Bot for å banne

Oslo byrett utelukker ikke at politiet kan ha oppfordret kjæresten til «Skrik»-dømte Pål Enger (31), til å ta abort. Derfor fikk han en svært mild dom for å ha æresskjelt en kvinnelig politiadajutant.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Skrik»-dømte Pål Enger er i Oslo byrett dømt til å betale en bot på 500 kroner for å ha skjelt ut en politiadjutant på telefon, og kalt henne «din jævla fitte».

I retten utelukket ikke Enger - som soner en dom på seks års fengsel for tyveriet av «Skrik» - at han kan ha kommet med uttalelsen mot adjutanten.

Urettferdig

Men Enger understreker at det hele skjedde fordi han følte seg urettferdig behandlet og provosert av politiet i forbindelse med etterforskingen av «Skrik»-tyveriet. Dette har retten gitt ham delvis medhold i.

Oslo byrett gir politiet usedvanlig hard kritikk.
En enstemmig byrett legger til grunn at politiets etterforskere har vist fram private bilder av Engers kjæreste internt i politiet, før Pål Enger fikk dem. Dette skjedde mens Enger satt i varetekt med brev- og besøksforbud. Byretten mener dette kan ha opprørt domfelte.

Retten utelukker ikke at politiet kan ha oppfordret Engers kjæreste - som var gravid - til å ta abort, slik det kom fram under rettssaken.

Grove skjellsord

Retten finner det bevist at politiet i Oslo har trenert etterforskingen av en anmeldelse fra Enger om falsk forklaring i «Skrik»-saken etter at både statsadvokat og riksadvokat ble trukket inn.

Retten finner at politiets behandling av disse forholdene er kritikkverdig, og at dette kan ha ført til at Enger følte seg urettferdig behandlet.

Likevel mener byretten at Enger må dømmes for å kommet med grove skjellsord mot politiadjutanten.

Aktor, Hans Tore Høviskeland, la ned påstand om at Enger måtte idømmes en bot på 1000 kroner og 5000 kroner i saksomkostninger.

Retten reduserte straffen til en bot på 500 kroner, men ikke saksomkostninger.

- Jeg er svært fornøyd med domspremissene. Jeg vil gjennomgå dommen med Enger før vi tar stilling til om anke, sier forsvarer Fridtjof Feydt.