- Breivik er fascist

Man trenger ikke være gal for å mene det Breivik mener, sa professor Terje Emberland i retten. Han mener den første rettspsykiatriske rapporten mangler idehistorisk forankring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Historiker Terje Emberland mener den psykiatriske rapporten som sier Breivik er utilregnelig mangler en ideologisk ramme som forklarer hans virkelighetsforståelse.

Emberland, historiker og seniorforsker ved Holocaust-senteret, vitnet i sal 250 i dag. Han mener den første psykiatriske rapporten, skrevet av Torgeir Huseby og Synne Sørheim, som konkluderer med at terrortiltalte Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig, mangler et ideologisk rammeverk.

- Denne type handlinger har vi sett en rekke ganger i historien. Breivik har funnet seg et eget ideologisk rammeverk, og dette rammeverket kan forklare hans virkelighetsoppfatning. Vi kan her trekke paralleller til SS, som rettferdiggjorde sine handlinger med en raseideologi som har fellestrekk med Breiviks, forklarte Emberland.

- En del av tingene i Breiviks tenkning som kan framstå som bisarre, er ting vi har sett i historien. I den første rettspsykiatiske rapporten mangler denne ideologiske kontekstualiseringen, sier Emberland.

- Kjenner man verdensbildet som er framsatt av facistiske organisasjoner igjennom historien, ser man at slike oppfatninger ikke nødvendligvis resultat av klinisk avvik. Jeg savner at disse mulighetene også blir tolket, det gjeller også andre utsagn hos Breivik, sa Emberland i retten.

Fascist Emberland mener at mye av Breiviks tankegods kan plasseres innenfor en bred definisjon av «fascisme».

- Mange elementer hos Breivik utgjør en pool av felleskomponenter, en underliggende struktur som er facistisk. Etter mitt syn har han gitt uttrykk for et rimelig sammenhengende verdensbilde, som kan plasseres i en fascistisk tradisjon, sa Emberland.

- Han beskriver blant annet en konspirasjon, en hemmelig planmessig undergraving og dekadanse som er ønsket av visse aktører. Det er et hovedelement i fascistisk tenkemåte.

Emberland sammenliknet også Breiviks nøkkelbegrep «kulturmarxist» med begrepet «kulturbolsjevik», som var mye brukt i mellomkrigstiden.

- Kulturbolsjevisme var begrepet for alt som var dekadent; moderne kunst, psykoanalyse, seksualopplysning og så videre.

Ridderforbilder Emberland mener man innen ekstreme grupper har få personer som kan kalles «gale», men at man drives framover av ideologi og en felles forståelse. Historikeren ble av aktor Svein Holden spurt om Breiviks kall og følelse av å være utvalgt.

- Det at man tror man har en skjebnebestemt oppgave til å redde verden, mener jeg henger sammen med konspirasjonstenkning. En person føler han er den eneste som ser problemene, og føler han er utvalgt til å løse problemene, sa Emberland.

Også SS hadde riddere som forbilder, og Emberland mener mye av det som fremstår som bisarr tenkning i Breiviks ideologi kan forklares ut fra den ideologiske konteksten.

- Alt dette har historiske paralleller, lignende ting har skjedd før, sa Emberland til retten.

På spørsmål om hva som gjorde Breivik i stand til å gjennomføre drapene, reserverte Emberland seg.

- Det å mene det Breivik mener er ikke unikt. Men når det gjelder å foklare hvordan han kunne handle som han gjorde, nærmer vi oss mitt fags begrensninger. Det er helt klart psykologiske komponenter som må inn og forklare handlingsberedskapen, sa Emberland.

- Ny mytologi Breivik fikk anlending til å kommentere vitneforklaringen fra Emberland.

- Fascisme er slik jeg ser det et ettpartisystem. Jeg støtter ikke det, men vil ha et begrenset demokrati, sa Breivik.

Han sa også at Eurabia-teorien, som han bruker mye plass på i kompendiet «ikke er en teori, men et bevist faktum».

Emberland mener at Breivik distanserer seg fra fascismen og nazismen av pragmatiske årsaker.

- Fordi nazismen er diskredittert, må han finne en ny versjon, en ny mytologi, sa Emberland.

FASCISTISK HILSEN: Professor Terje Emberland gjennomgikk flere trekk ved Anders Behring Breiviks ideologi og estetikk som han plasserte i en facistisk tradisjon. Emberland beskrev også Breiviks hilsen (bildet) som en typisk høyreradikal hilsen. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
FASCISTISK HILSEN: Professor Terje Emberland gjennomgikk flere trekk ved Anders Behring Breiviks ideologi og estetikk som han plasserte i en facistisk tradisjon. Emberland beskrev også Breiviks hilsen (bildet) som en typisk høyreradikal hilsen. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet. Vis mer