel. Hilsen Audun

Stå på Audun!

Jeg har ammet begge mine barn - førstemann var veldig medgjørlig til 13 mnd, mens jenten vår sa stopp ved to mnds alder. Jeg 'kranglet' med henne i tre måneder til; men gav så opp, og hun ble flaskejente. Jeg er fremdeles glad for at jeg var godt voksen da jeg opplevde dette, for det ammepresset som legges på mødre i dag er helt uvirkelig! Jeg synes det er flott at du sier det du mener, det burde flere av oss gjøre. Skulle tro du hadde tenkt å tvinge folk til ammeslutt, slik som folk overreagerer på utsagnet ditt! I bunn og grunn må folk gjøre det som passer for dem - man må ta denne avgjørelsen SELV - og ikke la andre bestemme for seg. Det er vel bare det du mener?
– Karen B

Hei Karen, Takk for støtte! Det blir presentert mange forvrengninger av det jeg har sagt. Mitt poeng er akkurat det du skriver. Forunderlig hvordan de borgerliges retorikk om valgfrihet forsvant med en gang amming ble tema. Hilsen Audun

Surrogati

Når har du tenkt å sikre barn født via surrogati en mor? Og er det ikke bare vilja det er litt vondt i når du hevder at de er så vanskelig dette her?
– Kari

Hei Kari, Sjekk intervju med meg på blikk.no. Vi er i gang med å rydde opp i dette. Det står ikke på viljen, selv om det tar litt tid. Hilsen Audun

pappa permisjonen

Hei kjære Audun Lysbakken Jeg har mistet pappa permisjonen i 2010.Grun av nav folk.jeg har sendt mange klager på det men ver gang avslag.så hva jeg skal gjøre om det.du snakker alt få mye om det .men du tenker aldri på hva nav folk gjør når en normalt man søke pappa permisjonen.jeg synes du er en politiks man.du har aldri problem med å få pappa permisjonen. håper du komer til å forstå spørsmål mitt. Mvh Rashid Hussain
– Rashid Hussain

Hei Rashid, Se mitt svar til Tommy! Jeg er i gang med å se på mulighetene til å forenkle regelverket på noen punkter, og vi har også bedt NAV håndtere saker hvor fedre har fått avslag fordi de ikke har skjønt regelverket, og derfor ikke søkt i tide, på en smidigere måte. Hilsen Audun

Hva gjør du for at det skal bli lettere å få pappaperm?

Hei, Per i dag er det mange fedre som ikke får pappapermisjon pga NAVs tolking av lovverket. Burde det ikke være så enkelt at far har lovfestet rett til permisjon? Hvorfor skal da skjemavelde, lovtolkning, dårlig informasjon og tidsfrister komplisere dette? Mvh Tommy som ikke fikk den kvalitetstiden med sønnen sin som han ønsket.
– Tommy

Hei Tommy, Jeg skjønner kjempegodt at det er frustrerende å ikke få pappaperm. En del fedre har fått avslag fordi de ikke søkte om utsettelse av permisjonen innen fristen. Jeg er i gang med et arbeid for å se om vi kan forenkle regelverket, og vi har også bedt NAV håndtere disse sakene på en smidigere måte. Vi har også de siste årene gitt tusenvis av nye fedre rett til fedrekvote. Fortsatt vil det imidlertid være slik at retten til pappapermisjon er avhengig av at mor går ut i arbeid eller studier. Hilsen Audun

Gi moren flere uker!

Til og med på dette området har kvinnene mindre rettigheter enn mannen. Per dags dato har kvinnene lovfestet rett til 6 uker mens mannen har 12 uker. Hvis en kvinne har en dominerende mann, så kan hun i praksis bli tvunget til å gå ut i arbeid 3 uker etter fødsel. Er det slik det skal være?
– Mor

Hei! Det er nettopp dette vi nå vil gjøre noe med. Med det nye forslaget om tredeling vil mor få en like lang kvote etter fødsel som far. Så lenge fedrekvoten er tolv uker, vil også mors kvote være det. Det betyr likestilling mellom de to, og en tydelig understreking av at den øvrige tiden er til fri fordeling mellom mor og far. Ingen kvinner skal kunne tvinges ut i arbeid etter tre uker. Reglene i dag er slik at de første seks ukene etter fødsel er forbeholdt mor. Hilsen Audun

