HOVEDLINJER: Utenriksminister Børge Brende holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget i dag. Han gikk gjennom regjeringens hovedlinjer i utenrikspolitikken. Ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre ble talen en katalog over temaer det er stor enighet om, mens en analyse av situasjonen i Europa manglet. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
HOVEDLINJER: Utenriksminister Børge Brende holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget i dag. Han gikk gjennom regjeringens hovedlinjer i utenrikspolitikken. Ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre ble talen en katalog over temaer det er stor enighet om, mens en analyse av situasjonen i Europa manglet. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

- Brende blank om Europa

- Snakket mer om Den afrikanske union enn om Den europeiske union, sier Støre om utenriksministerens redegjørelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Når Støre etterlyser de store tanker, må jeg dra litt på smilebåndet; store ord og store tanker har ikke vært noen mangelvare i norsk utenrikspolitikk de senere årene.

Jeg velger heller å presentere og drøfte med Stortinget konkrete initiativer og politikk. Jeg er også overrasket over at Støre velger å nærmest fleipe bort den unike avtalen vi har fått på plass med Den afrikanske union, svarer utenriksminister Børge Brende (H).

Fem hovedlinjer Brende (H) holdt i går sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget.

Brende gikk gjennom de fem hovedlinjene i regjeringens utenrikspolitikk: Norges sikkerhet, demokrati, menneskerettigheter og internasjonal rettsorden som verdigrunnlag, fredsarbeid, utvikling og humanitær hjelp og utenrikspolitikkens bidrag i innsatsen mot klimaendringene.

Russlands aggresjon mot Ukraina var et hovedtema.

- Ingenting om Europa Men utover den sikkerhetspolitiske trusselen fra Russland og fra terrorister i sør, var situasjonen i Europa et ikke-tema. Det er ifølge Ap-leder og medlem i utenrikskomiteen Jonas Gahr Støre en stor mangel.

- Redegjørelsen er en katalog av saker om politikk det er bred enighet om i Stortinget. Den bærer for øvrig preg av at utenriksministeren nå også er utviklingsminister, men ikke Europa-minister.

- Europa er såvidt nevnt. Regjeringen er opptatt av at Europa er vårt viktigste økonomiske nærområde. Men det som skjer i Europa, økonomisk, politisk og sikkerhetspolitisk er i høyeste grad et  utenriks- og sikkerhetspolitisk tema ut over at vi er medlem i NATO, og hadde fortjent en analyse, sier Støre.

Krise i Europa - Brende henviser til at Vidar Helgesen også orienterer Stortinget. Det er greit nok, og handler mye om EØS, som er viktig. Men Europa-politikken er en veldig viktig del av utenrikspolitikken, og den blir svekket i hans analyse. Det blir mer snakk om Den afrikanske union enn om Den europeiske union.

Og det er en viktig oppgave for en utenriksminister å bringe inn i Stortingssalen utenriks- og sikkerhetspolitiske vurderinger av hva som skjer i Europa, som konsekvensen av krisa i det sørlige Europa og solidariteten med Italia i håndteringen av flyktningekatastrofen over Middelhavet.

Når han valgte å presentere en katalog over utenrikspolitiske saker, ble dette en synlig mangel, sier Støre.

Et steg tilbake Han sier han ikke vil kritisere regjeringens løsning med en egen Europa-minister for å følge opp Europa-saker og EØS-saker systematisk.

- Men måten dette er organisert på, gir inntrykk av at utenriksministeren tar et steg tilbake. Europa-politikken blir litt borte.
Brende jobber hardt og har kontakt og nettverk med sine europeiske kolleger. Men da handler det gjerne om Midt-Østen og saker utenfor Europa, sier Støre.

Nevnte ikke nedrustning Han mener også det var en mangel ved redegjørelsen at Brende ikke nevnte ordet nedrustning.

- Han brukte mye tid på det humanitære. Norge har de siste tyve årene vært aktive på humanitær nedrustning og store initiativ i forhold til antipersonellminer, klasevåpen og håndvåpen. Det er slike våpen som til daglig tar liv av flest. Dette var han ikke inne på med ett ord.

Og så pågår det en stor debatt om atomnedrustning og om hvordan vi kan nå målet om en verden uten atomvåpen. Her bekreftet redegjørelsen regjeringens passivitet, sier Støre.

