Børsen kan stoppe Røkke

Kjell Inge Røkke vil få store problemer m ed å fjerne Aker RGI fra Børsen. Årsaken er at mange aksjonærer vil nekte å selge aksjene sine til Røkke. Dermed vil Oslo Børs si nei.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tordner mot Røkke og Hågensen

Reglene for å bli notert på Børsens hovedliste er enkle å forholde seg til: Selskapet må ha en verdi på minimum 300 millioner kroner. Antall aksjonærer må være minst 500.

Men er selskapet først registrert, er det slett ikke bare bare å få det strøket igjen.

Umulig kamp?

Det er styret ved Oslo Børs som etter søknad avgjør om et selskap kan bli strøket fra listene. Røkke bør ikke ha forhåpninger om å vinne styrets gunst med mindre han lykkes i å overta samtlige aksjer i Aker RGI. For dersom resultatet av oppkjøpsforsøket blir at han sitter med mindre enn 90 prosent av aksjene, vil det fremdeles være betydelige verdier og mange aksjonærer som motsetter seg stryking.

10 prosent av aksjene utgjør i dag om lag 900 millioner kroner i verdi. Det er tre ganger så mye som minstekravet for notering. Det er børsstyret nødt til å ta i betraktning.

Antall eiere vil også være betydelig. I dag er de 14000. Selv med nærmere 90 prosent av aksjene på Røkkes hender, vil det trolig være flere tusen igjen. Også det taler for at styret vil nekte å stryke aksjen.

Dermed gjenstår én mulighet for Kjell Inge Røkke: Han må overta mer enn 90 prosent av aksjekapitalen og stemmene i Aker RGI og tvangsinnløse resten. Sannsynligheten for at han ikke lykkes, er stor.

Problemene

  • Flere av de større aksjonærene mener budet er for dårlig, blant andre Folketrygdfondet som alene eier 5 prosent.
  • Borger A. Lenths utspill mot Røkkes tilbud har blitt lagt merke til av mange småaksjonærer. Det samme har Aksjesparerforeningens oppfordring om ikke å selge.
  • Mange politikere er skeptiske til Røkkes planer. Næringsminister Lars Sponheim truer med å bruke ervervsloven for å tvinge Røkke til å selge seg ned.
  • Røkkes tilbud kan bare vinne gjennom ved at aksjonærene aktivt takker ja. Historien viser at mange småaksjonærer er passive og likegyldige til det som skjer i selskapet.