Brannvesenet får sterk kritikk etter Frodes varsling

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen får kritikk i revisjonsrapport etter varslingssak i fjor.

TILBAKE I JOBB: Brannmester Frode Negård ble urettmessig fjernet fra jobben sin som brannmester etter en varslingssak. I mars i år var han tilbake i jobben etter å ha vunnet i tingretten. Nå konkluderer også en ekstern revisjon at Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ikke fulgte egne retningslinjer i Negårds varslingssak. 
Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
TILBAKE I JOBB: Brannmester Frode Negård ble urettmessig fjernet fra jobben sin som brannmester etter en varslingssak. I mars i år var han tilbake i jobben etter å ha vunnet i tingretten. Nå konkluderer også en ekstern revisjon at Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ikke fulgte egne retningslinjer i Negårds varslingssak. Foto: Nina Hansen / DAGBLADETVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I februar vant brannmester Frode Negård (49) i Sør-Østerdal tingrett mot Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) etter å ha stevnet arbeidsgiveren for retten.

En enstemmig rett kom fram til at 49-åringen ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse som følge av varsling i en rekke artikler i Dagbladet.

Varslingssaken har også ført til en ekstern revisjon av varslingsrutinene i selskapet. Denne uka ble rapporten, gjennomført av Hedmark Revisjon IKS, lagt fram.

Les alle Dagblad-sakene om konflikten i brannvesenet i Midt-Hedmark her.

Kritikk

Rapporten er bestilt av alle kontrollutvalgene i brannvesenets ti eierkommuner.

Formålet med revisjonen var å kartlegge og vurdere om MHBR har etablert varslingsrutiner slik arbeidsmiljøloven foreskriver dem, og om de etterleves, skriver Østlendingen, som først omtalte saken.

Revisoren konkluderer at det ikke har blitt fulgt i Frode Negårds sak.

«Den saken som har vært behandlet i tingretten, har så langt vi kan se, i svært begrenset grad vært håndtert i forhold til selskapets egne retningslinjer for varsling», heter det i rapporten.

Blant annet peker de på at det ikke finnes bruk av skjemaer for varsling og oppfølging av saken. Ifølge revisjonen har ikke styret i selskapet selv definert dette som en varslingssak. Revisjonen peker på at dette var styret i selskapets oppgave.

- Må bygge opp igjen tillit

«Dette kan knyttes til at saken har vært en kombinasjon av flere forhold, som ansettelsesforhold, arbeidsmiljø og lederstil som har gjort det vanskelig for aktørene å se hvilket tidspunkt dette ble fullt ut en sak som skulle ha vært håndtert i tråd med selskapets egne varslingsregler. I tillegg ble personer som ikke var en del av selskapets egne varslingskanaler involvert i saken», heter det i rapporten.

De mener også selskapet burde knytte seg opp til et eksternt varslingsinstitutt.

«Vi anbefaler at selskapet framover bruker en del tid på å bygge opp igjen tilliten til selskapets varslingskanaler, og at det fortsatt skal være trygt å varsle i MHBR. Vi ser det som en fordel at selskapet i tillegg til egne varslingskanaler, knytter seg til et eksternt varslingsinstitutt som kan benyttes når alle interne kanaler er «brukt opp», skriver revisjonen.

Vil slanke styret

Hedmark Revisjon anbefaler også å slanke dagens styre i MHBR fra tolv medlemmer til fire eller fem. Det er ti hedmarkskommuner som er eiere i MHBR.

Kontrollutvalget i Elverum kommune fikk presentert rapporten fra Hedmark Revisjon IKS på torsdag og ba kommunestyret og å følge opp anbefalingene fra rapporten, skriver Østlendingen.

«Spesielt vil en henlede oppmerksomheten på følgende punkt: Arbeidet med å gjenreise tillit», het det i kontrollutvalgets forslag til vedtak, der de ber alle eierkommunene om å følge opp saken.

- Gi er godt bilde

Representantskapet i selskapet har møte nå på mandag. Styreleder i MHBR, Svein Inge Sunde, sier rapporten inneholder flere gode og relevante anbefalinger.

- Ikke minst i lys av den nylig avsluttede rettssaken. Rapporten gir et godt bilde ut ifra de problemstillinger som man har ønsket å besvare, og bør legges til grunn for MHBRs arbeid med å oppdatere rutiner og beskrivelser for varsling i selskapet, kommenterer Sunde.

Lørdag sier Sunde til Dagbladet at rapporten vil diskuteres i representantskapet - der representanter fra alle de ti eierkommunene er til stede.

Krever styreleder fjernet

I representantskapet også et brev der flere brannmenn ber om at Sunde fjernes som styreleder, bli diskutert.

I et brev til eierne av brannvesenet kritiserer underbrannmester Petter Skjærmoen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen og ni brannmenn som har skrevet under, håndteringen av brannmester Frode Negård.

Dagbladet har i en rekke artikler skrevet hvordan styreleder Sven Inge Sunde, både før, etter og under rettssaken, har hatt full tillit til brannsjefen, som sto bak den ulovlige oppsigelsen.

- Jeg ønsker ikke å kommentere det nå. Dette brevet vil også opp i representantskapet, sier han.

MHBR er dømt til å betale i underkant av to millioner kroner for oppsigelsen som førte til at brannmester Frode Negård ble sykmeldt i nesten ett år.

Han er nå tilbake på jobb som brannmester og utrykningsleder ved stasjonen i Elverum sentrum og har følgende kommentar til revisjonen.

- Jeg er ikke overrasket over at de ikke har fulgt sine egne rutiner for varsling i denne saken, sier han.