Ingen store tanker Generelt mener han Brendes redegjørelse ikke var preget av store tanker og ambisjoner.

- I møtet med globale utfordringer må man tenke stort, sa Brende. Men jeg synes ikke det var mange anstrøk av store tanker eller forslag om nye, store initiativer, sier Støre. Han understreker at han støtter hovedlinjene i forhold til Russland og betydningen av at NATO-landene viser samhold og fasthet.

Brende er overrasket og provosert over kritikken:

- Jeg hadde forventet sterkere støtte fra Støre i den klare prioriteringen av sikkerhetspolitikken.

Russlands folkerettsbrudd og anektering av Krim i tillegg til fremveksten av ekstremistorganisasjoner som ISIL og Boko Haram krever offensive tiltak. Det gjelder alt fra militær kapasitetsbygging til støtte til utdanning i utviklingsland.

- Har ikke manglet på store ord - Når Støre etterlyser de store tanker må jeg dra litt på smilebåndet; store ord og store tanker har ikke vært noen mangelvare i norsk utenrikspolitikk de senere årene. Jeg velger heller å presentere og drøfte med Stortinget konkrete initiativer og politikk.

- Det er skuffende at Aps leder slutter fra valg av saker i én redegjørelse til at jeg ikke skulle drøfte presserende Europa - og EU-saker løpende med med mine kolleger.

- Mer kraftfull enn Stoltenberg-regjeringen Det er så feil som det kan få bli. I forrige uke var jeg i Washington og diskuterte sentrale europeiske utfordringer med John Kerry, IMF-leder Lagarde og Verdensbanksjefen Kim.

Neste uke drøfter jeg viktige EU-spørsmål, Ukraina, Russland og energisikkerhet med nordiske og øvrige europeiske kolleger i Slovakia. Saken er den at samlet har regjeringen en langt mer kraftfull Europa-politikk enn Stoltenberg-regjeringen, sier Brende til Dagbladet.

- Fleiper bort - Jeg er også overrasket over at Støre velger å nærmest fleipe bort den unike avtalen vi har fått på plass med den Afrikanske Union. Sju av de ti raskest voksende økonomiene globalt er nå i Afrika.

Sør-Sudan gjennomgår skjebnedøgn som kan kaste dem ut i blodig borgerkrig med påfølgende økte flyktningestrømmer over Middelhavet, sier Brende.

Han sier han ikke kan tenke seg et viktigere prosjekt enn å styre Norge trygt gjennom de krevende utfordringene landet står overfor.

Utfordrende - Den utenrikspolitiske situasjonen er mer utfordrende enn på lenge. Redegjørelsen jeg la frem i dag speiler utenrikspolitikkens to sider: løpende håndtering av den internasjonale situasjonen, parallelt med å utvikle ny politikk og forankre utenrikspolitikken i våre interesser, prioriteringer og verdier.

De store humanitære krisene som i Syria og Sør-Sudan, sikkerhetspolitikk, klimautfordringer og økonomi stod sentralt i redegjørelsen, sier Brende.   Russisk trussel Russlands aggresjon mot Ukraina og trusselen fra terroristgruppene ISIL, al-Quiada og Boko Haram var naturlig nok hovedtemaerer i redegjørelsen.

- Russisk militær maktbruk og det økte spenningsnivået mellom Russland og europeiske land har endret forutsetningene for vår sikkerhet. Flere av NATOs medlemsland oppfatter Russland som en trussel, sa Brende.

Han sa det er Russland som har brutt folkeretten, og at det påligger Russland et tungt ansvar for å unngå ytterligere tilspissing av situasjonen.

Vil stoppe Ukraina - Det er ingen grunn til å tro at Russland anser sine mål for å være nådd. Deres overordnede mål forventes å være uendret: Å hindre Ukraina i å lykkes med sin målsetning om europeisk integrasjon, og at Russland fortsatt skal kunne ha en innflytelse over Ukraina som sikrer russiske interesser, sa Brende.

NEDRUSTNING: Ap-leder Jonas Gahr Støre savnet Europa-politikk og nedrustning i utenriksminister Børge Brendes redegjørelse i Stortinget i dag. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
NEDRUSTNING: Ap-leder Jonas Gahr Støre savnet Europa-politikk og nedrustning i utenriksminister Børge Brendes redegjørelse i Stortinget i dag. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET Vis mer