Brannvesenet kan ikke redde liv i tunnelene

Oslo brannvesen kan ikke yte livreddende innsats hviset tog blir stående i brann i en av T-banetunnelene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Truer med å stenge T-banen

Forholdene er for vanskelige. Oslo brann- og redningsetat (OBRE) gjennomførte i 1998 kontroller i alle de ni T-banetunnelene. En skremmende liste over feil og mangler ble funnet.

Det ville ta for lang tid for redningsfolkene å komme gjennom flammer og varme fram til folk i vognene. Mulighetene for livreddende innsats er begrenset.

T-banen baserer seg på at folk må redde seg selv.

I de åtte mindre tunneler øst for hovedtunnelen gjennom sentrum, ble en rekke feil og mangler funnet, påpekt og forlangt utbedret:

 • Ingen nødutganger. Eneste rømningsvei er tunnelåpningene.
 • Mangler rømningsskilt, med få unntak.
 • Mangler oversikt over ansvarsfordeling av oppgaver ved brann og ulykker.
 • Mangelfull eller ikke-eksisterende dokumentasjon av de tekniske anleggene, og av prosedyrene ved en katastrofe.
 • Brannøvelse er ikke holdt, noe som skal gjøres hvert annet år.
 • Mangler systembeskrivelse av overstyring av nødbrems på togene.
 • Mangler prosedyre for bakking av tog i tunnelen.
 • Mangler dokumentasjon av vedlikehold av radio, strømskinner, nødlys og skilt.
 • Nødlys manglet eller virket ikke, ordinært lys var svært dårlig ett sted.
 • Vedlikeholdsinstruks og systembeskrivelse for radioanlegg manglet.
 • Vurdering av brannventilasjonen må foretas av eksternt firma.
 • I det store tunnelsystemet under Oslo sentrum, fra Majorstua til Hasle/Ensjø (totalt 7,9 km) var tilstanden noe bedre, men også her går mange av feilene igjen.

Øvelse

Oslo Sporveier har gjennomført utbedringer, dokumentasjon og risikoanalyser av tunnelene. I neste uke vil en brannøvelse bli avholdt. Likevel vil brannvesenets nedslående konklusjon neppe forandre seg radikalt.

- Likevel må jeg uttrykke at Oslo Sporveier i år har tatt et langt skritt i riktig retning i arbeidet mot redusert risiko. De har ansatt ny sikkerhetssjef, og etter press fra Jernbanetilsynet er de i ferd med å gjøre et viktig arbeid, sier teknisk brannmester Arild Hermansen i OBRE.