VIL KUNNE SULTE SEG I HJEL: Anders Behring Breivik. Arkivfoto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
VIL KUNNE SULTE SEG I HJEL: Anders Behring Breivik. Arkivfoto: Torbjørn Grønning / DagbladetVis mer

Breivik vil få lov til å sulte seg i hjel hvis han ønsker det

Fengselet kan ikke gripe inn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Terrordømte Anders Behring Breivik har i et åpent brev, først omtalt av Nettavisen, sagt at han vil innlede en sultestreik, i protest mot endringer i soningsforholdene ved fengselet i Skien.

- Han skriver at han skal sultestreike fram til døden. Dette fordi han ikke makter den siste opptrappingen. Han skriver at han ikke orker mer, sa advokat Øystein Storrvik til Dagbladet tirsdag.

Vil få informasjon, ikke behandling Breivik vil få lov til å sultestreike seg i hjel. Det følger av reglene i Veileder for helsetjenesten for innsatte i fengsel. Innsattes rett til å bestemme over sin egen skjebne står sterkere enn helsetjenestens plikt til å gi øyeblikkelig hjelp.

SONINGSFORHOLD: Breivik veksler mellom å sone i Skien og Ila fengsel. Dette bildet viser treningsmuligheten på forvaringsanstalten på Ila, hvor Breivik sitter når han soner der. Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt
SONINGSFORHOLD: Breivik veksler mellom å sone i Skien og Ila fengsel. Dette bildet viser treningsmuligheten på forvaringsanstalten på Ila, hvor Breivik sitter når han soner der. Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt Vis mer

- Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 har en pasient på grunn av alvorlig overbevisning rett til å nekte å motta blod eller blodprodukter eller til å nekte å avbryte en pågående sultestreik, heter det i veilederen.

Den innsatte må få «tilfredsstillende informasjon», og helsetjenesten må forsikre seg om at den innsatte har «forstått konsekvensene for egen helse ved behandlingsnektelsen». Helsepersonell kan heller ikke gripe inn etter at pasienten har blitt bevisstløs.

- Det er viktig at vedkommende holdes løpende informert om sin helsetilstand og de farer vedkommende utsetter seg for, heter det i veilederen.

De samme prinsippene gjelder for helsevesenet for øvrig.

Slått fast i Strasbourg Jusprofessor Aslak Syse sier at til Dagbladet at tvangsernæring krever særlig lovhjemmel, noe som følger av Grunnloven og helselovgivningen.

- Tvangsernæring i fengsel er det ikke gitt særlige regler om. Dermed gjelder de vanlige reglene som åpner for sultestreik, om den så går på helsa løs, sier Syse til Dagbladet.

- Gjennom helselovsreformen i 1999 ble pasienters rettsstilling vesentlig styrket. Blant annet ble det tatt stilling til at sultestreik skal kunne pågå uten at helsepersonell kan gripe inn. Dette blant annet på bakgrunn av at samiske protester mot Alta-utbyggingen ble «avlyst»ved helsepersonells inngripen, sier Syse.

Han har tidligere påpekt i en kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening at prinsippet om at det ikke er mulig å tvangsfore det som kalles en kompetent pasient også er slått fast av Den europeiske menneskerettsdomstolens avgjørelse i «Jehovah's witnesses of Moscow and others v. Russia» fra mai 2010.

- Å underkjenne en slik nektingsrett krenker retten til fysisk integritet og strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8. Det samme prinsippet er understreket ved en ny bestemmelse i Grunnloven § 102, gyldig fra mai 2014: «Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet», skriver Syse der.

Bakgrunnen for at Breivik har varslet sultestreik er at soningsforholdene i fengselet skal ha blitt strengere siden september. Blant annet skal han bare få ta i bruk en av to isolatceller i 23 av døgnets 24 timer.

- Jeg kan bekrefte at det er blitt mindre av det lille som var. Totalisolasjonen fra andre mennesker er blitt opprettholdt, samtidig som det er snevret inn på ytre rammer som areal. Han får også mindre tid med betjenter, sa advokat Storrvik til Dagbladet tirsdag.

Det lykkes ikke Dagbladet å komme i kontakt med Storrvik onsdag.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram