- Bremseslangene ikke koblet til

Koblet ut under utskifting av vogner på en godsterminal, ifølge Jernbanetilsynet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||• Les alt om togulykken på Sjursøya her

 Når det pågår skifting av vogner på en godsterminal, er luftbremsene satt ut av funksjon, opplyser direktøren i Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Johnsen.

Han sier at denne type bremser er avhengig av at vognene er koblet til et lokomotiv.

Derfor er det andre bremsesystemer og rene manuelle operasjoner som benyttes under skiftearbeid på terminalene.

- Når lokomotivet ikke er tilkoblet, er det heller ikke automatisk nødbremsing på vognene. Det er helt i samsvar med gjeldende forskrifter, sier Johnsen til NTB.

Statens jernbanetilsyn vil ikke vente på havarikommisjonens rapport eller politiets etterforskning før det eventuelt settes inn tiltak for å sikre at slike ulykker ikke skal kunne skje igjen.

Men vi må først få noen holdepunkter for hva som har skjedd, sier Johnsen.

Han understreker at ulykken i seg selv ikke beviser at det foreligger brudd på lov eller forskrift.

Det kan være rent tekniske eller andre årsaker, men uansett er Jernbanetilsynets oppmerksomhet rettet mot å treffe forholdsregler så raskt som mulig for at det ikke skal eller kan skje slike ulykker igjen, sier Johnsen.

Avsluttet tilsyn

Johnsen opplyser at det ble gjennomført fullt tilsyn hos CargoNet på nyåret.

Rapporten er på det nærmeste ferdig og vil bli offentlig allerede i neste uke.

På spørsmål om det er kritiske merknader i rapporten sier Johnsen at CargoNet som de fleste andre selskap under tilsyn har hatt utfordringer med sikkerhetsstyringen.

- Det behøver ikke ha noe med den aktuelle ulykken å gjøre. Nå venter vi på relevant informasjon og baserer oss selvsagt ikke på spekulasjoner. For øvrig er jeg overbevist om at Både CargoNet og Jernbaneverket er like engasjert som oss i å få brakt årsaksforholdet på det rene, sier Johnsen.

Han understreker at selskapet har vært gjennom alle tilsyn slik de etter regelverket skal.

Økning i skifteulykker

Det går fram av rapporten fra det forrige tilsynet hos CargoNet at det har vært en økning de siste årene i antall skifteulykker.

elskapet har derfor igangsatt et utredningsprosjekt og en intern studie for å finne årsaken til økningen i skifteulykkene.

Studien har så langt vist at de bakenforliggende årsaker er sammensatte og det er behov for videre gransking, går det fram av rapporten fra et møte mellom ledelsen i Jernbanetilsynet og CargoNet.

Imidlertid har studien så langt medført at en rekke tiltak er iverksatt.

- De skifteulykkene som har økt mest er av en helt annen type enn det som skjedde i dag. Ulykkene har for det meste rammet dem som arbeider mellom vognene og risikerer å bli klemt, sier Johnsen.

(NTB)