Breiviks syke løgner

Dagbladet har faktasjekket en rekke påstander Anders Behring Breivik har framsatt i retten.

NY DAG, NYE LØGNER: Anders Behring Breivik serverte på nytt retten en rekke blanke løgner og grove misforståelser under den andre dagen av hans forklaring. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
NY DAG, NYE LØGNER: Anders Behring Breivik serverte på nytt retten en rekke blanke løgner og grove misforståelser under den andre dagen av hans forklaring. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Dette er del fire av Dagbladets faktasjekk av Anders Behring Breivik sin forklaring i Oslo tingrett.
Del 1
Del 2
Del 3

PÅSTANDER OM KRISTENDOM Breiviks påstand: «Paven var den øverste militære leder i Europa, på mange måter. Etter reformasjonen så ble han fratatt all makt»
LØGN:
—Dette er bare tull. Begge deler er feil, sier professor i kirkehistorie og rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet, Vidar L. Haanes, til Dagbladet.
— Det er jo mulig å se på paven som sentral for for eksempel korstogsbevegelsen, og i perioder på 1100-tallet og 1200-tallet hadde paven makt over noen av sine lokale områder i Italia, men dette var veldig lokalt. Ellers var det kongene som hadde kontroll over sine hærer og kongedømmer, sier Haanes.
—Etter Reformasjonen var det ikke noen endringer annet enn i de landene hvor reformasjonen fant sted, altså i skandinaviske land, og noen tyske delstater, for eksempel, sier han. Breiviks påstand:

Breiviks påstand: «Nei, altså, det som skjer nå, det er en avkristning av Europa og Norge»
OMSTRIDT: —Det er nedgang i medlemstallene i de store kristne kirkeretningene i Europa: den protestantiske, katolske og ortodokse kirke. Det er også lavere aktivitet i disse store kirkeretningene. Særlig i lutherske og protestantiske kirker i Sverige, Finland og tyske delstater og i den tradisjonelt sterke katolske kirken i Irland har det vært flere utmeldinger enn innnmeldinger de siste årene, sier Haanes.
Han sier en del av medlemsnedgangen har direkte sammenheng med skatteregler og finanskrisen.
—De fleste som melder seg ut, blir sekulære kristne uten formelt medlemsskap i noen kristen kirke. Det er svært få av de som melder seg ut av kristne kirker i Europa som går over til en annen religion.
På verdensbasis er pinsebevegelsen på frammarsj i medlemstall. Når det gjelder innvandring til Norge, viser tallene at det er omtrent like mange kristne som muslimer som kommer hit. De aller fleste kristne innvandrerne er katolikker fra Polen.

Breiviks påstand: På spørsmål fra aktor om han har fått «syndstillatelse» som kristen for sine handlinger: «Hvis man er en militant kristen, og på en måte så er jeg en militant kristen, så er det helt klart åpning for at selvforsvar, det er legitimt. Og det bidrar til å stoppe islamiseringen av Europa, det er selvforsvar.»
LØGN: — Det er ingen sitater eller resonnementer i noen av Bibelens to bøker som gir grunnlag for en slik konklusjon. Det nye testamentet er preget av at Jesus langt på vei er pasifist under prinsippet «vend den andre siden til» hvis noen gjør deg noe vondt. Bergprekenen viser vei til de pasifistiske trekkene i nye testamentet, sier Haanes.
— Det gamle testamentet har mange tekster om hellig krig og korstogbevegelsen uten entydige tolkninger av vold, straff og tilgivelse. Men de fleste tekstene kan ikke tolkes rett inn i dagens religiøse verdensbilde fordi mange av dem er skrevet før kristendommens utbredelse.
I de nyere tekstene i gamle testamentet blir de fleste profetene ifølge Haanes mer kritiske til krig og vold.

Breiviks påstand: «Jeg har lest hele bibelen.... Det gjorde jeg vel på barneskolen, tror jeg. Den gangen var det kristendomsundervisning» 
OMSTRIDT: I læreplanen av 1974 og 1987, som var de gjeldende læreplanene da Breivik (født 1979) gikk på barneskolen, står det at kristendomsfaget skal «gi elevene kjennskap til hovedinnholdet i bibelhistorien, til de viktigste hendelsene i kirkehistorien og til den evangelisk-lutherske troslære».
Kunnskapsdepartemetnet opplyser til Dagbaldet at det er tilnærmet usannsynlig at bibelen ble lest fra perm til perm som en del av undervisningen i barneskolen da Breivik var elev.
Det har ikke lyktes Dagbladet å få kontakt med noen av Breiviks lærere på barneskolen. En lærer som har arbeidet ved en av skolene der Breivik var elev, og som selv underviser i religions- og kristendomsfag, synes det virker lite sannsynlig at hele Bibelen har vært pensum.
—Så langt jeg kjenner faget i norsk skole, er det de klassiske historiene fra det gamle og det nye testamentet som er pensum fra Bibelen. Hvis det har vært annerledes, må det ha vært lenger enn 50 år siden, sier læreren til Dagbladet.

