Brannsikkerhet og avsløringer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Steinar Gullvåg

informasjonsdirektør, Statens vegvesen

En gang i fjerne tider var det skikk og bruk i pressen at man ikke skulle blande intervju og kommentar. Sånn er det ikke lenger. Det er og blir uryddig når Dagbladets oppfatninger blandes med mine. Derfor denne kommentar til oppslaget fredag 2. juli der Dagbladet hevder at Vegdirektoratet sitter på en rapport om brannsikkerheten i norske tunneler, en rapport som vi betegnende nok hemmeligholder. Dette er vås.

Vegdirektoratet sitter ikke på noen rapport. Vi er derimot i ferd med å kartlegge bruken av såkalt PE-skum i norske veitunneler. Vi er ikke ferdige med dette arbeidet ennå. Når listen over tunneler er ferdig, skal både Dagbladet og alle andre som måtte være interessert, få tilgang til den. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å bli ferdig med denne oversikten og kvalitetssikre opplysningene i den, før vi gir den ut. Det burde være til å forstå.

Oversikten utarbeides med henblikk på forslaget til Nasjonal transportplan som legges fram i høst. Der vil brannsikkerheten i tunnelene bli behandlet..

Uten at jeg, påskyndet av Dagbladet, vil foregripe en slik behandling, vil jeg anta at oppmerksomheten først og fremst rettes mot sikringen av høytrafikkerte veitunneler. Jeg vil mene at det neppe er fornuftig ressurbruk å fjerne eller dekke til PE-skum i korte tunneler med liten trafikk. Faktum er nemlig at risikoen for å miste liv og helse er betydelig lavere i veitunnelene enn i resten av det norske veinettet. Ingen har hittil omkommet på grunn av brann i norske veitunneler. Tre personer har fått røykskader. Derimot døde 351 personer på norske veier i 1998. 12000 personer ble skadet.

I relasjon til dette, og et krav om at hver centimeter PE-skum i tunnelene må brannsikres, er det jeg tillater meg å mene at det kan være «måte på sikkerhet» - ikke som en løsrevet kommentar til brannsikkerheten i våre tunneler.

Brannsikkerheten i veitunnelene har mer med trygghet enn med sikkerhet å gjøre. Det samme gjelder sikkerheten på ferjene eller rassikring. Avhengig av hvor store ressurser samfunnet er villig til å bruke på brannsikring av veitunneler, kan vi selvfølgelig gjøre vårt for å redusere utryggheten. Krigsoverskrifter på Dagbladets førsteside bidrar ikke akkurat til å berolige norske tunneltrafikanter.