Takk

Takk kjære Audun for at du sier dette! Det er på tide at vi tar denne debatten ordentlig og saklig og ikke som en kamp mellom ammehjelp og flaskefolket. Man må liksom alltid forsvare seg med en vond og bitter "ammingen-gikk-skeis" historie dersom man bruker flaske. Dette burde faktisk ikke være nødvendig! For min egen del følte jeg meg i en periode totalt ubrukelig som mor da jeg måtte kutte ut amming. Dette til tross for at ungen fikk morsmelk på flaske. Vi tutes ørene fulle av hvor sinnsvakt viktig det er med pupp....vel, SÅ viktig er det faktisk ikke. Datteren min heter forresten også Aurora. :)
– melkeku

Hei, Takk for gode ord! Jeg har fått mange hilsener som dette de siste dagene, og det har gjort meg sikker på at det var riktig å si disse tingene nå. De som velger som du har gjort skal slippe å føle seg mislykket eller ha dårlig samvittighet. Aurora er et veldig fint navn! Hilsen Audun

Amming i arbeidstiden

Kan fortelle deg at å amme i arbeidstiden er fryktelig stressende for alle parter. Barn som skal fraktes til jobben av far, eller mor dra hjem for å amme. Stress påvirker melkeproduksjonen, DERFOR blir amming vanskelig for mange mødre! Mødre bør være hjemme i fred og ro, komme seg etter svangerskapo og fødsel, og gi barnet sitt verdens beste næring i trygge og rolige omgivelser. Nå må du bare roe deg ned, du er helt på viddene her! Spørsmål: hva vil du oppnå med dette? Skape splid mellom mor og far, stresse opp mor og barn slik at ammingen i hvartfall går i vasken? Kvinner er skapt for å bære, føde og mate sitt barn, og det skal du ikke klusse med! Forventer svar.
– Mamma til 2

Hei Mamma til 2, Ulike mødre og familier har ulike behov. Det var mitt poeng, ikke å ta fra noen muligheten til å være hjemme. Foreldrepermisjonen vår er så lang at de familier som velger å ha mor lenge hjemme kan gjøre det. Andre vil gjerne kombinere arbeid og amming. Da er det for eksempel mulig å ta ammefri på begynnelsen og/eller slutten av dagen, slik at man kan amme hjemme. Hilsen Audun

Enkeltmannsforetak

Hei Audun:-) Jeg håper du kan ta deg tid til å være med på en dag i mitt liv, slik at du kan få litt innsikt i hvordan det er å drive et enkeltmannsforetak, for det vet du åpenbart svært lite om. Det er ca. 125 000 personer i Norge i samme situasjon som meg, og selv med gradert fedrekvote er det utfordrende å få dagene til å gå opp uten å risikere konkurs. For å spørre direkte: Mener du at barn i familier med foreldre som jobber i en vanlig 9-16 jobb fortjener å være lengre hjemme før de begynner i barnehagen, enn barn av gründere? Jeg vil jo tro at færre gründerfamilier tar steget om familieforøkelse, siden vilkårene blir stadig dårligere... og vi vet jo at yrkesvalg gjerne går i arv. Er politikken deres et forsøk på å utrydde gründere og etablerere?
– Rolf-Ørjan Høgset

Hei Rolf-Ørjan Vi vil ha flere gründere og etablerere! Derfor blir ikke vilkårene stadig verre, slik du skriver. Vår regjering har gitt selvstendig næringsdrivende rett til foreldrepenger på linje med arbeidstakere. Så ser jeg at når fedrekvoten blir lengre, så byr det på utfordringer for menn i din gruppe. Det tar jeg med meg i videre arbeid med dette. Men det er jo slik at gründere ikke bare er menn. Kvinnelige gründere får barn, og et visst fravær i forbindelse med fødsel er noe kvinner alltid må regne med. Kanskje kan heller ikke menn i vårt samfunn lenger regne med å ikke ha fravær fra jobb når vi får barn. Som du skriver er også gradert uttak et alternativ, da kan man for eksempel ta ut en dag i uken over en viss periode. Hilsen Audun

Hvorfor tvingende deling av permisjonen?

Hvorfor ønsker staten å bestemme hvordan foreldre skal ta ut foreldrepermisjonen sin og hvorfor kan ikke permisjonen overføres til den andre forelderen dersom statens system ikke passer til familien? Jeg kjenner både fedre som ikke har mulighet til å ta ut permisjonen av forskjellige grunner og også en mor som gikk tilbake til jobb en uke etter fødselen, noe som resulterte i tapt permisjon da far ikke fikk hennes uker.
– Lise

Hei Lise, Det er mulig å overføre fedrekvoten til mor hvis far er syk. Det er dessuten mulig å ta ut fedrekvoten fleksibelt fram til barnet fyller tre år, slik at det kan tilpasses hver enkelt families behov. Det er helsemessige anbefalinger som gjør at de seks første ukene etter fødselen er forbeholdt mor, også for å unngå at noen mødre kan presses for tidlig tilbake på jobb. Jeg ser dilemmaet til moren du kjenner, men frykter konsekvensene for mange andre kvinner om vi hadde endret den regelen. Hilsen Audun

Hvem skal styre familielivet?