Breiviks påstand: «Den gangen var det kristendomsundervisning, før det ble avskaffet av Arbeiderpartiet»
LØGN: Faget «Kristendomskunnskap» ble erstattet av «Kristendoms- religions- og livssynskunnskap» i 1997.
— Det er helt meningsløst å rette skytset mot Arbeiderpartiet i dette. Det var et samlet Storting med KrFs Jon Lilletun i spissen som gikk inn for dette, sier biskop Erling Pettersen. Han ledet utvalget som skrev utredningen som lå til grunn for reformen.
Han sier det er helt feil å å si at kristendommen ble tatt ut.
— Den har fortsatt en viktig plass, men møtet mellom religionene er også viktig i det nye faget, sier Pettersen.
Etter FNs menneskerettighetskomite i 2004 sa at unntaksordningen fra faget for ikke-kristne stred mot menneskerettighetene ble faget i 2005 gjort mindre forkynnende. I 2007 uttalte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at faget stred mot menneskerettighetene, og regjeringen varslet nye endringer i faget, som byttet navn til «Religion-, livssyn- og etikkfag».
— Det er ingen store endringer i faget, kristen tro og tradisjon har fortsatt en stor plass. Det har hele veien vært bred politisk enighet om endringene i dette faget. Breiviks påstander om at dette er Arbeiderpartiets verk faller på sin egen urimelighet, sier Pettersen. PÅSTANDER OM SIN FORTID Breiviks påstand: «Nei, altså, de to momentene som jeg nevnte i sted, var at jeg ikke hadde et kriminelt rulleblad, og at jeg ikke var tilknyttet radikal organisasjon.»
LØGN: Anders Behring Breivik ble bøtelagt for tagging i 1996. I 1997 fikk han en dom for promillekjøring med moped, opplyste PST på en pressekonferanse hvor de blant annet la fram hva de ville ha funnet på Breivik hvis de hadde foretatt en bakgrunnsjekk før 22. juli. I sitt såkalte manifest skriver han følgende om sin tid i taggermiljøet: «I løpet av de to mest aktive åra, da jeg var 15 og 16 år, antar jeg at jeg og to andre utførte skader på eiendom for omtrent to millioner euro (ca. 16 millioner kroner). Vi tre var de mest aktive i en taggergjeng på rundt tusen personer.»
PÅSTANDER OM FLERE GJERNINGSMENN Breiviks påstand: «Jeg vet jo hva han påstår. Han påstår jo, hvis ikke jeg tar helt feil, at jeg skal ha sagt at jeg gjorde, altså, jeg var den som gjennomførte Utøya, mens det var en annen som gjennomførte angrepet mot regjeringskvartalet. Skal han ha sagt, men det har jeg ikke sagt.»
LØGN: Breivik avviser her at han har sagt i avhør at det var en annen person som sto bak bomba i regjeringskvartalet. Men til tjenestemennene som pågrep han på Utøya sa han at var én av tre terrorceller. Den første terrorcellen hadde sprengt regjeringskvartalet, at han selv var celle nummer to på Utøya, og at det fantes en tredje celle som ennå ikke hadde iverksatt sine planer.
PÅSTANDER OM HISTORIE Breiviks påstand: «Hvis du ser på slaget utenfor Vienna i 1683, så var det den hellige liga som var et samarbeid av kristne stater, som samarbeidet om å stoppe invasjonen fra ottomanske riket.»
RIKTIG: —Den polske styrken var den viktigste i alliansen, og det er klart at kristendommen spilte en stor rolle i krigene med tyrkerne på den tida. I tillegg stemmer det at de fordrev ottomanerne, sier historiker Øystein Rian til Dagbladet.

Breiviks påstand: «Man kan jo si at det ble gjort en evaluering fra Kina for et par år siden om hva som, de lagde en oversikt over hvorfor egentlig Europa var suksessfull, og de konkluderte med at Europa har blitt så suksessfull på grunn av kristendommen og det kristne fellesskapet.»
OMSTRIDT: — I Kina har de de siste åra vært svært opptatt av å studere store imperiers vekst og fall. De er veldig opptatt av hva som gjorde at de vokste, og også av hva som gjorde at de falt. Dette for at Kina skal kunne lære av det. Hva skjer når Kina blir sterkt, og hvilke utfordringer har de for å bli svakt, sier Kina-forsker Harald Bøckman ved Universitetet i Oslo.
—Det kan godt være at noen formulerer det sånn at en av grunnene til vestens vekst var kristendommen, men det betyr ikke at dette er noe offisielt kinesisk synspunkt. Og hvis det er noen som har formulert det sånn, skyldes det ganske sikkert at vedkommende har lest Max Weber. Hans teori var at den protestantiske kirken var en viktig forklaring på framveksten av kapitalismen. Men det er å trekke det alt for langt å si at bare kristendommen kan føre til utvikling. Kinas framvekst i seg selv er et eksempel på det. PÅSTANDER OM FOLKESLAG Breiviks påstand: «For første gang på 12 000 år blir vår folkegruppe dekonstruert»
LØGN:  —Behring Breivik har trolig forfedre som stammer fra Anatolia i Tyrkia, Midtøsten og ulike deler av Sør-Europa. Det lever neppe mennesker i Norge i dag som ikke er en genetisk blanding av flere tusen års innvandring og befolkningsbevegelse, sa professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Christopher Prescott, til Aftenposten i går.

Breiviks påstand: «Man kan jo si at nasjonalstatene i Europa, er basert på etniske familier, det er etniske stater, Norge er en etnisk stat.»
LØGN: — Det er helt opplagt at dette ikke stemmer, sier professor Knut Heidar ved Institutt for sammenlignende politikk i Bergen.
— De fleste stater har en etnisk majoritet, men ikke alle. I flere land er det jevnstore grupper, som i Belgia, og mer balanserte grupperinger, som Sveits, Spania og Storbritannia. Det er bare to land i Europa jeg kjenner til som ikke har noen etniske minoriteter, og det er Island og Portugal. Heidar understreker at hva etnisitet er, er et veldig komplisert og kontroversielt spørsmål.