Børstopper må til politisjekk

Toppene ved Oslo Børs - både styret og den administrative ledelsen - må til politisjekk! Elleve personer må dokumentere plettfri vandel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er nødvendig i forbindelse med at Børsen til vinteren skal omdannes til et såkalt allmennaksjeselskap med konsesjonsplikt.

Børsen må søke Finansdepartementet om konsesjon. I søknaden er det bestemte krav som må være oppfylte, ifølge en splitter ny lov om børsvirksomhet.

Elleve personer

I lovteksten heter det blant annet:

- Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av børs, skal ha ført en hederlig vandel, og for øvrig ikke ha utvist utilbørlig atferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på en forsvarlig måte.

Oslo Børs ber nå Justisdepartementet om hjelp til å sjekke ut i alt elleve sentrale personer som vil bli sentrale ved den omdannede Børsen.

Disse skal sjekkes:

Børsstyrets leder Harald Norvik, nestleder Tom Knoff, førsteamanuensis Kristin Normann Aarum (styremedlem), visesentralbanksjef Jarle Bergo (styremedlem), adm.dir. Frode Hassel (styremedlem), direktør Georg Strømer (styremedlem) og adm.dir. Johan Solbu Braaten (styremdlem).

I tillegg til styret kommer børsdirektør Sven Arild Andersen og avdelingsdirektørene Håvard S. Abrahamsen, Bodil Østby og Linus Lindroth.

Haster

I et brev fra Børsen til departementet går det fram at det haster med attestene, og derfor blir departementet forespurt om mulig bistand.

- Tidsskjemaet vil kunne bli presset og konsesjonsbehandlingen forsinket dersom ett eller flere styremedlemmer skulle få praktiske problemer med å innhente sin politiattest.

Det er av stor betydning at omdannelsen av Oslo Børs ikke forsinkes på grunn av praktiske foranstaltninger, skriver Børsen.

Oslo politidistrikt krever personlig frammøte for å få vandelsattest.

Det er Finansdepartementet som er konsesjonsmyndighet, mens Kredittilsynet er forberedende og innstillende organ i denne saken.