Breiviks syke løgner

Dagbladet har faktasjekket en rekke påstander Anders Behring Breivik har framsatt i retten.

LØGN PÅ LØGN: Anders Behring Breivik serverte retten en rekke blanke løgner og grove misforståelser under den første dagen av hans forklaring. Foto: Foto: Heiko Junge / Scanpix
LØGN PÅ LØGN: Anders Behring Breivik serverte retten en rekke blanke løgner og grove misforståelser under den første dagen av hans forklaring. Foto: Foto: Heiko Junge / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Dette er del to av Dagbladets faktasjekk av Anders Behring Breivik sin forklaring i Oslo tingrett.
Del 1
Del 3
Del 4

Påstander om kriminalitet Breiviks påstand: «Flere enn 300000 norske gutter og jenter, menn og kvinner, har blitt fysisk og psykisk trakassert og terrorisert, banket opp og ranet av muslimer i Norge siden 1960 og fram til i dag. Flere har begått selvmord som et resultat av disse overgrepene».
LØGN:—Jeg vet ikke hvor han har dette fra. Det finnes ingen offentlig statistikk tilbake til 1960 som bryter ned voldshandlinger i forhold til gjerningspersonens landbakgrunn eller religion, sier seniorrådgiver Reid Steine i Statistisk Sentralbyrå (SSB) til Dagbladet.

Det nærmeste vi kommer er en rapport med statistikk over alle registrerte voldssaker i 1997. Her er både offerets og gjerningsmannens landsbakgrunn dokumentert. Både fysisk vold og psykisk vold, som for eksempel trusler, er inkludert. Tallene viser at 297 etniske nordmenn ble utsatt for voldshandlinger begått av ikke-vestlige innvandrere dette året (det finnes ikke noe oversikt over religiøs bakgrunn). Disse tallene er trolig mye høyere i 1997 enn på 60- og 70-tallet, kommenterer Steine.

Ikke-vestlige innvandrere dreier seg høyst sannsynlig om både muslimer og ikke-muslimer, og det samme gjelder trolig gjerningsmenn som er registrert som «norske». Hvis vi regner med at dette tallet er noenlunde representativt, betyr det at rundt 14000 nordmenn er utsatt for voldshandlinger begått av ikke-vestlige gjerningsmenn siden 1960. Dette er uansett svært langt unna Breiviks anslag på 300000.

Breiviks påstand: «Flere enn 90000 av mine norske søstre har blitt voldtatt av muslimer i Norge siden 1960 og fram til i dag. Flere av disse har blitt gjengvoldtatt eller har begått selvmord som et resultat av voldtekten».
OMSTRIDT: Heller ikke denne kriminalitetsformen er brutt ned i forhold til gjerningsmannens etnisitet eller landbakgrunn i noen offentlige statistikker. I tillegg antas det å være store mørketall når det gjelder voldtekter i Norge. SSB har registrert rundt 14000 voldtekter i Norge de aktuelle åra, men trolig er tallet opptil ti ganger så høyt. En offentlig utredning i 2008 fant at det trolig bare er én av ti voldtekter som blir anmeldt. Utvalgets nestleder Bjørn Kristian Soknes mener uansett Breiviks anslag høres enormt høyt ut.

—Men dette er vanskelig å vite. Det blir uansett en lek med tall, sier han.

Breiviks påstand: «Flere hundre nordmenn har blitt drept av muslimer siden 1960 og fram til i dag».
LØGN: Over 1500 nordmenn er blitt drept siden 1960 ifølge SSBs statistikk, men igjen er det vanskelig å si noe om gjerningsmennenes etnisitet i hele tidsperioden.

Statistikk fra Kripos viser at 105 personer ble drept av «utenlandske gjerningsmenn» mellom 1998 og 2011. I likhet med tallene over voldshendelser, inkluderer «utenlandske gjerningsmenn» høyst sannsynlig både muslimer og ikke-muslimer, og det samme kan også gjelde gjerningsmenn som er registrert som «norske».

Breiviks forsvarere kjenner ikke Breiviks kilder til «kriminalstatistikken» han nevnte i foredraget i går.

