Brannfolk ønsker seg klarere regler

LARVIK/BODØ (NTB): Brannfolk havner ofte i konflikt der egen risiko og ønsket om å redde liv og verdier står mot hverandre. De ønsker lover og klarere retningslinjer for når de skal stoppe et farlig oppdrag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jan-Olav Vagle, tidligere leder av Branntjenestemennenes Yrkesorganisasjon (BTY), sier at det pågår en løpende debatt om sikkerheten for brannfolk i oppdrag. I stor grad er det opp til den enkelte utrykningsleder eller hver enkelt brannmann hvor stor risiko man skal ta på seg. Han presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag.

- Det er en interessekonflikt. Vi skal ta vare på egen sikkerhet, men skal også redde liv og verdier. I kampens hete blir det ofte til at en stuper inn i det, selv om det kan være farlig, sier Vagle.

På brannstedet er det en utrykningsleder som dirigerer mannskapene i slokkingsarbeidet og ivaretar sikkerheten. Den enkelte brannmann vil likevel måtte ta mange avgjørelser på egen hånd.

For noen år siden utarbeidet Direktoratet for brann og eksplosjonsvern en veiledning for røykdykkere, den såkalte røykdykkerveiledningen. Der er sikkerheten et sentralt moment, og BTY har bedt om at denne veiledningen blir gjort om til en instruks.

- Politifolk har klare instrukser for hva de gjør og ikke gjør under et skarpt oppdrag. Vi savner noe tilsvarende, klarere lover og retningslinjer for når vi skal si stopp under et farlig oppdrag, sier Jan-Olav Vagle.

RISIKO: Brannfolk på oppdrag løper en enorm risiko og etterlyser klarere retningslinjer.