ILA FENGSEL: Dette er bilder fra forvaringsanstalten på Ila, der Anders Behring Breivik skal sitte innesperret. Bildene ble sendt ut tidligere i uka. Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt
ILA FENGSEL: Dette er bilder fra forvaringsanstalten på Ila, der Anders Behring Breivik skal sitte innesperret. Bildene ble sendt ut tidligere i uka. Foto: Ila fengsel og forvaringsanstaltVis mer

Breivik skyldig - kan bli sittende inne for all tid

Anders Behring Breivik kan bli sittende bak lås og slå resten av sitt liv etter dommen som gjorde ham ansvarlig for terrorangrepene 22. juli.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Anders Behring Breivik visste hva han gjorde da han drepte 77 mennesker og raserte hele regjeringskvartalet 22. juli, slo dommerne i Oslo tingrett fast fredag. I dommen slås det fast at hans handlinger var et utslag av fanatisk høyreekstremisme og en narsissistisk personlighetsforstyrrelse, men han var ikke psykotisk eller utilregnelig.

Mest sannsynlig vil han sitte bak lås og slå for all framtid, selv om han fremdeles formelt har mulighet til å anke dommen på 21 års forvaring og ti års minstetid.

Et kapittel lukkes - Ved soning av 21 års fengselsstraff uten prøveløslatelse vil tiltalte være 53 år på løslatelsestidspunktet. Selv om 21 år er en svært lang straff, finner retten det usannsynlig at tidsaspektet i seg selv vil redusere gjentakelsesfaren, leste dommer Arne Lyng.

Derfor konkluderer retten med at det eneste alternativet for å beskytte samfunnet er forvaringsstraff som kan forlenges med fem år av gangen, så lenge samfunnet ser det nødvendig.

Tor Østbø mistet kona Tove Åshill Knutsen (56) i bombeangrepet i regjeringskvartalet. Kona befant seg tilfeldigvis på Einar Gerhardsens plass, rett vis-à-vis bombebilen, da bomben sprang.

- Vi lukker et kapittel. Når dommen også er i overensstemmelse med det vi selv føler, mener vi at den også bidrar til å lege sår, sier Østbø.

Nøstet opp Det tok fagdommerne Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng mer enn sju timer å lese opp dommen mot Breivik fredag. Det 106 sider lange dokumentet vil bli lest av mange i årevis framover. På side etter side løser dommerne opp i de ulike konfliktene som har preget den ti uker lange rettssaken.

Grundig og systematisk plukket de den første sakkyndigrapporten som fastslo Breivik som utilregnelig, fullstendig fra hverandre. Alle andre fagpersoner enn psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby har konkludert med at Breivik ikke er psykotisk, selv om han har mange andre psykiske særegenheter.

Hvert eneste drap ble nøye beskrevet i all sin gru. Helt til slutt kom argumentet om hvorfor forvaring var den eneste reelle alternativ til straff.

- Hensett til de drap og drapsforsøk tiltalte har begått, sammenholdt med faren for gjentakelse av slike forbrytelser, må samfunnet i denne saken benytte seg av det maksimale vern loven gir adgang til, står det i dommen.

Klubbet ned Som under rettssaken forsøkte Breivik helt til siste stund å få siste ord, men på dommens dag godtok ikke dommer Arntzen mer fra 33-åringen. Da han forsøkte å framsi en beklagelse til sine meningsfeller, ble han klubbet ned og dommeren kuttet lyden på mikrofonen hans.

Han nektet å svare på om han vedtok dommen på stedet eller om han ville ta betenkningstid. Han var klar på at han ikke ville anke, men utdypet at han ikke anerkjente rettens legitimitet.

- Rent teknisk har han fremdeles adgang til å anke, at han nå har betenkningstid. Men han er veldig klar på at han ikke vil det og at han har satt punktum for denne saken, sa Lippestad på spørsmål fra NTB.

Ingen anker Allerede kort tid etter at retten ble hevet fredag kom beskjeden om at heller ikke riksadvokat Tor-Axel Busch vil anke dommen. Påtalemyndigheten hadde gått inn for at Breivik ikke kunne kjennes skyldig for terroren og drapene, og gikk derfor inn for overføring til tvungent psykisk helsevern på sykehus. Likevel var påtalemyndigheten tilsynelatende tilfreds med utfallet om tilregnelighet og forvaring.

- Retten og påtalemyndigheten har - etter vår oppfatning - et sammenfallende syn på de rettslige spørsmål saken reiser, uttalte Busch i en pressemelding etter dommen

Han trekker fram at påtalemyndigheten og Oslo tingrett fremdeles har ulikt syn på hvorvidt den første sakkyndigrapporten skaper tvil om Breivik virkelig er tilregnelig, men skriver videre at spørsmålet ikke vil bli forsøkt belyst gjennom en anke til lagmannsretten. (NTB)