Breiviks påstand: «I Luton er det 1 000 islamske «no-go zones» hvor politiet ikke tør gå.» Breivik sa også at det var «krigslignende tilstander» i byen.
LØGN: Den britiske avisa The Guardian har sjekket dette. Politiet i Bedfordshire avviser at det eksisterer «no-go zones» i deres område, som omfatter Luton. I 2001 var 60 prosent av befolkningen kristne, mot 15 prosent muslimer. Men byen har blitt omtalt som et tilholdssted for enkelte ekstremister. Gruppen Al-Muhajiron holdt til her før den ble forbudt. I 2010 gjennomførte muslimer en protestmarsj i byen mot soldater som kom tilbake fra Irak-krigen.

Påstander om innvandring Breiviks påstand: «Vi er i ferd med å bli en minoritet i egen hovedstad, eget land.»
LØGN: Forsker Lars Østby fra Statistisk sentralbyrå er stevnet som vitne i saken av Breiviks forsvarere. Østby forsker på innvandring til Norge, og har tidligere avvist påstander om et muslimsk flertall i Norge som «usannsynlig». Han anslo i fjor at det i 2060 vil kunne være en halv million muslimer i Norge, av en befolkning på totalt 6,9.
— Dette utgjør bare sju prosent av folkemengden, skrev Østby i en artikkel i Morgenbladet.
Breiviks påstand: «Storbritannia har blitt et dysfunksjonelt land, som et resultat av multikulturalisme. Kilde er The Times februar 2010».
LØGN: Ifølge The Guardian stemmer ikke dette.
—Jeg kan ikke si at artikkelen han henviser til eksisterer, skriver The Guardian i sin liveblogg.

Breiviks påstand: «Som et resultat av dette, ser vi at etniske nordmenn flykter i store strømmer fra de muslimske enklavene i dag, som for eksempel Groruddalen».
RIKTIG: Tall SSB utarbeidet for VG i 2010 viste at 17000 nordmenn hadde flyttet fra Groruddalen siden 1997, mens gruppen med innvandrerbakgrunn har vokst med nesten 30000.

—I Oslo flytter mellom 20 og 25 prosent av befolkningen i løpet av ett år, så det er ganske store flyttestrømmer internt i byen, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H) til Dagbladet.

En Fafo-rapport fra 2007 viste at minoritetsbefolkningen tidligere har vært bosatt i Oslo indre øst, men at andelen innvandrere i indre øst i løpet av mange år har gått ned, mens andelen i Groruddalen og andre drabantbyer har gått opp.

Breiviks påstand: «Årsakene er at Arbeiderpartiet åpner Oslo vest for muslimer ved at de kjøper opp leiligheter, offentlige leiligheter, og deler dem ut til disse muslimer».
LØGN: Det er Høyre, Krf og Venstre som sitter i byrådet i Oslo, og det finnes heller ikke noe statlig organ som kjøper opp offentlige leiligheter i hovedstaden.

—Hva gjelder kommunale leiligheter i Oslo, har det lenge vært et uttalt mål å spre disse utover byen i større grad, opplyser byrådsleder Stian Berger Røsland. Den siste kommunale bygården som ble kjøpt opp i Oslo ligger i Frogner bydel på vestkanten. Men den kommunale politikken i Oslo er det altså ikke Arbeiderpartiet som er ansvarlig for.

Breiviks påstand: «I tillegg så viser statistikk fra 2010 at så mye som 47 prosent av de som blir født på sykehus i Oslo, ikke er etnisk norske».
OMSTRIDT: Av totalt 10267 fødte i 2010 hadde 6451 norsk mor. Med andre ord hadde 63 prosent norsk mor, og 37 prosent hadde det ikke, viser tall fra Oslo kommune.

Men det er uklart hvordan «etnisk norsk» skal defineres. I juni 2011 sa Helge Brunborg, seniorforsker i Statistisk Sentralbyrå, dette til Nettavisen:
—SSB bruker ikke begrepet «etnisk norsk» fordi vi ikke kjenner til noen presis definisjon av det.

Breiviks påstand: «Libanon var en gang et kristent land med 80 prosent kristne i 1911. Når muslimene kom i flertall rundt 1960, følte de seg sterke nok til å ta kontrollen over landet. Så de anklaget de kristne for å samarbeide med Israel, for å rettferdiggjøre en borgerkrig. Som kjent så tapte de kristne på 1980-tallet, og i dag er de en forfulgt minoritet som utgjør under 25 prosent».
LØGN: Ifølge CIA og flere andre kilder utgjør kristne 39 prosent av befolkningen i Libanon i dag. 59,7 prosent er muslimer. Libanon var ikke et eget land i 1911, men en ifølge Encyclopædia Britannicas utgave fra 1911 var 64 prosent av befolkingen hovedstaden Beirut kristne.