- Børsdirektørens pensjon er sterkt provoserende

YS-leder Tore Eugen Kvalheim reagerer sterkt på lønns- og pensjonsavtalen som er gitt til børsdirektør Bente A. Landsnes.

GULLPENSJON: Børsdirektør Bente A. Landsnes har en lønns- og pensjonsavtale som kan gi henne 88 millioner kroner dersom hun blir i stillingen i 13 år, fram til hun fyller 62 år.
Foto: Berit Roald / Scanpix
GULLPENSJON: Børsdirektør Bente A. Landsnes har en lønns- og pensjonsavtale som kan gi henne 88 millioner kroner dersom hun blir i stillingen i 13 år, fram til hun fyller 62 år. Foto: Berit Roald / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier til Dagbladet i dag at det er tydelig at det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

Får 88 millioner - Børsdirektøren har fått en pensjon som nesten ingen kjenner seg igjen i. Når dette framkommer i en slik størrelse som Dagbladet skriver i dag, så virker det sterkt provoserende på våre medlemmer i YS. Prinsippene som er lagt til grunn for pensjonsreformen, og som våre medlemmer må forholde seg til, blir noe helt annet enn det børsdirektøren får, sier Kvalheim.

Dagbladet skriver i dag at børsdirektør Bente A. Landsnes fikk en gullkantet lønns- og pensjonsavtale da hun tiltrådte jobben 2. januar 2006. Ved hjelp av professor Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole i Bergen har vi beregnet at hun vil få tilsammen 88 millioner kroner i lønn og pensjon ved å jobbe i 13 år som børsdirektør, fram til hun har rett til å gå av ved fylte 62 år. Det betinger at hun blir i stillingen i sju år til.

Full opptjeningstid Beregningene er bygd på tall fra konsernets årsregnskap 2011. I notene til regnskapet finner vi at hun har en avtale som gir henne en livsvarig rett til pensjon på 70 prosent av lønn ved uføre- eller ved et pensjoneringstidspunkt på 62 år. Denne skal reduseres med det som gis i ytelser fra folketrygden og tilsvarende ytelser fra tidligere arbeidsgivere.

Avtalen gir også rett til ektefellepensjon på 55% av pensjonen. Hun skal anses å ha full opptjeningstid hos Oslo Børs og derved
full pensjon fra børsen ved oppnådd pensjonsalder. Børsdirektøren fikk ved tiltredelse av stillingen godkjent 16 av 30 opptjeningsår.

Full lønn Hvis styret ved Oslo Børs velger å si henne opp eller børsdirektøren selv velger å si opp stillingen, har hun under visse forutsetninger, rett til full lønn og annen godtgjørelse i 24 måneder.

Styreleder Leiv Askvig oppgir til Dagbladet at et er inngått avtale med Bente A. Landsnes om at hennes pensonsgrunnlag skal tilsvare årslønnen i 2011, altså 3 225 000 kroner.

Hun har rett til 70 prosent av 3 225 000 i pensjon til hun dør. Vi har derfor lagt til grunn at hun lever til hun har fylt 86 år, som er hennes forventede levealder.  Det vil gi en samlet pensjonsytelse på 68 millioner kroner, gitt to prosent årlig indeksregulering av pensjonen.

Børsdirektør Bente A. Landsnes har selv ikke ønsket å kommentere Dagbladets opplysninger om hennes lønns- og pensjonsbetingelser.

- Provoserer - Jeg ser at hun fikk med seg 16 år da hun tiltrådte jobben og denne avtalen. I tillegg får hun 70 prosent av lønnen hvis hun går av med pensjon ved fylte 62 år. Andre folk må forholde seg til levealderjustering og jobbe lenger enn vi måtte tidligere. Hun har fått en ytelsesbasert ordning, noe også andre har fått tidligere. Nå har vi måttet gå over til innskuddsbaserte pensjonsordninger. Dette er blant annet noe næringslivets ledere har presset på for å få til. Det er klart dette provoserer, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

PROVOSERT: YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier at pensjonsavtalen til børsdirektøren provoserer hans medlemmer.
Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
PROVOSERT: YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier at pensjonsavtalen til børsdirektøren provoserer hans medlemmer. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet. Vis mer
HAR BEREGNET: Professor Terje Hansen ved NHH har beregnet pensjonsavtalen til børsdirektøren. Foto: Leif Stang/Dagbladet
HAR BEREGNET: Professor Terje Hansen ved NHH har beregnet pensjonsavtalen til børsdirektøren. Foto: Leif Stang/Dagbladet Vis mer