Hei Audun Jeg lurer på hvor mye du mener staten skal inn å "styre" familielivet og de valg norske familier gjør? Burde ikke statens oppgave være å legge til rette for at hver enkelt familie kan gjøre de valg som er best for seg? Jeg tror familien vet best om hvor mye de skal amme, hvordan de deler permisjonstiden, om de ønsker å være hjemme de første årene og trenger kontantstøtte eller om de ønsker barnehage. Hva er dine tanke rom dette?
– Espen Frøvold

Hei Espen, Mitt utgangspunkt i ammedebatten er nettopp at hver enkelt familie må få bestemme hva som er best for seg og sitt barn. Men det er også familiepolitikkens oppgave å legge til rette for at alle får mulighet til å velge. Fortsatt er arbeidslivet og tradisjonene i Norge slik at mange menn ikke ville fått muligheten til å være hjemme uten fedrekvoten. I Danmark har de ingen fedrekvote, og der tar menn ut en mye mindre andel av permisjonstiden enn i Norge. Når det gjelder kontantstøtten mener jeg det er samfunnets oppgave å tilrettelegge for at flere skal kunne velge både å jobbe og å få barn, det er viktig for velferd og velstand i Norge. At noen velger å ikke jobbe er greit, men det er ikke fellesskapets oppgave å betale for det. Hilsen Audun

Bra Lysbakken!

Hei! Vi er nok uenige i stort sett det meste av politikk, men her er jeg faktisk klinkende enig med deg. Stå på. Mener å huske at det for ikke så alt for lenge siden viste seg at morsmelk vs. erstatning, ikke hadde noen nevneverdig betydning på barnets helse. Ammepresset er utrolig stort, og HELT unødvendig. Slik jeg oppfatter det, og mener det bør være: En familie må selv kunne velge om de vil amme eller nytte morsmelkerstatning uten å få noen pekefinger for det. Det vi derimot sikkert er uenige på, er fordelingen av permisjonen. Etter min oppfatning burde det vært slik at familien kunne bestemt dette ene og alene, istedenfor at politikere i Oslo skal velge dette for oss? Hvorfor kan vi ikke gi ekte frihet til slike valg?
– Høyreside-velgeren

Hei Høyrevelger! Takk for gode ord. Jeg er litt forbauset over at jeg har fått så mye kjeft fra borgerlige politikere, som vanligvis snakker entusiastisk om valgfrihet. Når det gjelder foreldrepermisjonen er det slik at den klart største delen er til fri fordeling mellom foreldrene. Jeg fjerner gjerne kvotene den dagen vi vet at fedre likevel vil få muligheten til å være hjemme. Men de som kjenner arbeidslivet best sier at det ikke er slik ennå. Derfor kalte NHO-president Kristin Skogen Lund Høyres forslag om å fjerne fedrekvoten for "misforstått frihetsfundamentalisme". Hilsen Audun

Permisjonen

Hvorfor tror SV at det som kan passe for en familie skal passe like bra for en annen familie? Tror dere at alle har det likt? Samme forutsetnigner? Samme mål i livet? Er alle barna like greie og rolig før de fyller året? Kan det ikke tenkes at det er noen spesielle hensyn å ta i hver enktelt familie? For hver enkelt barn? Da tenker jeg særlig på fordeling av foreldrepermisjonen som dere vil tre nedover hodene våre. Det er helt helt sinnsykt at dere ikke tar hensyn til individet, til den enkelte familie og hvordan man selv vil løse sin egen hverdag. Det er ingen skam å snu i tide!
– Åse i nord

Hei Åse, Vi tar hensyn til individet. Derfor er foreldrepermisjonsordningen veldig fleksibel. Den klart største delen av den er til fri fordeling mellom foreldrene, og slik vil det også være i framtiden. Dessuten kan den tas ut fleksibelt fram til barnet fyller tre år. Men fedrekvote trenger vi, fordi mange fedre ville stille svakere hvis de ikke hadde denne rettigheten å slå i bordet med på jobben. Hilsen Audun