Brevet som skapte fullt kaos i SAS

Her er brevet som skapte flykaos i Norge og Danmark. SAS-pilotene mener brevets innhold bryter med inngåtte avtaler, og vil prøve saken for arbeidsretten i Stockholm.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I brevet, som er datert 16. januar i år, skriver konsernledelsen at alle SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark skal overføres til de respektive nasjonale selskapene. SAS-konsernet hevder at den nye organiseringen av pilotene ikke bryter med den kollektive arbeidsavtalen SAS har med pilotene

Sinnene i kok
I dag er svenske og danske SAS-piloter ansatt i konsernet, ikke i sine nasjonale SAS-selskaper. I Norge er SAS-pilotene ansatt i SAS Braathens, men de har forhandlingsrett med konsernet. Nå har konsernledelsen besluttet å overflytte arbeidsgiveransvaret for pilotene til de nasjonale selskapene. Beslutningen om å splitte pilotene har satt sinnene i kok. De norske SAS-pilotene vil ikke bli skilt fra sine skandinaviske kolleger. De frykter at konsernledelsen på denne måten prøver å få friere hender til å gjennomføre nye innsparinger og innføre ulike lønns- og arbeidsforhold internt i SAS-konsernet.

Avtalebrudd
Pilotene mener konsernets beslutning er tariffstridig, og viser til en protokoll fra 2004 undertegnet av pilotene og konsernledelsen.

-  SAS-ledelsen inngikk en avtale med sine piloter i 2004 der pilotene var villige til å gi fra seg goder til en verdi av 700 millioner kroner - mot at vi fikk en organiseringsmodell vi kunne si oss fornøyd med. Så kommer ledelsen nå, midt i en tariffperiode, og krever at vi skal miste denne organiseringsmodellen. Samtidig beholder de godene pilotene ga fra seg i 2004. Dette er å gi blaffen i arbeidslivets regler, og det kan ikke pilotene akseptere, sier generalsekretær Sigurd Løkholm i Norsk Flygerforbund til Dagbladet.

-  Jurister som har vurdert situasjonen i Norge, Sverige og Danmark, er ikke er i tvil om at SAS prøver å endre tariffavtalens innhold mens avtalen fortsatt gjelder, sier Løkholm. I går ble det klart at pilotene i SAS vil ha en rettslig prøving på om konsernledelsen har rett til å endre avtalene utenat det blir forhandlet om dette først. Derfor ligger det an til at SAS-ledelsen må møte i den svenske arbeidsretten for å få en rettslig prøving av beslutningen.

Møter gjerne i retten
Informasjonsdirektør Simen Revold i SAS sier til Dagbladet at konsernet ser fram til å få saken avklart i arbeidsretten.

-  Pilotene er i sin fulle rett til å få prøvd dette rettslig, men jeg er ikke bekymret for utfallet. Denne overføringen av arbeidsgiveransvaret til de selskapene pilotene faktisk er ansatt i, er ikke tariffstridig. SAS består av ni forskjellige selskaper med ni forskjellige virksomhetsområder og mål. Da er det naturlig at de ni selskapene også har arbeidsgiver - og forhandlingsansvar med sine ansatte, sier Revold. Han er overrasket over styrken i pilotenes reaksjon over brevets innhold, men håper at SAS-ledelsen og pilotene kommer nærmere hverandre under et felles møte som skal holdes i løpet av dagen.

STRID: SAS-ledelsen ønsker å overføre arbeidsgiveransvaret for pilotene til de nasjonale SAS-selskapene.
INFODIREKTØR: Simen Revold i SAS.