Brannmannskaper visste neppe om dynamitten

Mye tyder nå på at brannvesenet i Drammen ikke visste at det ble lagret dynamitt i Bragernes-tunnelen da de rykket ut til den fatale brannen sist tirsdag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selv om brannvesenet på forhånd hadde fått informasjon om lagret dynamitt på forhånd, er det ikke sikkert at mannskapene som rykket ut, kjente til sprengstoffet.

Brannvesenet i Drammen og Lier bekrefter at de ved byggestart mottok skriftlig informasjon fra utbyggeren, Selmer ASA, om at det kom til å befinne seg sveisegass på anleggsområdet. Men ble det samtidig opplyst at det skulle oppbevares dynamitt inne i tunnelen?

- Ingen kommentar. Saken er under etterforskning, sier overbrannmester i Drammen og Lier Narve Helle til NTB.

Jan Muggerud, kontrollsjef i Arbeidstilsynets 4. distrikt, opplyser imidlertid at det aktuelle skrivet fra Selmer ASA ikke ga noen opplysninger om sprengstoff i tunnelen. Muggerud fikk på et møte onsdag se den dokumentasjonen som brannvesenet mottok fra Selmer ASA, og er sikker i sin sak:

- Utgangspunktet for brannvesenets utrykning var at det ikke var dynamitt i tunnelen. Hadde brannfolkene kjent til sprengstoffet, ville de ikke ha gått inn, sier han til NTB.

Informasjonsdirektør i Selmer ASA, Leo Nyængen, vil ikke kommentere saken.

- Avhengig av innringer

- Brannmannskaper vet at det benyttes både gassbeholdere og sprengstoff i en tunnel som er under bygging. Men de vet ikke hvor på anleggsområdet dette befinner seg, derfor løper vi en betydelig risiko ved utrykning. Vi er helt avhengig av den som ringer inn brannmeldingen og den informasjonen vedkommende gir, sier varabrannmester Ingar Gjesmoe ved Drammen og Lier brannsstasjon til NTB.

- Hva med den skriftlige informasjon som utbygger sendte til brannvesenet ved byggestart i Bragernes-tunnelen?

- Denne informasjonen går til brannvesenet som administrasjons- og myndighetsorgan, ikke nødvendigvis til utrykningsstyrken. En utrykning skjer svært fort, derfor blir det praktisk vanskelig å gi mannskapene den informasjonen brannvesenet tidligere har mottatt fra utbygger. Det eneste vår utrykningsstyrke hadde fått vite da de rykket ut på tirsdag, var at det brant i tunnelen og at en person var innesperret, sier Gjesmoe.

Søker om oppbevaring

Ifølge Direktoratet for Brann og eksplosjonsvern (DBE) er ikke entreprenører pliktige til å opplyse til brannvesenet om hvor mye sprengstoff de har til bruk på en byggeplass.

- Generelt kan jeg si at det ikke er uvanlig å ha 300 kilo dynamitt til bruk i arbeidet med å sprenge ut en tunnel. Dette er noe brannvesenet av egen interesse bør være kjent med, sier avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim til NTB.

Først når det gjelder å oppbevaringen av den eksplosive varen, plikter entreprenøren å søke kommunestyret om det. Da er det til slutt brannsjefen som avgjør hvor mye sprengstoff entreprenøren får lov til å oppbevare.

Skal vite om sprengstoff

Ifølge DBE skal brannvesenet dermed ha informasjon om at entreprenøren oppbevarer eksplosiver til et byggeprosjekt, men de har ikke krav på å vite hvor mye som til enhver tid er til bruk på annlegget.

- Entreprenører fører logg over hvor mye eksplosiv vare som blir tatt ut fra lageret. Vårt inntrykk er at bransjen oppbevarer og bruker det på en forsvarlig måte, sier Austerheim til NTB.

(NTB)