Brende «tar» Barentshavet

Miljøvernminister Børge Brende vil i dag offentliggjøre beslutningen om at det skal utarbeides en detaljert og forpliktende forvaltningsplan for hele Barentshav-området.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er første gang det lages en slik plan der fiskerier, skipsfart og oljevirksomhet i et havområde ses i sammenheng.

Forvaltningsplanen skal være fullt ferdig innen 2005. Miljøbeskrivelsen skal være klar fra Havforskningsinstituttet og Polarinstituttets side 1. oktober. Miljøbeskrivelsen skal danne grunnlaget for utredningene av konsekvenser av olje-, fiskeri- og skipsfartsnæring i området. Utredningene vil igjen utgjøre grunnlaget for arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet, under ledelse av statsråden.

Strenge krav

Til Dagbladet sier Brende:

- Det er avgjørende at en enhetlig beskrivelse av miljøtilstanden i Barentshavet legges til grunn for framtidige avgjørelser om hva slags virksomhet som skal kunne drives der, og hvilke krav vi må stille.

 • Regjeringen har tidligere i år varslet en mer helhetlig forvaltning av våre havområder. Forvaltningsplanen for Barentshavet er det første og kanskje viktigste skrittet for å oppnå en miljømessig forsvarlig forvaltning av vårt aller viktigste hav.

  - Nå skal vi skaffe oss et solid faglig grunnlag for hva dette havet tåler, sier Brende.

  Vernes


  Barentshavet er den arktiske torskens viktigste oppvekstområde. På spørsmål om denne forvaltningsplanen vil båndlegge eller stanse framtidig olje- og gassindustri i Barentshavet, svarer Brende:

  - Dette er verdens reineste og rikeste hav. Enhver oljevirksomhet som måtte settes ut i livet før planen er fullt ferdig i 2005, må uansett underlegges en grundig konsekvensanalyse.

  Forvaltningsplanen gir oss det verktøyet vi trenger for å se hva Barentshavet kan tåle. Det ligger i kortene at beslutningen om å utarbeide en forpliktende forvaltningsplan er tatt for å verne dette havet strengest mulig.

FESTER GREPET: Miljøvernminister Børge Brende tar vårt viktigste havområde under sine vinger.
RIKT HAV: For første gang utarbeides det en egen forvaltningsplan for et havområde; Barentshavet.