- Brekkstang for å ransake uten grunn

Riksadvokat Tor Aksel Busch høster både støtte og motstand mot forslaget om å gi politiet lov til å ransake personer på gaten uten skjellig grunn. Justisminister Aud-Inger Aure (KrF) vil vurdere forslaget nøye før hun tar stilling til det.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Professor i rettssosiologi, Thomas Mathiesen, reagerer sterkt på forslaget. Han mener politiet bruker den tragiske skyteepisoden i Oslo lørdag som en brekkstang for å få gjennomslag for nye virkemidler.

- Dette synes jeg er en meget betenkelig praksis. Denne tragiske hendelsen ville ikke kunne vært forhindret av disse nye virkemidlene, sier Mathiesen.


urdere nøye

- Kampen mot vold må bli så effektiv som mulig. Muligheten til å slå ned på og begrense ulovlig omgang med våpen står helt sentralt. Men det er flere sider ved et slikt spørsmål og de vil vi vurdere nøye i departementet, sier Aure.

Justisministeren mener det må gå an å kombinere og avveie hensyn til kampen mot ulovlige våpen og til personvernet på en fornuftig måte.

Ransaking uten grunn

I et brev til justisministeren foreslår riksadvokaten å endre straffeprosessloven slik at politiet i sin jakt på ulovlige våpen får lov til å ransake folk på gaten uten skjellig grunn til mistanke. Som en annen mulighet kan han tenke seg å endre politiloven slik at den gir politiet adgang til å ransake folk for å avdekke om de er i besittelse av våpen.

Riksadvokaten mener flere personer utvilsomt vil bli ransaket uten at de er i besittelse av våpen. Han mener faren for misbruk må forebygges gjennom klagemuligheter og etterfølgende kontroll, samt generell opplæring og instruksjon av polititjenestemennene.

Busch ser at personvernhensyn og risiko for misbruk kan være alvorlige innvendinger mot forslaget, men mener spørsmålet om å akseptere slike regler dreier seg om et verdivalg.

Støtter tanken

Leder av justiskomiteen, Kristin Krohn-Devold (H) støtter intensjonene i forslaget fra Riksadvokaten. Krohn-Devold sier til Aftenposten at politikerne må se på intensjonene i forslaget.

- Det er også viktig å se på personvernet, sier hun.

Forbundsleder i Politiets fellesforbund, Terje Ødegård, mener han har alle medlemmene i forbundet med seg i sin støtte til Buschs forslag.

Politimesteren i Oslo, Ingelin Killengreen, mener hensynet til personvernet kan være en viktig innvending mot forslaget fra Busch.

- Det er viktig at vi diskuterer hvilke tiltak som totalt sett kan og bør iverksettes. Det viktigste av alt er at vi skaper en debatt som omfatter politiets metoder, men som også tar opp andre institusjoners og privatmenneskers ansvar for at vi ikke får en voldutvikling, mener hun.

Politimesteren mener utvidet adgang til ransaking vil kunne ta enkelte grensetilfeller som hver for seg kan være betydningsfulle nok.

- Men en slik endring løser på ingen måte voldsproblematikken, sier Killengreen.

(NTB)