Statens havarikommisjon:

Brannvesenet kritiseres etter dødsulykke

Tirsdag offentliggjorde Statens havarikommisjon sin rapport etter å ha gransket en dødsulykke i Sogn og Fjordane i fjor. I rapporten rettes det kritikk mot brannvesenet.

DØDSULYKKE: Statens havarikommisjon har gransket en ulykke hvor en 48 år gammel mann døde etter å ha kollidert med en brannbil. FOTO: Statens vegvesen
DØDSULYKKE: Statens havarikommisjon har gransket en ulykke hvor en 48 år gammel mann døde etter å ha kollidert med en brannbil. FOTO: Statens vegvesenVis mer

I fjor døde føreren av en personbil etter å ha kollidert med en brannbil på riksvei 55 mellom Sogndal og Leikanger. Statens havarikommisjon har gransket dødsulykken, og tirsdag offentliggjorde de sin rapport.

Det var på ettermiddagen 11. april 2018 at ulykken fant sted. Sogn brann og redning IKS rykket ut mot Leikanger etter melding om en båtbrann ute av kontroll.

I motsatt retning kom en 48 år gammel mann i en personbil.

På riksvei 55 mellom Leikanger og Sogndal fikk brannbilen sleng, havnet over i motsatt kjørefelt og kolliderte med den møtende personbilen.

Personbilen ble klemt mellom autovernet og brannbilen, og det tok nærmere én time før føreren av personbilen ble evakuert.

48-åringen ble kritisk skadd, og på vei til sykehus døde mannen av skadene. Føreren av brannbilen ble ikke fysisk skadd i sammenstøtet.

Saken ble henlagt av politiet, under kategorien intet straffbart forhold, ifølge TV 2.

NESTEN-ULYKKE: Kjetil Skjold øvelseskjørte med sin 16 år gamle sønn. Det kunne gått skikkelig ille da en brannbil kom mot dem i samme kjørefelt. Nå hyller Skjold sønnen for hans utrolige reaksjon. Video: Kjetil Skjold Vis mer

Kritikk

Tirsdag offentliggjorde Statens havarikommisjon sin rapport etter å gransket dødsulykken. Havarikommisjonen stiller seg kritisk til rutiner ved vedlikeholdstrening.

«Statens havarikommisjon er kritiske til at man benytter lette kjøretøy ved vedlikeholdstrening, og mener at det er viktig at førere i brannvesenet er kjent med kjøreegenskapene til tunge utrykningskjøretøy, og eventuelle begrensninger slike kjøretøy kan ha».

Havarikommisjonen oppfordrer også til endring i kravene ved vedlikeholdstrening:

De har avdekket at det ikke finnes krav om å framlegge dokumentasjon på at vedlikeholdstrening med utrykningskjøretøy er gjennomført ved fornyelse av kompetansebeviset for utrykningsførere, som gjennomføres hvert femte år.

Dette anbefaler Havarikommisjonen at blir endret.

Overfor TV 2 forteller havariinspektør Rolf Mellum at det er ekstra viktig at utrykningspersonell har tilstrekkelig erfaring, siden utrykningskjøring er risikofylt og krevende.

- Læringspotensialet i denne ulykken er å styrke sikkerheten ved utrykningskjøring, spesielt med tanke på tunge kjøretøy. Vi har derfor kommet med en generell oppfordring om å styrke kompetansen når det gjelder utrykningskjøring, sier Mellum.

AVVIK: Havarikommisjonen mener at en høy asfaltkant hadde «mye å si for at føreren av tankbilen mistet kontrollen». Foto: Statens havarikommisjon
AVVIK: Havarikommisjonen mener at en høy asfaltkant hadde «mye å si for at føreren av tankbilen mistet kontrollen». Foto: Statens havarikommisjon Vis mer

Avvik

Havarikommisjonen mener også at en høy asfaltkant hadde «mye å si for at føreren av tankbilen mistet kontrollen».

Like før kollisjonen havnet brannbilens høyre hjulpar utenfor veien, og måtte forsere en 14 centimeter høy asfaltkant for å komme seg tilbake på veibanen igjen.

«Undersøkelsen har også vist at en høy asfaltkant på omkring 14 centimeter medvirket til at tankbilen fikk en ukontrollert skrens mot venstre da den kolliderte med den møtende personbilen», skriver Havarikommisjonen i rapporten og tilføyer:

«Det har også framkommet informasjon om flere uønskede hendelser i januar 2019, hvor tunge kjøretøy har havnet utenfor asfaltkanten i det samme området.»

Havarikommisjonen anbefaler nå at Statens vegvesen utbedrer alvorlige avvik i høydeforskjeller mellom asfalt og sideterreng på særlig risikoutsatte steder.

Lang erfaring

Havarikommisjonen presiserer imidlertid at brannkonstabelen var godt kjent med den aktuelle strekningen, og at han hadde lange erfaring med både lette og tunge utrykningskjøretøy.

I etterkant av ulykken har Sogn brann og redning IKS iverksatt flere tiltak:

Blant annet har de kjøpt inn en ny tankbil, vedtatt at vedlikeholdstrening for mannskapene skal gjennomføres i en femårssyklus med en stasjon hvert år, innført en ny rutinehåndbok, samt tatt inn et punkt om kontroll av lufttrykk i dekk i forbindelse med den ukentlige sjekken av kjøretøy.

Det ble også gjennomført en øvelse på utrykningskjøring høsten 2018.